Kasa Stefczyka

O firmie Kasa Stefczyka

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka powstała w 1993 roku. W pierwszym okresie swojej działalności miała charakter branżowy, tzn. kierowała usługi głównie do jednej grupy zawodowej – do pracowników przedsiębiorstw morskich wybrzeża gdańskiego. Od maja 2010 r. SKOK Stefczyka funkcjonuje pod nazwą na Kasa Stefczyka. Osoby korzystające z usług Kasy Stefczyka nie są klientami, ale członkami. Przystępując do kasy muszą więc podpisać deklarację członkowską i wnieść niewielki wkład finansowy. Dzięki temu stają się współwłaści-cielami kasy i mają takie same prawa, jak wszyscy inni jej członkowie. Będąc członkiem kasy masz możliwość korzystania ze wszystkich produktów: funkcjonalnych kont osobistych, atrakcyjnych pożyczek i kredytów oraz lokat.Aby przystąpić do Kasy Stefczyka, potrzeba niewielu formalności:

 • przyjdź z dowodem tożsamości do najbliższej placówki Kasy Stefczyka,
 • wypełnij deklarację członkowską,
 • wnieś opłaty członkowskie:
  • wpisowe – 1 zł,
  • wkład członkowski – 1 zł,
  • co najmniej jeden udział – 1 zł,
  • składkę na Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej – 4 zł rocznie. Przy zapisie pobiera-my jedynie pierwszą ratę – 1 zł.

Jeśli w przyszłości zdecydujesz się na rezygnację z członkostwa w Kasie Stefczyka, otrzymasz zwrot wkładu członkowskiego oraz udziałów.

Najciekawsza promocja w Kasie Stefczyka

Pożyczka Fit

 • Pożyczka konsolidacyjna przeznaczona na spłatę pożyczek gotówkowych, kredytów samocho-dowych, kredytów w rachunku płatniczym, zadłużenia na kartach kredytowych i debetowych
 • Okres spłaty: 12 – 120 miesięcy
 • Możliwość zmniejszenia wysokości sumy rat dotychczas spłacanych zobowiązań
 • 0% prowizji
 • RRSO: 6,23%
 • Szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja nawet w 15 minut!

Reprezentatywny przykład:
Całkowita kwota kredytu wynosi 47 880 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją: 0 zł, opłatą za dwa przelewy: 120 zł) wynosi 6%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 6,23%. Czas obowiązywania umowy – 119 miesięcy, 118 miesięcznych rat równych: 536,19 zł oraz ostatnia, 119. rata: 536,57 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 63 806,99 zł, w tym odsetki: 15 806,99 zł.

Informacje o kredycie w Kasie Stefczyka

Pożyczka Zaratka

 • Pożyczka dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • Dostępne kwoty: 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł
 • Okres spłaty – 48 miesięcy
 • Niska rata – tylko 25 zł za każdy pożyczony 1000 zł
 • 0% prowizji
 • Wstępna decyzja kredytowa już w 15 minut
 • RRSO: 9,38%.

Reprezentatywny przykład:
Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 9%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 24,89 zł oraz ostatnia, 48. rata: 24,93 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1194,76 zł, w tym odsetki: 194,76 zł.

Inne produkty kredytowe oferowane przez Kasę Stefczyka

Prosta Pożyczka

 • Dostępna kwota: 2000 – 50 000 zł
 • Okres spłaty: 4 – 120 miesięcy
 • Szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja nawet w 15 minut
 • Możliwość uzyskania atrakcyjnej obniżki oprocentowania m.in. za wpływ dochodu, staż człon-kowski czy dobrą historię kredytową

Reprezentatywny przykład
Całkowita kwota kredytu wynosi 17 710,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 4290,00 zł) wynosi 10%. Łączny koszt prowadzenia rachunku płatniczego IKS w (całym) okresie kredytowania wynosi 1475 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 17,93%. Czas obowiązywania umowy – 119 miesięcy, 118 miesięcznych rat równych: 292,30 zł oraz ostatnia, 119. rata: 292,88 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 36 259,28 zł, w tym odsetki: 12 784,28 zł.
Pożyczka gotówkowo – konsolidacyjna

 • Możliwość połączenia wielu rat z kasy i innych instytucji finansowych w jedną, wygodną do spłaty
 • Możliwość otrzymania dodatkowej gotówki na dowolny cel
 • Dostępna kwota: 1000 – 160 000 zł
 • Okres spłaty: 12 – 120 miesięcy
 • Szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja nawet w 15 minut!
 • RRSO: 13,65%.

Przykład reprezentatywny:
Całkowita kwota kredytu wynosi 39 157,07 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją: 1500 zł, opłatą za przelew: 13 zł, ubezpieczeniem Twój Walor: 9329,93 zł) wynosi 7%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 13,65%. Czas obowiązywania umowy – 119 miesięcy, 118 miesięcznych rat równych: 583,94 zł oraz ostatnia, 119. rata: 584,26 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 69 489,18 zł, w tym od-setki: 19 489,18 zł.
Pożyczka na Nowe

 • 7 000 zł na co tylko chcesz
 • Niska rata – 99 zł miesięcznie
 • Szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja już w 15 minut
 • RRSO: 15,56%.

Przykład reprezentatywny:
Całkowita kwota kredytu wynosi 7007,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 693 zł) wynosi 9,30%. Łączny koszt prowadzenia rachunku IKS w (całym) okresie kredytowania wynosi 1487,50 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 15,56%. Czas obowiązywania umowy – 120 miesięcy, 119 miesięcznych rat równych: 98,80 zł oraz ostatnia, 120. rata: 98,83 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 13 343,53 zł, w tym odsetki: 4156,03 zł.
Pożyczka Senior

 • Pożyczka dla osób, które ukończyły 60 lat i otrzymują stałe świadczenie przedemerytalne, em-erytalne lub rentowe wypłacane przez polski organ emerytalny lub rentowy
 • Dostępna kwota: 1000 – 100 000 zł
 • Okres kredytowania: od 4 do 120 miesięcy
 • Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych
 • Możliwość otrzymania atrakcyjnych obniżek oprocentowania m.in. za wpływ dochodu, staż członkowski czy dobrą historię kredytową
 • Szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja nawet w 15 minut!
 • Brak wymogów w zakresie maksymalnego wieku pożyczkobiorcy
 • RRSO: 33,29%.

By wnioskować o pożyczkę, przedstaw decyzję o przyznaniu świadczenia oraz ostatni przekaz pocztowy, odcinek wypłaty lub odbioru świadczenia albo wyciąg z rachunku płatniczego pot-wierdzający wpływ świadczenia.
Pożyczka Internetowa Obniżka

 • Dostępna kwota: 1000 – 160 000 zł
 • Okres kredytowania: 4 – 120 miesięcy
 • Gwarantowana obniżka oprocentowania za wypełnienie i wysłanie formularza przez Internet
 • Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych
 • RRSO: 26,44%

Reprezentatywny przykład:
Całkowita kwota kredytu wynosi 8135,05 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją: 2486,25 zł, ubezpieczeniem Twój Walor: 2122,33 zł, opłatą za przelew: 6,37 zł) wynosi 9,50%. Łączny koszt prowadzenia rachunku płat-niczego IKS w (całym) okresie kredytowania wynosi 1475 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocen-towania: 26,44%. Czas obowiązywania umowy – 119 miesięcy, 118 miesięcznych rat równych: 165,89 zł oraz ostatnia, 119. rata: 166,53 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 21 216,55 zł, w tym od-setki: 6991,55 zł.
Pożyczka Prestige

 • Dostępna kwota: 6000 – 200 000 zł
 • Okres spłaty: 4 – 120 miesięcy
 • Możliwość otrzymania atrakcyjnych obniżek oprocentowania m.in. za wpływ dochodu, staż członkowski czy dobrą historię kredytową
 • Szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja nawet w 15 minut
 • Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych
 • RRSO: 16,33%

Pożyczka Prestige jest dla osób, które:

 • mają stały dochód netto w wysokości minimum 2200 złotych miesięcznie i dodatkowo:
  • pracują od co najmniej roku w tym samym zakładzie pracy lub
  • prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej dwóch lat i co najmniej od roku odprowadzasz podatek na zasadach ogólnych lub
  • pobierają stałe świadczenie rentowe lub emerytalne lub
  • są rolnikami, uzyskującymi dochód oparty na kontraktach lub fakturach.

Pożyczka za wpływy

 • Pożyczka dla osób, które posiadają lub zadeklarują comiesięczne wpływy na rachunek płatniczy w kasie w wysokości min. 1000 zł z tego samego źródła
 • Dostępna kwota: 1000 – 55 000 zł:
  • deklaracja wpływu lub wpływy do 5 miesięcy – maksymalna możliwa kwota pożyczki – 10 000 zł,
  • deklaracja wpływu lub wpływy do 6 miesięcy – maksymalna możliwa kwota pożyczki – 15 000 zł,
  • deklaracja wpływu lub wpływy do 12 miesięcy – maksymalna możliwa kwota pożyczki – 20 000 zł,
  • deklaracja wpływu lub wpływy do 24 miesięcy – maksymalna możliwa kwota pożyczki – 55 000 zł
 • Okres kredytowania: 4 – 120 miesięcy
 • Gwarantowana obniżka oprocentowania za wpływy dochodu na rachunek płatniczy w kasie
 • Szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja nawet w 15 minut
 • Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych
 • RRSO: 11,81%

Pożyczka gotówkowa

 • Dostępna kwota: 1000 – 160 000 zł
 • Okres spłaty: 4 – 120 miesięcy
 • Możliwość otrzymania atrakcyjnych obniżek oprocentowania m.in. za wpływ dochodu, staż członkowski czy dobrą historię kredytową
 • Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych
 • Szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja nawet w 15 minut!
 • RRSO: 31,87%

Przykład reprezentatywny:
Całkowita kwota kredytu wynosi 6879,70 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją: 2760,00 zł, ubezpieczeniem Twój Walor: 2353,24 zł, opłatą za przelew: 7,06 zł) wynosi 10%. Łączny koszt prowadzenia rachunku płatnicze-go IKS w (całym) okresie kredytowania wynosi 1475 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 31,87%. Czas obowiązywania umowy – 119 miesięcy, 118 miesięcznych rat równych: 159,44 zł oraz ostatnia, 119. rata: 159,08 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 20 448,00 zł, w tym odsetki: 6973,00 zł.
Pożyczka Hipoteczna

 • Dostępna kwota: do 500 000 zł (do max. 50% – 70% wartości nieruchomości mieszkalnej lub do max. 30% – 50% wartości nieruchomości komercyjnej)
 • Okres spłaty: do 25 lat
 • Możliwość przeznaczenia pieniędzy na dowolne cele lub konsolidację innych zobowiązań
 • Możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki, m.in. za dobrą historię kredytową lub przelew wynagrodzenia na rachunek płatniczy w kasie.
 • Do uzyskania pożyczki niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych wraz z cesją wierzytelności na kredytodawcę
 • RRSO: 9,04%

Kredyt hipoteczny

 • Dostępna kwota: 10 000 – 2 000 000 zł (max. 80% wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej lub do max. 50% wartości nieruchomości komercyjnej)
 • Okres kredytowania: od 5 do 30 lat
 • Atrakcyjne oprocentowanie z możliwością uzyskania obniżek, m.in. za dobrą historię kredytową
 • Aby skorzystać z kredytu należy posiadać środki na wkład własny w wysokości minimum 20%. Wymóg ten nie dotyczy przeznaczenia środków na cele remontowe
 • Do uzyskania kredytu niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych wraz z cesją wierzytelności na kredytodawcę
 • RRSO: 6,35%

Pożyczka depozytowa

 • Pożyczka dla osób, które posiadają minimum 50% wnioskowanej kwoty pożyczki na lokacie ter-minowej lub Książeczce Systematycznego Oszczędzania w kasie
 • Dodatkowe środki na dowolny cel bez konieczności zrywania posiadanych lokat i utraty odsetek
 • Dostępna kwota: do 80 000 zł
 • Okres spłaty: 12 – 60 miesięcy
 • Możliwość uzyskania środków także bez zaświadczenia o zarobkach
 • Szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja nawet w 15 minut
 • Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych
 • RRSO: 5,51%.

Prowizja:

 • 2% przy blokadzie środków w wysokości 100% kwoty pożyczki,
 • 4% przy blokadzie środków w wysokości poniżej 100% kwoty pożyczki.

Oprocentowanie:

 • 4% dla pożyczek z okresem spłaty od 12 do 36 miesięcy,
 • 5% dla pożyczek z okresem spłaty od 37 do 60 miesięcy.

Przykład reprezentatywny:
Całkowita kwota kredytu wynosi 9800,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 200,00 zł) wynosi 4%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 5,51%. Czas obowiązywania umowy – 35 miesięcy, 34 miesięcznych rat równych: 303,22 zł oraz ostatnia, 35. rata: 303,20 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 10 612,68 zł, w tym odsetki: 612,68 zł.
Linia Pożyczkowa Maxi

 • Kredyt w rachunku płatniczym
 • Nawet do 50 000 zł
 • Możliwość uzyskania linii nawet bez zaświadczenia o zarobkach
 • Odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty
 • RRSO: 15,79%

Konto osobiste w Kasie Stefczyka

Konto IKS Classic

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (w miesiącu, w którym suma wpływów zewnętrznych wyniosła min. 1500 zł. w Innym przypadku – 12,75 zł)
 • 0 zł za polecenie przelewu przez Internet (z wyłączeniem polecenia przelewu do ZUS i US) w ra-mach usługi bankowości elektronicznej e-skok
 • 0 zł za wypłaty i wpłaty gotówki w placówkach kasy
 • 0 zł za wypłaty gotówki w bankomatach sieci SKOK 24 i Global Cash w całej Polsce

Zyskaj więcej, dzięki zbliżeniowej debetowej karcie płatniczej Visa Classic:

 • darmowe wypłaty gotówki w bankomatach sieci SKOK 24 i Global Cash w całej Polsce
 • proste i wygodne zakupy – wszędzie tam, gdzie honorowana jest karta Visa
 • atrakcyjne zniżki i rabaty – informacje o aktualnych promocjach sprawdzaj na stronie www.visa.pl

Dodatkowe koszty

 • Polecenie przelewu za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej e-skok na rachunek płat-niczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy – 0 zł;
 • Polecenie przelewu za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej e-skok na rachunek płat-niczy ZUS/US – 3,06 zł;
 • Polecenie przelewu wykonywane w placówkach Kasy, na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy w kwocie do 1 000 zł – 2,03 zł;
 • Wydanie karty płatniczej – 0 zł;
 • Obsługa karty płatniczej – 4 zł (dla umów o kartę zawartych od 1.02.2017 r.);
 • Obsługa karty płatniczej – 2,50 zł (dla umów zawartych do 31.01.2017 r.);
 • Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach na terenie Polski – 4 zł;
 • Wypłata gotówki w ramach usługi cashback realizowana tylko na terytorium Polski – 0 zł (maksy-malna kwota jednorazowej usługi wynosi 300 zł);
 • Wypłata gotówki w obcym terminalu POS inna niż w ramach usługi cashback – 0 zł;
 • Wypłata gotówki w placówkach Kasy – 0 zł.

Inne konta osobiste w Kasie Stefczyka

IKS Podstawowy

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego IKS Podstawowy
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za 5 pierwszych krajowych poleceń przelewów na rachunek płatniczy w danym miesiącu kal-endarzowym
 • 0 zł za wypłatę gotówki w bankomacie sieci SKOK24 oraz bankomacie GlobalCash oznaczonym logo SKOK24
 • 0 zł za 5 pierwszych wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym z pozostałych banko-matów w Polsce
 • Kompleksowa obsługa w prawie 400 placówkach oraz internetowy dostęp do rachunku 24 godziny na dobę, w ramach usługi bankowości elektronicznej e-skok

Konto IKS Classic dla młodych

 • Prowadzony bezpłatnie dla osób poniżej 25 roku życia.
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce – do ukończenia 25 roku życia
 • 0 zł za polecenie przelewu przez Internet (z wyłączeniem polecenia przelewu do ZUS i US) w ra-mach usługi bankowości elektronicznej e-skok
 • Powiadomienia SMS o zdarzeniach na rachunku płatniczym w ramach usługi bankowości tele-fonicznej
 • 0 zł za wydanie zbliżeniowej debetowej karty płatniczej Visa

Konto IKS na 500

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (w miesiącu, w którym suma wpływów zewnętrznych wyniosła min. 500 zł)
 • Bezpłatne wydanie debetowej karty płatniczej Visa Classic z funkcją zbliżeniową
 • Bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówki w sieci prawie 400 placówek
 • Darmowe wypłaty gotówki w bankomatach sieci SKOK 24 i Global Cash w całej Polsce

Konto IKS VIP

 • Rachunek dedykowany osobom, których suma wpływów zewnętrznych w miesiącu kalendar-zowym wyniesie min. 5000 zł miesięcznie
 • Bezpłatne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie
 • Prestiżowa debetowa karta płatnicza Visa Black

Dodatkowo:

 • komfortowa obsługa i profesjonalne wsparcie – w sieci prawie 400 placówek w całej Polsce,
 • bezpłatny pakiet prywatnej opieki medycznej – w tym nielimitowane telefoniczne konsultacje z lekarzem i wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki w nagłych wypadkach,
 • kontrola wydatków – darmowe powiadomienia SMS i e-mail o zdarzeniach na rachunku płat-niczym w ramach usługi bankowości elektronicznej i telefonicznej.

Konto IKS Senior

 • Rachunek płatniczy, dostosowany do potrzeb emerytów i rencistów
 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (w miesiącu, w którym suma wpływów zewnętrznych wyniosła min. 800 zł)
 • Komfortowa obsługa i profesjonalne wsparcie w sieci prawie 400 placówek w całej Polsce
 • Tanie polecenia przelewów w placówkach Kasy – już od 1,99 zł
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki w placówkach Kasy
 • Darmowe wypłaty gotówki w bankomatach sieci SKOK 24 i Global Cash w całej Polsce

Konto IKS Med

 • Rachunek płatniczy z pakietem prywatnej opieki medycznej
 • 0 zł za polecenie przelewu przez Internet (z wyłączeniem polecenia przelewu do ZUS i US) w ra-mach usługi bankowości elektronicznej e-skok
 • 0 zł za wypłaty i wpłaty gotówki w placówkach kasy
 • Darmowe wypłaty gotówki w bankomatach sieci SKOK 24 i Global Cash w całej Polsce
 • 0 zł za pakiet prywatnej opieki medycznej (pakiet jest aktywny przy łącznych miesięcznych wpływach na rachunek płatniczy w kwocie minimum 1500 zł)

Karty oferowane przez Kasę Stefczyka

Zbliżeniowa karta płatnicza Visa dla Młodych:

 • karta dla członków kasy, którzy nie ukończyli 26 roku życia,
 • 0 zł za wydanie karty i wznowienie po okresie ważności,
 • 0 zł za obsługę karty przez pierwszy rok użytkowania,
 • 0 zł za wydanie i obsługę zbliżeniowej debetowej karty płatniczej VISA przez pierwszy rok,
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce – do ukończenia 25 roku życia,
 • atrakcyjne zniżki i rabaty – informacje o aktualnych promocjach sprawdzaj na stronie www.visa.pl.

Prestiżowa karta płatnicza Visa Black:

 • dostępna dla posiadaczy konta IKS VIP,
 • 0 zł za wydanie karty i wznowienie po okresie ważności,
 • 0 zł za obsługę karty przez pierwszy rok użytkowania,
 • 0 zł wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie,
 • proste i wygodne zakupy – wszędzie tam, gdzie honorowana jest karta Visa,
 • atrakcyjne zniżki i rabaty – informacje o aktualnych promocjach sprawdzaj na stronie www.visa.pl.

Zbliżeniowa karta płatnicza Visa Classic:

 • 0 zł za wydanie karty i wznowienie po okresie ważności,
 • 0 zł za obsługę karty przez pierwszy rok użytkowania,
 • 0 zł za wypłaty gotówki w bankomatach sieci SKOK 24 i Global Cash w całej Polsce,
 • proste i wygodne zakupy – wszędzie tam, gdzie honorowana jest karta Visa,
 • atrakcyjne zniżki i rabaty – informacje o aktualnych promocjach sprawdzaj na stronie www.visa.pl.

Oferowane przez Kasę Stefczyka konto oszczędnościowe

Rachunek Oszczędnościowy KSO (Książeczka Systematycznego Oszczędzania)

 • 0 zł za prowadzenie
 • Oprocentowanie zmienne w wysokości 1,36% w skali roku
 • Codzienne naliczanie odsetek z kapitalizacją na koniec miesiąca kalendarzowego
 • Darmowa pierwsza wypłata gotówki/polecenie przelewu wewnętrznego w każdym miesiącu kal-endarzowym
 • Dostęp do rachunku płatniczego w jednej z prawie 400 placówek, a także za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej
 • Minimalna pierwsza wpłata: 25 zł

Lokata dostępna w Kasie Stefczyka

Lokata terminowa z oprocentowaniem stałym i zmiennym

 • Oprocentowanie: stałe lub zmienne
 • Różne okresy trwania lokaty:
  • z oprocentowaniem stałym 3, 6, 12 lub 24 miesiące,
  • z oprocentowaniem zmiennym: 3, 6 lub 12 miesięcy
 • Minimalna kwota wkładu to już 300 zł
 • Bez kwoty maksymalnej

Oprocentowanie lokaty z oprocentowaniem stałym:

 • lokata 3-miesięczna – 1,10% – 1,25% w skali roku,
 • lokata 6-miesięczna – 1,50% – 1,65% w skali roku,
 • lokata 12-miesięczna – 1,95% – 2,10% w skali roku,
 • lokata 24-miesięczna – 2,45% – 2,60% w skali roku.

Oprocentowanie lokaty z oprocentowaniem stałym:

 • lokata 3-miesięczna – 1,10% – 1,15% w skali roku,
 • lokata 6-miesięczna – 1,35% – 1,50% w skali roku,
 • lokata 12-miesięczna – 1,75% – 1,90% w skali roku.

Inne lokaty oferowane przez Kasę Stefczyka

e-Lokata

 • Oprocentowanie – stałe lub zmienne
 • Różne okresy trwania lokaty:
  • z oprocentowaniem stałym 3, 6, 12 lub 24 miesiące,
  • z oprocentowaniem zmiennym: 3, 6 lub 12 miesięcy
 • Brak ograniczeń minimalnej oraz maksymalnej kwoty lokaty
 • Wygodny dostęp do środków, bo już po zakończeniu okresu trwania lokaty – kapitał, wraz z od-setkami, zostaje automatycznie przelany na rachunek płatniczy w kasie
 • Możliwość uzyskania wyższego oprocentowania lokat dla kwot w kwocie powyżej 500 tysięcy złotych

Oprocentowanie lokaty z oprocentowaniem stałym:

 • lokata 3-miesięczna – 1,15% – 1,20% w skali roku,
 • lokata 6-miesięczna – 1,55% – 1,60% w skali roku,
 • lokata 12-miesięczna – 2% – 2,06% w skali roku,
 • lokata 24-miesięczna – 2,50% – 2,55% w skali roku.

Oprocentowanie lokaty z oprocentowaniem stałym:

 • lokata 3-miesięczna – 1,05% – 1,10% w skali roku.
 • lokata 6-miesięczna – 1,40% – 1,45% w skali roku.
 • lokata 12-miesięczna – 1,80% – 1,85% w skali roku.

Lokata Skokowa i Lokata Skokowa Plus

 • Lokaty z oprocentowaniem progresywnym
 • Okres trwania lokaty: 12 miesięcy z kapitalizacją miesięczną w wypadku lokaty Skokowej i 24 miesiące z kapitalizacją kwartalną w przypadku lokaty Skokowej Plus
 • Brak ograniczeń minimalnej oraz maksymalnej kwoty lokaty – możesz wpłacić środki w kwocie jaką dysponujesz
 • Możliwość wypłaty swoich środków powiększonych o odsetki już po każdym pełnym okresie kapitalizacji – miesiącu lub kwartale
 • Lokaty odnawialne
 • Możliwość wypłaty odsetek nawet w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty

Oprocentowanie lokaty Skokowej:

 • 1 miesiąc – 1%,
 • 2 miesiąc – 1%,
 • 3 miesiąc – 1%,
 • 4 miesiąc – 1,50%,
 • 5 miesiąc – 1,50%,
 • 6 miesiąc – 1,50%,
 • 7 miesiąc – 2%,
 • 8 miesiąc – 2%,
 • 9 miesiąc – 2%,
 • 10 miesiąc – 2,70%,
 • 11 miesiąc – 2,70%,
 • 12 miesiąc – 2,70%.

Efektywne oprocentowanie za okres 12 miesięcy wynosi 1,81% w skali roku.

Oprocentowanie lokaty Skokowej Plus

 • 1 – 3 miesiąc – 1%,
 • 4 – 6 miesiąc – 1,30%,
 • 7 – 9 miesiąc – 1,65%,
 • 10 – 12 miesiąc – 2,05%,
 • 13 – 15 miesiąc – 2,40%,
 • 16 – 18 miesiąc – 2,70%,
 • 19 – 21 miesiąc – 3,10%,
 • 22 – 24 miesiąc – 3,40%.

Efektywne oprocentowanie za okres 24 miesięcy wynosi 2,24% w skali roku.
Lokata i e-Lokata odnawialna na 7 dni

 • Lokata dostępna w dwóch wariantach – w placówce oraz przez usługę bankowości elektronicznej e-skok
 • Oprocentowanie w stałej wysokości 0,95% w skali roku
 • Okres trwania lokaty: 7 dni
 • Kwota minimalna lokaty:
  • 300 zł – dla lokat zakładanych w placówkach kasy,
  • bez ograniczeń – dla lokat zakładanych przez usługę bankowości elektronicznej e-skok
 • Brak ograniczeń maksymalnej kwoty wkładu!
 • Lokata odnawialna

Lokata rentierska

 • Połączenie zwykłej lokaty oraz regularnych wypłat wypracowanych przez nią odsetek
 • Oprocentowanie zmienne
 • Różne okresy trwania lokaty – 12, 24 lub 36 miesięcy
 • Kwota minimalna: 300 zł
 • Brak ograniczeń w postaci kwoty maksymalnej
 • Możliwość uzyskania wyższego oprocentowania lokat dla kwot przekraczających/większych niż 500 tysięcy złotych

Lokata rentierska – odsetki co miesiąc:

 • lokata 12-miesięczna -1,70% – 1,75%,
 • lokata 24-miesięczna – 2,10% – 2,15%,
 • Lokata 36-miesięczna – 2,30% – 2,35%.

Lokata rentierska – odsetki co kwartał:

 • lokata 12-miesięczna -1,75% – 1,80%,
 • lokata 24-miesięczna – 2,15% – 2,20%,
 • Lokata 36-miesięczna – 2,35% – 2,40%.

Lokata udziałowa

 • Dla osób, które utrzymują ponadobowiązkowe udziały w Kasie Stefczyka w kwocie minimum 500 zł
 • Stałe, atrakcyjne oprocentowanie w wysokości 3,00% w skali roku
 • Okres trwania lokat: 13 miesięcy
 • Minimalna kwota lokaty: 300 zł
 • Maksymalna kwota:10-krotność wartości ponadobowiązkowych udziałów posiadanych i utrzymywanych w Kasie, np. 789 zł (ponadobowiązkowe udziały) x 10 = 7890 zł – to maksy-malna kwota na lokacie bądź lokatach udziałowych

Lokata systematycznego oszczędzania

Lokata systematycznego oszczędzania to dobry sposób, żeby wreszcie zacząć odkładać pieniądze na swoją przyszłość. Możesz ją otworzyć wpłacając na początek dowolną kwotę. Następnie, przy podpisywaniu umowy deklarujesz, jaką kwotę będziesz dopłacać co miesiąc. Jeśli dysponujesz większą ilością pieniędzy, możesz nimi zasilić swoją lokatę w dogodnym momencie.

 • Oprocentowanie zmienne, nawet do 3,00% w skali roku
 • Okres trwania lokaty to 6, 12, 24, 36, 60 lub 120 miesięcy
 • Brak kwoty minimalnej – możliwość deklaracji dowolnej kwoty miesięcznej wpłaty
 • Brak ograniczeń kwoty maksymalnej
 • Możliwość dopłacania środków do lokaty, w dogodnym momencie
 • Wyższe oprocentowanie przewidziane dla lokat Członków Kasy, posiadających staż powyżej 36 miesięcy

Oprocentowanie:

 • lokata 6-miesięczna -1,40% – 1,45%,
 • lokata 12-miesięczna – 1,85% – 1,90%,
 • lokata 24-miesięczna – 2,20% – 2,25%,
 • lokata 36-miesięczna – 2,35% – 2,40%,
 • lokata 60-miesięczna – 2,55% – 2,60%,
 • lokata 120-miesięczna – 2,95% – 3%.
4/5 - (3 votes)