BIG Infomonitor – Biuro Informacji Gospodarczej

BIGto system, którym posługują się przeważnie banki, przedsiębiorcy, firmy leasingowe oraz telekomunikacyjne. Celem BIG-u jest gromadzenie informacji o dłużnikach. Dzięki tej bazie kontrahenci w szybki sposób mogą sprawdzić z kim będą prowadzić współpracę, czy dana firma jest rentowna, czy nie ma zaległości z płatnościami.

W przypadku osób indywidualnych gromadzone w BIGu informacje dotyczą głównie niespłaconych kredytów, pożyczek, rachunków telekomunikacyjnych, czy sprzętu leasingowego i innego kupionego na raty.

W przypadku firm pożyczkowych baza BIG wykorzystywana jest do wstępnej weryfikacji klienta. Sprawdza się jego historię kredytową i możliwe zaległości wynikające z umów pożyczkowych.  Jeśli dany klient nie posiada długów weryfikacja przebiega pozytywnie i osoba ubiegająca się o kredyt prawdopodobnie go otrzyma – o ile nie wymagane są inne warunki stosowane przez pozabankowe instytucje pożyczkowe lub banki.

Najlepsze firmy pożyczkowe

1.
ExtraPortfel
Ocena: 3.89
(ilość ocen: 625)
2.
Ocena: 3.91
(ilość ocen: 349)
3.
Ocena: 4.04
(ilość ocen: 751)
4.
Ocena: 4.08
(ilość ocen: 1196)
5.
Ocena: 3.92
(ilość ocen: 455)