5 zasad ochrony przed oszustwem pożyczkowym
4 (80%) 35 głosów

5 zasad ochrony przed oszustwem pożyczkowym

Niezabezpieczenie w odpowiedni sposób swoich danych osobowych jest częstą przyczyną oszustwa pożyczkowego. Osoba trzecia posługując się danymi innej osoby fizycznej może m.in. zaciągnąć pożyczkę pobierając gotówkę od firmy pożyczkowej lub też wskazując swoje konto do przelewu pieniędzy przyznanych w ramach pożyczki. Po uzyskaniu środków pieniężnych taka pożyczka celowo nie jest spłacana.

Jest coraz więcej przypadków, w których nieświadoma tego procederu osoba otrzymuje pismo od firmy windykacyjnej informujące o kwocie zobowiązania z tytułu pożyczki z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi oraz ze wskazaniem terminu zwrotu środków pieniężnych. Czy można się przed tym ustrzec? Tak, jeśli zastosuje się 5 podstawowych zasad ochrony przed oszustwem pożyczkowym.

Unikanie udostępniania dowodu osobistego osobom trzecim

Podstawowa zasada ochrony przed oszustem pożyczkowym to unikanie udostępniania dowodu osobistego fizycznie, a także w formie wydruku lub skanu osobom trzecim. Niewiele osób zdaje sobie bowiem sprawę, że dowód osobisty jest dokumentem tak samo cennym jak karta kredytowa. Można się bowiem nim posłużyć do wyłudzenia sporych sum pieniędzy.

Skan dowodu osobistego jest jednym z podstawowych dokumentów, za pomocą których zaciąga się pożyczkę. Szczególnie zagrożone są pod tym względem osoby posiadające nowy dowód, na którym nie znajduje się już podpis jego posiadacza. Upraszcza to w zdecydowany sposób zawieranie umów na dowód osobisty przez inne osoby, ponieważ nie jest konieczne fałszowanie podpisu jego właściciela.

Jeśli chodzi o dowód osobisty, trzeba przede wszystkim unikać sytuacji, w których ten dokument znika z naszego pola widzenia. Nadal nagminne są sytuacje, kiedy to dowód osobisty stosowany jest jako forma zastawu (np. w wypożyczalniach lub w obiektach rozrywkowych). Tymczasem zgodnie z ustawą o dowodach osobistych, żadna osoba nie ma prawa do tego by żądać przekazania takiego dokumentu w zastaw. Jest to działanie bezprawne, za które grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności.

Należy pamiętać o tym, że prawo do żądania okazania dowodu osobistego mają jedynie funkcjonariusze policji, strażnicy leśni, strażnicy graniczni, pracownicy służby więziennej, pracownicy ZUS, kontroli skarbowej i inspekcji handlowej w ramach czynności kontrolnych, pracownicy ochrony mienia i osób, sprzedawcy alkoholu w sklepie oraz pracownicy hoteli. Dodatkowo policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej mają prawo do pobrania dowodu osobistego do wglądu. W żadnym innym przypadku nie warto jest pokazywać lub przekazywać dowód osobisty.

Równie ryzykowne może być przesyłanie skanów albo kserokopii swojego dowodu osobistego osobom, których się nie zna. Bardzo często do kradzieży danych osobowych i wyłudzenia pożyczki dochodzi podczas poszukiwania pracy. Zdarza się bowiem, że rekruter żąda od kandydata skanu dowodu osobistego. W takim przypadku należy kategorycznie odmówić przekazywania tego typu danych.

Może się bowiem zdarzyć, że jest to oferta fikcyjna służąca jedynie wyłudzeniu danych osobowych do celów uzyskania pieniędzy z pożyczki. Szczególnie należy uważać na atrakcyjne pod względem finansowym oferty pracy, w których podczas czynności rekrutacyjnych, ogłoszeniodawca będzie żądał przesłania mailem dowodu osobistego lub dostarczenia jego skanu we wskazane miejsce.

Należy pamiętać o tym, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia kradzieży danych osobowych znajdujących się na dowodzie osobistym lub też jego zagubienia, istnieje możliwość zastrzeżenia takiego dokumentu. Można to zrobić udając się do banku lub też zgłaszając ten fakt w Biurze Informacji Kredytowej. W ten sposób potencjalny oszust przy próbie zaciągnięcia pożyczki spotka się z decyzją odmowną.

Ponadto, gdy dowód osobisty zaginie, należy jak najszybciej zgłosić ten fakt również na policji. Aby uniknąć utraty dowodu osobistego nie warto jest zabierać go ze sobą w miejsca, w których jest największe ryzyko jego zaginięcia, a więc na zawody sportowe lub na dyskotekę. Należy także unikać zabierania ze sobą dowodu tożsamości podczas uprawiania sportów (takich jak np. jogging lub jazda na rowerze). Dowód osobisty może w takiej sytuacji paść łupem złodzieja lub po prostu wypaść z kieszeni.

Weryfikowanie tożsamości w instytucjach finansowych w inny sposób niż za pomocą dowodu osobistego

W przypadku czynności związanych z uzyskiwaniem pieniędzy w ramach pożyczki warto jest postawić na inną metodę autoryzacji swoich danych zamiast okazywania dowodu osobistego lub przesyłania jego skanu. Choć instytucje finansowe są zobowiązane do ochrony danych osobowych, może się zdarzyć, że skan dowodu osobistego zostanie po drodze przekazany osobom do tego nieupoważnionym i wykorzystany do celów uzyskania korzyści majątkowych.

Ryzyko oszustwa pożyczkowego można zmniejszyć stosując w przypadku firmy pożyczkowej, z którą się współpracuje, taką formę weryfikacji, jak przelew weryfikacyjny z konta. Po wykonaniu przelewu na wskazane przez pożyczkodawcę konto bankowe (najczęściej jest to przelew w wysokości 1 grosza lub 1 złotego), firma sprawdza historię przelewów na koncie.

Jeśli dane podane we wniosku o pożyczkę przez klienta będą się zgadzały z danymi podanymi w przelewie, zwykle wniosek o pożyczkę rozpatrywany jest pozytywnie i nie są do niego potrzebne już żadne inne dokumenty. Drugim ze stosowanych sposobów weryfikacji klientów przez firmę pożyczkową, jest odpowiedź wysłana na maila lub SMS-a z określonego numeru.

Nie jest to jednak często stosowana procedura. Bywa, że jest ona zastępowana telefoniczną weryfikacją danych klienta. Należy pamiętać o tym, że dobra firma pożyczkowa powinna posiadać kilka różnych sposobów weryfikacji klienta dostosowanych do jego potrzeb, także tych dotyczących bezpieczeństwa jego danych osobowych.

Rejestracja i sprawdzenie swoich danych w BIK

Biuro Informacji Kredytowej to założone przez Związek Banków Polskich przedsiębiorstwo, które udostępnia dane dotyczące historii kredytowej klientów. Rejestrując się na jego stronie każdy użytkownik ma prawo skorzystać raz na pół roku z darmowego raportu na temat zaciąganych przez siebie zobowiązań (m.in. z tytułu pożyczek).

Jeśli zdarzy się, że w takim raporcie znajdzie się informacja o nieznanym przez siebie zobowiązaniu, można natychmiast zgłosić sprawę na policję oraz do instytucji, w której takie zobowiązanie zostało zaciągnięte, zanim zostanie rozpoczęte przesyłanie monitów w sprawie zadłużenia. Im szybciej zostanie podjęta odpowiednia reakcja, tym mniejsze ryzyko późniejszych problemów z windykacją długów z wykorzystaniem podmiotów wynajętych przez wierzycieli.

Aby ochronić się przed oszustwami pożyczkowymi można wykupić także dodatkową usługę alertu BIK. Jej cena to obecnie jedynie 19 złotych, a w jej ramach klient otrzymuje informację mailową lub SMS za każdym razem, gdy któraś z instytucji dokona sprawdzenia jego historii kredytowej w bazie. W sytuacji, w której osoba zamawiająca takie alerty nie będzie w danym momencie ubiegała się o pożyczkę, może to oznaczać, że ktoś próbuje wyłudzić pieniądze korzystając z jej danych. Wówczas można zgłosić taką sprawę na policję, a dowodem w niej będą informacje przekazane przez Biuro Informacji Kredytowej.

Bezpiecznypesel.pl – informowanie o swoim statusie dotyczącym zaciągania pożyczek

Bezpieczny PESEL to stworzony przez Związek Firm Pożyczkowych portal, który przekazuje dane o osobach fizycznych do systemu Credit Check (czyli systemu wymiany informacji na temat pożyczkobiorców). Korzysta z niego wiele firm pożyczkowych, a wśród nich m.in. Vivus czy też Wonga. Celem stworzenia takiego portalu jest zmniejszenie groźby wyłudzenia pożyczki przy wykorzystaniu nielegalnie uzyskanych danych osobowych przez osoby trzecie. Dlatego warto jest na nim się zarejestrować, by uchronić się przed oszustwem pożyczkowym.

Z portalu Bezpiecznypesel.pl może skorzystać każda osoba fizyczna, która chce zakomunikować najważniejszym na rynku pożyczkodawcom, że nie planuje ona zaciągania aktualnie pożyczki. Takie zastrzeżenie jest zupełnie bezpłatne. Wymaga ono tylko podania określonych danych na swój temat, które zostaną umieszczone w rejestrze udostępnianym firmom pożyczkowym.

Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz na stronie internetowej i już można cieszyć się bezpieczeństwem swoich danych osobowych. Co jest niezwykle istotne, zastrzeżenie swoich danych można w każdej chwili cofnąć korzystając z takiej opcji dostępnej w innej zakładce. Jest to przydatne w przypadku zmiany sytuacji finansowej i chęci uzyskania np. chwilówki.

Korzystanie z usług znanych firm pożyczkowych, o nieposzlakowanej opinii

Z ogłoszeniami o pożyczkach chwilówkach można spotkać się praktycznie wszędzie. Firmy udzielające pożyczek m.in. rozdają ulotki, rozwieszają ogłoszenia czy też reklamują się w różnych mediach (prasa, radio, telewizja, Internet). Niestety, nie wszystkim firmom pożyczkowym można ufać.

Część z nich została założona po to by pod przykrywką pożyczek wyłudzać dane osobowe i zaciągać pożyczki na swoich klientów. Inne nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń czego konsekwencją może być wyciek danych osobowych i wykorzystanie ich przez osoby trzecie. Dlatego przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu pożyczki chwilówki warto jest dokładnie prześwietlić podmiot, który będzie jej udzielał sprawdzając przede wszystkim czy firma pożyczkowa:

  • nie znajduje się na liście firm z ostrzeżeniem od Komisji Nadzoru Finansowego (takie informacje są dostępne na stronie KNF),
  • jest zarejestrowana w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), posiada numer NIP, dane adresowe, numer telefonu oraz stronę internetową,
  • znajduje się w Rejestrze Firm Pożyczkowych prowadzonym przez Związek Firm Pożyczkowych (jej obecność w takim rejestrze oznacza, że takiej firmy nie można podejrzewać o brak licencji oraz o wyłudzanie danych osobowych od swoich klientów lub niekorzystne zarządzanie ich mieniem),
  • zdobyła certyfikaty i nagrody świadczące o wysokiej jakości swoich usług,
  • posiada pozytywne opinie od klientów na temat świadczonych przez nią usług (warto jest tutaj sprawdzić przede wszystkim opinie na temat terminu wypłaty pożyczki, przejrzystości zasad jej udzielenia oraz kontaktu z firmą pożyczkową).

Jeśli dane na temat firmy okażą się pod tym względem pozytywne oznacza to, że można skorzystać z jej usług bez ryzyka, że dojdzie do oszustwa pożyczkowego w związku z posługiwaniem się danymi osobowymi pożyczkobiorcy.

Zachowanie 5 podstawowych zasad bezpieczeństwa pozwala na zmniejszenie ryzyka zostania ofiarą oszustwa pożyczkowego. Warto jest mieć na uwadze to, że każdego roku oszustwu pożyczkowemu ulega tysiące Polaków. Nie jest to więc rzadki proceder. Uświadomienie sobie ryzyka wycieku danych osobowych i wykorzystania ich do celów uzyskania korzyści majątkowych przez osoby trzecie jest więc bardzo ważne. Warto jest taką wiedzę przekazywać także swoim bliskim i znajomym.

Komentarze:

Autor: diana

Najlepiej pożyczać w dużych i znanych firmach. Jak dla mnie najlepsza jest oferta wonga - niski koszt przy pierwszej pożyczce i długi termin na spłatę.

31.08.2017
Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook