Karta EKUZ – jak ją wyrobić i kiedy się przyda?
5 (100%) 1 głosów

Karta EKUZ – jak ją wyrobić i kiedy się przyda?

Planujesz zagraniczny wyjazd? Jeśli będziesz spędzał urlop w kraju należącym do Unii Europejskiej, koniecznie wyrób Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dzięki niej za darmo skorzystasz z pomocy lekarza i wykonasz podstawowe badania diagnostyczne. W artykule sprawdzimy, kto może wyrobić kartę EKUZ, jak o nią wnioskować i ile trzeba za nią zapłacić. Wyjaśnimy również jakie świadczenia zapewnia.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) stanowi potwierdzenia prawa do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Coraz więcej wniosków

Jak pokazują statystyki, w 2017 roku złożono ponad 3 miliony wniosków o wydanie karty EKUZ. To aż o 29 proc. więcej niż rok wcześniej. Co ciekawe, zainteresowanie Polaków kartami rośnie w kwietniu, a więc tuż przed nadejściem majówki, i to średnio aż o ok. 40 proc. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie tylko zwiększająca się liczba zagranicznych wyjazdów, ale również wzrost świadomości Polaków w tym zakresie. Jeszcze kilka lat temu o możliwości skorzystania z zagranicznych usług lekarskich w ramach NFZ słyszała jedynie niewielka garstka naszych rodaków. Dziś grupa ta jest zdecydowanie szersza. Wiele wskazuje też na to, że w ciągu kolejnych miesięcy popularność karty EKUZ będzie jeszcze większa. W kolejnej części artykułu odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące karty EKUZ.

Kto może wyrobić kartę EKUZ?

Kartę EKUZ może wyrobić każda osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach NFZ.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Pierwszym krokiem do wyrobienia karty EKUZ powinno być wypełnienie wniosku. W zależności od celu swojego pobytu poza granicami kraju wybierz wniosek:

 • na pobyt czasowy (pobyt turystyczny, pobyt związany z nauką lub innym dłuższym pobytem czasowym) lub
 • na wyjazd pracowniczy, czyli wyjazd w związku z wykonywaniem pracy za granicą.

Jego wzór znajdziesz na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia (nfz.gov.pl). Wypełniony i podpisany wniosek możesz:

 • zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ;
 • wysłać pocztą lub faksem do oddziału, lub jednej z delegatur NFZ;
 • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
 • złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

Ważne: każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta, lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Ostatnim krokiem będzie odebranie karty. Możesz zrobić to:

 • osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ;
 • na poczcie, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty” zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres”.

Jeśli nie możesz odebrać karty osobiście, możesz upoważnić do tego osobę trzecią, wypełniając upoważnienie. Jego wzór znajdziesz na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia (nfz.gov.pl).

Ile będę czekał na wydanie karty EKUZ?

Wnioski o wydanie karty EKUZ są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. Czas oczekiwania jest uzależniony od liczby wniosków przesłanych do rozpatrzenia. Jeśli zależy Ci na tym, aby zabrać kartę na wakacyjny wyjazd, złóż wniosek jak najszybciej. W czerwcu i lipcu liczba wniosków może być bowiem większa niż w innych miesiącach. A to oznacza, że okres oczekiwania na kartę może się przedłużyć.

Ile kosztuje karta EKUZ?

Wyrobienie karty EKUZ jest zupełnie bezpłatne.

Jakie świadczenia obejmuje karta EKUZ?

To, jakie świadczenia obejmie karta EKUZ zależy głównie od tego, w jakim kraju z niej skorzystasz. Musisz wiedzieć bowiem, że chcąc skorzystać z karty, będziesz podlegał obowiązkom i prawom wynikającym z ustawodawstwa danego państwa członkowskiego UE. Zanim skorzystasz z usług lekarza, upewnij się więc, że możesz odbyć taką wizytę w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.
Przykład. Jeśli skorzystasz z karty EKUZ we Francji, będziesz zobowiązany pokryć 30 proc. wysokości honorarium lekarza, od 35 proc. do 65 proc. kosztów leków, 25 proc. leczenia szpitalnego oraz 20 proc. kosztów leczenia stacjonarnego. Jeśli użyjesz karty w Belgii, z własnych środków zapłacisz za 25 proc. wydatków związanych z leczeniem i lekami. W Niemczech będziesz obciążony kosztem pierwszej wizyty u lekarza, a za każdy dzień pobytu w szpitalu zapłacisz 10 euro.

Ile jest ważna karta EKUZ?

Ważność karty EKUZ wynosi:

 • 5 lat — dla emerytów;
 • 12 miesięcy — dla osób ubezpieczonych które:

A. są zatrudnione,
B. prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
C. pobierają rentę,
D. studiują i zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
E. są członkami rodzin (w przypadku członka rodziny w stopniu pokrewieństwa dziecko w wieku powyżej 18 lat — po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia).

 • 6 miesięcy — dla osób uprawnionych na podstawie przepisów krajowych, tj.:

A. dla nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
B. nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
C. nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i mają obywatelstwo polskie (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia),
D. nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).

 • 2 miesiące — dla osób:

A. bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
B. niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

 • 90 dni — dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).
 • 42 dni — dla kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy posiadając kartę EKUZ, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne?

Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników. Karta EKUZ zapewnia zazwyczaj dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, oferowanej w danym kraju w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli zależy Ci na tym, aby rozszerzyć zakres ochrony o dodatkowe świadczenia, wykupienie ubezpieczenia turystycznego może okazać się zasadne. Zwłaszcza że takie polisy — poza tradycyjnymi świadczeniami — zapewniają zazwyczaj dodatkowe profity, takie jak ubezpieczenie bagażu czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Wykupienie ubezpieczenia turystycznego może okazać się dobrym pomysłem również wtedy, jeśli podczas pobytu za granicą planujesz uprawiać sporty (także ekstremalne). Może się bowiem okazać, że świadczenia wynikające z posiadania karty EKUZ nie pozwolą na bezpłatne leczenie skutków wypadków z nimi związanych.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.