6 najważniejszych korzyści leasingu

Leasing to nowoczesny, atrakcyjny ekonomicznie sposób finansowania dóbr. Przedmiotem leasingu mogą stać się nowe i używane pojazdy, sprzęt komputerowy, wyposażenie gabinetów lekarskich, a nawet nieruchomości. Największe korzyści z podpisania umowy leasingowej odczują przedsiębiorcy. Dlaczego? Sprawdźmy jakie są korzyści z leasingu!

Co to jest leasing?

Leasing jest umową, na mocy której leasingodawca (finansujący) przekazuje leasingobiorcy (korzystającemu) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. Mówiąc prościej, podpisując umowę leasingową, możesz użytkować jej przedmiot w zamian za terminową spłatę rat leasingowych. Użytkowany przez Ciebie pojazd lub sprzęt pozostaje oficjalnie własnością leasingodawcy. Po zakończeniu umowy możesz, ale wcale nie musisz go wykupić.

Leasingobiorcą może stać się firma lub osoba prywatna. Przedsiębiorcy mogą wybierać pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym. Produktem, dedykowanym osobom prywatnym jest leasing konsumencki.

Leasingobiorców przybywa

Jak wskazują dane, udostępnione przez Związek Polskiego Leasingu popularność takiej formy finansowania dynamicznie rośnie. W 2017 roku łączna wartość pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 t sfinansowanych przez firmy leasingowe wyniosła 30,5 mld zł. To aż o 21,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Aż 71 proc. wszystkich klientów firm leasingowych stanowiły mikro- i małe firmy.

Jakie są korzyści z leasignu?

Jednym z najistotniejszych powodów poprawy wzrostu zainteresowania taką formą finansowania jest coraz większa świadomość wynikających z leasingu korzyści. Sprawdźmy, które z nich są najbardziej istotne z punktu widzenia przedsiębiorców.

Zmniejszenie podstawy opodatkowania

Jako najważniejszą zaletę leasingu większość przedsiębiorców wymienia korzyści podatkowe. Podpisanie umowy leasingowej pozwala bowiem istotnie zmniejszyć podstawę opodatkowania.

Jeśli wybierzesz najpopularniejszy wśród przedsiębiorców leasing operacyjny, odliczysz od podatku kapitałową i odsetkową część raty oraz ewentualną opłatę wstępną poniesioną z tytułu tej formy finansowania. Dodatkową korzyścią podatkową jest możliwość doliczenia podatku VAT do miesięcznej raty. W przypadku leasingu operacyjnego obowiązek amortyzacji pojazdu pozostaje po stronie leasingodawcy.

Jeśli zdecydujesz się na leasing finansowy, będziesz mógł wliczyć w koszty jedynie odsetkową część raty. Odmienny jest również sposób naliczania podatku VAT. Wybierając leasing finansowy, całą stawkę VAT-u będziesz zobowiązany uiścić jednorazowo, wraz z pierwszą ratą zobowiązania. Co ważne, stawka VAT naliczana jest adekwatnie do przedmiotu leasingu. Leasing finansowy przyniesie więc najwięcej korzyści firmom, oferującym produkty i usługi ze zmniejszoną stawką VAT lub całkowicie z niego zwolnione. W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego przedmiot leasingu zalicza się do majątku leasingobiorcy.

Kolejna zaleta leasingu to oszczędność czasu

Podpisanie umowy leasingowej pozwoli Ci zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale również czas. Musisz wiedzieć bowiem, że to leasingodawca, jako formalny właściciel pojazdu musi dopełnić niezbędnych formalności, takich jak jego rejestracja czy zawarcie polisy ubezpieczeniowej. W niektórych pakietach leasingowych na barkach firmy leasingowej spoczywa również obowiązek dokonywania przeglądów oraz wszelkich napraw. A to oznacza, że jedynym obowiązkiem leasingobiorcy jest w takim przypadku… tankowanie do pełna i użytkowanie auta zgodnie z przeznaczeniem.

Uproszczona procedura badania zdolności do spłaty

Niestety, młode firmy, które działają na rynku jedynie kilka miesięcy, nie są dla banków zbyt wiarygodnymi klientami. Podpisanie umowy leasingowej okaże się więc dobrym rozwiązaniem dla tych, które z uwagi na brak zdolności kredytowej otrzymały negatywną decyzję kredytową. Aby wnioskować o leasing niezbędne będzie dostarczenie wyłącznie podstawowych dokumentów: dwóch dokumentów tożsamości, zaświadczenia o numerze REGON i NIP oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku spółek wymagana będzie również umowa spółki oraz wypis z KRS.

W zależności od leasingodawcy oraz rodzaju przedmiotu umowy, czas od złożenia wniosku do odebrania użytkowanego dobra wynosi w przypadku:

  • nowych samochodów osobowych i ciężarowych o DMC do 3,5T – od 2 do 5 dni;
  • używanych samochodów osobowych i ciężarowych o DMC do 3,5T – od 2 do 7 dni;
  • nowych samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych – od 2 do 7 dni;
  • używanych samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych – od 2 do 10 dni;
  • nowych maszyn np. budowlanych – od 2 do 7 dni;
  • używanych maszyn np. budowlanych — od 3 do 10 dni;
  • nieruchomości — nawet do kilkunastu tygodni.

To jednak nie wszystko. W przeciwieństwie do kredytu bankowego podpisanie umowy leasingowej nie wymaga ustanawiania żadnych zabezpieczeń. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest bardzo prosta. W przypadku braku terminowych płatności finansujący, jako formalny właściciel pojazdu może zwyczajnie zażądać jego zwrotu.

Samochód bez wkładu własnego

Niektórzy leasingodawcy umożliwiają podpisanie umowy leasingowej bez konieczności uiszczania wpłaty własnej. To doskonała wiadomość zwłaszcza dla nowych firm, które szukają sposobu na poszerzenie floty bez konieczności inwestowania środków własnych. Warto dodać jednak, że chcąc całkowicie wyeliminować opłatę wstępną, będziesz musiał potwierdzić swoją wiarygodność w oczach leasingodawcy. W jaki sposób?
Dostarczając dodatkowe dokumenty, potwierdzające dobrą sytuację finansową Twojej firmy. Mogą być to np. wyciągi z książki przychodów i rozchodów, roczne zeznania podatkowe PIT, bilans i rachunek zysków i strat czy oświadczenie o przychodzie i dochodzie za ostatni zamknięty miesiąc obrachunkowy.

Tańsze ubezpieczenie

Podpisanie umowy leasingowej jest również skutecznym sposobem na obniżenie ceny polisy Autocasco. Jako że umowę zawiera nie korzystający, ale finansujący może on liczyć na zdecydowanie atrakcyjniejsze warunki finansowe.

Leasingodawca jako właściciel pojazdu

Na wieść o tym, że przedmiot umowy leasingowej pozostaje formalnie własnością leasingodawcy, wiele osób rezygnuje z takiego sposobu finansowania. Warto jednak spojrzeć na tę kwestię z nieco innego punktu widzenia. Jeśli chcesz rozwijać swoją firmę, wyposażając ją nie tylko w nowoczesny sprzęt, ale również w coraz lepsze pojazdy, taka formuła może okazać się sporą zaletą. Kiedy umowa leasingowa wygaśnie (czas jej trwania wynosi z reguły kilkadziesiąt miesięcy), możesz wykupić użytkowany pojazd lub zrezygnować z wykupu i… podpisać kolejną umowę, której przedmiotem będzie nowsze, lepiej wyposażone auto. Dzięki temu unikniesz konieczności samodzielnej sprzedaży 4 kółek. Co, jak nietrudno zgadnąć często bywa procesem żmudnym i długotrwałym.

Jak widzisz leasing ma wiele zalet, ale jeśli nasz artykuł nie przekonał Cię do takiej formy finansowania, to być może lepszym rozwiązaniem dla Ciebie będą tradycyjne możliwości. W naszym serwisie przybliżamy informacje na temat pożyczek pozabankowych – być może to właśnie chwilówka lub pożyczka na raty będzie odpowiedniejszym wsparciem finansowym.

4.1/5 - (16 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: