Chwilówki dla bezrobotnych – pożyczki bez umowy o pracę

Pożyczki dla bezrobotnych są przeznaczone dla osób, bez oficjalnego źródła dochodu, lub zarejestrowanych jako osoby bezrobotne z prawem do zasiłku. Utrata pracy może powodować problemy związane z nieoczekiwanym brakiem wynagrodzenia i z pewnością nie sprzyja w zachowaniu płynności domowych finansów. Taka sytuacja nierzadko powoduje również problem z otrzymaniem kredytu w banku, ponieważ w świetle surowych kryteriów oceny zdolności finansowej, osoba bezrobotna nie jest dla banku wiarygodnym kredytobiorcą.

Ranking chwilówek dla bezrobotnych:

Ranking pożyczek na raty dla bezrobotnych:

Skorzystanie z pożyczki dla bezrobotnych może być rozwiązaniem przejściowych trudności, a brak konieczności przedstawiania zaświadczenia od pracodawcy i bardziej elastyczne podejście do historii kredytowej ułatwiają jej otrzymanie i sprowadzają cały proces wnioskowania do absolutnego minimum.

Pożyczki dla bezrobotnych — na czym polegają?

Pożyczki i chwilówki dla bezrobotnych to produkty finansowe oferowane przez pozabankowe firmy pożyczkowe. Za bezrobotną uważa się osobę, która pozostaje bez oficjalnego zatrudnienia – umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło, czyli po prostu bez pracy zarobkowej.

Niestety, taka osoba nie może ubiegać się o kredyt w banku, ponieważ dla banków bardzo liczy się to, skąd wnioskodawca otrzymuje przychody i jaki jest okres obowiązywania umowy.

Stabilność zatrudnienia i wysokość dochodów często są decydującymi czynnikami przy analizie zdolności kredytowej w banku. Inaczej jest jednak z pozabankowymi firmami pożyczkowymi, które nie tylko są łagodniejsze o ocenie sytuacji finansowej wnioskodawców, ale również oferują specjalne pożyczki dla bezrobotnych.

Aplikując o pożyczki dla bezrobotnych, można liczyć na to, że firma pożyczkowa nie tylko nie będzie żądać zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów, ale również weźmie pod uwagę wszystkie przychody swojego potencjalnego pożyczkobiorcy – niezależnie od ich źródła.

W praktyce może być to np. praca dorywcza bez umowy, praca weekendowa, a nawet tzw. praca na czarno. Ponadto, firmy pożyczkowe akceptują również przychód z tytułu renty, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku wychowawczego, dodatków socjalnych, stypendiów i zasiłku dla bezrobotnych. Wysokość pożyczki dla bezrobotnych będzie jednak uzależniona od łącznych, miesięcznych przychodów.

Podsumowując – do otrzymania pożyczki dla bezrobotnych potrzebny jest przychód, który pozwoli na spłatę zobowiązania.

Czy dochód z zasiłku wystarczy do wzięcia pożyczki?

Chwilówki dla bezrobotnych – jak sama nazwa wskazuje, dedykowane są dla osób bez pracy (ale nie bez dochodów!). Wiele osób ubiegających się o dodatkową gotówkę zastanawia się, czy dochód z samego zasiłku dla bezrobotnych będzie wystarczający do otrzymania chwilówki dla bezrobotnych. To wszystko zależy od wysokości zasiłku i tego, o jaką sumę składa się wniosek.

Aktualnie wysokość podstawowego zasiłku dla osób bezrobotnych wynosi około 880 złotych przez pierwsze 3 miesiące i niecałe 700 złotych po upływie tego okresu. Zgodnie z zapowiedziami Rządu, zasiłek dla bezrobotnych ma wkrótce wynosić 1200 złotych przez pierwsze 90 dni, a następnie około 940 złotych. Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2020 roku, a sam zasiłek ma być wyższy o około 300 złotych miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące i niecałe 250 złotych przez kolejny okres kontynuowania braku zatrudnienia.

Taka suma po analizie innych kryteriów tj. sumy posiadanych zobowiązań i braku negatywnych wpisów w branżowych bazach (chociaż są również dostępne chwilówki dla bezrobotnych bez BIK) jest zwykle wystarczająca na otrzymanie zgody na udzielenie chwilówki. Warto przy tym pamiętać, że firmy pożyczkowe podchodzą do każdego wniosku w sposób indywidualny zatem to, czy otrzyma się pożyczkę dla bezrobotnych w wybranej wysokości, będzie uzależnione od efektu szybkiej analizy.

Badanie zdolności finansowej przy ubieganiu się o chwilówki dla bezrobotnych oparte jest zwykle na samych oświadczeniach wnioskodawcy, a dokumentem, o który może poprosić pożyczkodawca, jest wyciąg z rachunku ROR, lub zgoda na weryfikację konta osobistego przez bezpieczny system analityczny np. Kontomatik.

Warunki pożyczki dla bezrobotnych online – kto może wnioskować?

Aby złożyć wniosek o pożyczkę dla bezrobotnych nie trzeba mieć oficjalnego statusu osoby bezrobotnej. Firmy pożyczkowe udzielają bowiem chwilówek dla bezrobotnych osobom przebywającym na zasiłkach, rentach i tych, którzy otrzymują stypendium, lub emeryturę. O pożyczki dla bezrobotnych mogą liczyć zatem ci, którzy otrzymują regularny dochód, niepochodzący z tytułu pracy zarobkowej. Każda z firm pożyczkowych ma również własne kryteria względem innych informacji na temat wnioskodawcy: wieku, obywatelstwa, statusu mieszkaniowego i liczby osób na utrzymaniu. Aby sprawdzić, jakie one dokładnie są – wystarczy zweryfikować szczegóły oferty wybranej firmy pożyczkowej.

Podstawowe warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać chwilówkę to:

 • ważny dowód osobisty,
 • stałe zamieszkanie bądź zameldowanie na terytorium Polski,
 • konto bankowe,
 • polskie obywatelstwo,
 • telefon komórkowy oraz adres e-mail,
 • status konsumenta,
 • źródło dochodów.

Czy możliwa jest pożyczka dla zadłużonych i bezrobotnych przez internet?

Otrzymanie chwilówki dla bezrobotnych i zadłużonych jest możliwe. Niektóre z firm pożyczkowych oferują takie rozwiązanie, nawet mimo złej historii kredytowej w BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Za zadłużenie rozumie się również posiadanie kilku innych aktywnych zobowiązań. W przypadku, w którym chwilówka dla bezrobotnych będzie kolejnym z nich, firma pożyczkowa może wziąć pod uwagę wysokość comiesięcznych wpływów na konto i sumę rat innych kredytów, chwilówek lub pożyczek ratalnych. W wielu przypadkach jest wysoka szansa na otrzymanie pożyczki dla bezrobotnych mimo zadłużenia w bankach lub pozabankowych firmach pożyczkowych.

Czy mogę otrzymać chwilówkę dla bezrobotnych bez wychodzenia z domu?

Większość pozabankowych firm pożyczkowych opiera swoje działania na systemach informatycznych. Oznacza to, że cały proces składania wniosku o chwilówkę dla bezrobotnych, dalsze etapy jego analizy, a finalnie wypłata środków – odbywają się online – bez wychodzenia z domu. Dla pożyczkobiorcy jest to rozwiązanie nie tylko bardzo wygodne, ale również szybkie i dyskretne. Aby złożyć wniosek o pożyczkę dla bezrobotnych, wystarczy wypełnić formularz online na stronie wybranej firmy pożyczkowej. Większość wymaganych informacji umieszcza się w formie oświadczenia – oznacza to, że nie trzeba dostarczać żadnych zaświadczeń i zbędnych dokumentów. Jeśli firma pożyczkowa prosi o przedstawienie np. wyciągu z rachunku osobistego – można załączyć go online – nie ma zatem konieczności odbywania osobistej wizyty w oddziale firmy.

Co może być źródłem dochodu u osoby bezrobotnej?

Za osobę bezrobotną uważa się kogoś, kto nie podejmuje oficjalnej umowy zarobkowej. Osoba bezrobotna nie musi jednak nie otrzymywać regularnych przychodów. Osoby niepracujące, czyli np. renciści, emeryci, osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim i bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy – mają zwykle prawo do dodatkowych świadczeń.

 • Studenci mogą mieć przyznane stypendium,
 • renciści mają prawo do renty,
 • emeryci otrzymują emeryturę,
 • osoby bezrobotne mogą mieć prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych,
 • rodzice opiekujący się dzieckiem, mogą być uprawnieni do pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Często spotyka się również sytuację, w której osoba oficjalnie bezrobotna, pracuje i otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie. W  sytuacji podjęcia pracy bez oficjalnej rejestracji – pracownik otrzymuje wynagrodzenie, ale wykonywana przez niego praca nie jest zgłoszona do ZUS-u, a wynagrodzenie nie jest opodatkowane. Oznacza to, że osoba zatrudniona na czarno może mieć status bezrobotnej, ale otrzymywać regularnych przychód, który ma znaczenie dla firmy pożyczkowej rozpatrującej wniosek o chwilówkę dla bezrobotnych.

Brak dochodów — co oznacza i kiedy nie zamyka drogi do kredytu?

W teorii otrzymanie kredytu bankowego bez zatrudnienia jest mało prawdopodobne, ale nie zawsze. Osoby, które mają zdolność kredytową tj. dobrą historię w BIK, brak negatywnych wpisów w bazach (BIG, KRD) i mają na ROR regularne wpływy mogą np. skorzystać z oferty kredytu bez zaświadczeń. Na tak uproszczoną procedurę kredytową mogą liczyć najczęściej stali klienci banków, na których konto osobiste wpływa co miesiąc określona kwota. Można więc założyć, że osoba bezrobotna otrzyma kredyt w swoim banku – mimo braku oficjalnej pracy zarobkowej. Niemniej jednak taka sytuacja jest raczej rzadkością – banki skrupulatnie i bardzo szczegółowo weryfikują sytuację finansową i historię kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Zdecydowanie bardziej liberalnym podejściem wykazują się pozabankowe firmy pożyczkowe, które mają specjalną ofertę dla osób bez pracy, jaką są właśnie chwilówki dla bezrobotnych.

Jak poprawić swoją sytuację kredytową?

Osoby, którym zależy na poprawie zdolności kredytowej, mają do wykorzystania szereg różnych możliwości. W zależności od tego, co konkretnie ma być przedmiotem pozytywnej zmiany – stosuje się inną metodę. Osoby, których sytuacja kredytowa jest nie najlepsza z uwagi na negatywne wpisy w BIK, a co za tym idzie niski scoring – mogą zaciągnąć kolejne zobowiązanie i spłacić je terminowo a także równolegle napisać pismo do autora negatywnego wpisu z prośbą o jego wykreślenie. Kolejnym rozwiązaniem, które wpływa na decyzję kredytową, jest zwiększenie swoich dochodów – taki efekt najczęściej uzyskuje się dzięki znalezieniu dodatkowej pracy, zmianie obecnej lub zawnioskowaniem o podwyżkę. Trzecią opcją jest natomiast spłata dotychczasowych zobowiązań – może to być limit na karcie kredytowej lub niewielki kredyt, pożyczka. Zmniejszenie liczby zobowiązań ma wpływ podczas obliczania zdolności finansowej do nowej pożyczki/kredytu.

O czym pamiętać, decydując się na pożyczkę dla bezrobotnych?

Rozważając wzięcie chwilówki dla bezrobotnych, warto w pierwszej kolejności zastanowić się, czy jej spłata w wyznaczonym umową terminie będzie możliwa. Realna ocena swoich aktualnych możliwości spłaty chwilówki dla bezrobotnych jest jedną z najważniejszy kwestii, które mogą zapobiec ewentualnemu zadłużeniu i wiążącym się z brakiem spłaty wzrostem kosztów. Dobrze jest również porównać dostępne oferty i sprawdzić, która z nich ma najatrakcyjniejsze warunki. Zasadniczo, przyjmuje się, że im niższe RRSO, tym tańsza oferta. Przy sprawdzaniu chwilówek dla bezrobotnych można również poszukać opcji z RRSO, które wynosi 0% (darmowe pożyczki). Taka oferta jest dostępna zwykle wyłącznie dla nowych klientów i ich pierwszej pożyczki.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo