Aktywność zawodowa osób po 50 r.ż. – omówienie danych GUS
5 (100%) 1 głosów

Aktywność zawodowa osób po 50 r.ż. – omówienie danych GUS

Zgodnie z danymi, udostępnionymi przez Główny Urząd Statystyczny, rośnie liczba aktywnych na rynku pracy osób po 50 r.ż. W porównaniu z 2016 r. w 2017 r. było ich więcej o 2,2 proc. Biorąc pod uwagę odsetek pracujących w ogólnej liczbie ludności, można zauważyć, że w 2017 r. nastąpił wzrost tego wskaźnika dla osób powyżej 50. roku życia o 0,6 p. proc.

Jak wynika z informacji podanych przez GUS, odsetek aktywnych zawodowo osób po 50 r.ż. z roku na rok rośnie. W 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób z tej grupy wiekowej wynosił 33,2 proc.
Czy z takim wynikiem plasujemy się w czołówce krajów europejskich?

Polska na tle innych krajów europejskich

W 2017 roku w Polsce zatrudnienie posiadała co trzecia osoba po 50. roku życia. W IV kwartale 2017 r. wskaźnik zatrudnienia dla osób powyżej 50. roku życia wyniósł 32,9 proc. Wskaźnik ten dla państw UE28 był nieco wyższy i wynosił 36,5 proc. Trzeba przyznać jednak, że w porównaniu do innych krajów UE nie wypadamy jednak tak blado, jak można było przypuszczać. Co ciekawe, najwyższy odsetek osób pracujących w wieku powyżej 50 lat w ogólnej liczbie ludności w tym wieku wystąpił w Islandii (71,1 proc.). Wysokie wskaźniki zatrudnienia odnotowano także w Szwecji (44,6 proc.) i w Estonii (44,1 proc.).

Większa aktywność zawodowa mężczyzn

Większą aktywnością w tej grupie wiekowej charakteryzowali się mężczyźni. Współczynnik aktywności zawodowej panów osiągnął wartość 43,3 proc. W przypadku kobiet wynosił on 26,6 proc. Podobna tendencja dotknęła również innych krajów UE. W państwach europejskich aktywny zawodowo powyżej 50. roku życia był prawie co drugi mężczyzna (45,2 proc.) i co trzecia kobieta (32,7 proc.).

Stopa bezrobocia wśród osób po 50 r.ż.

Stopa bezrobocia wśród Polaków, którzy ukończyli 50 r.ż. , jest stosunkowo niska. W IV kwartale 2017 wyniosła zaledwie 3,1 proc. W porównaniu z IV kwartałem 2016 r. była niższa o 0,9 p. proc. Odsetek bezrobocia wśród osób powyżej 50. roku życia wynosił 5,3 proc., co w porównaniu z IV kwartałem 2016 r. oznacza spadek o 0,7 p. proc. Warto dodać tutaj, że najwyższa we wszystkich krajach UE28 stopa bezrobocia dotknęła mieszkańców Grecji. Wyniosła ona aż 16,5 proc.

Zatrudnienie w poszczególnych grupach wiekowych

Od kilku lat wskaźnik zatrudnienia Polaków we wszystkich grupach wiekowych osób powyżej 50 r.ż. rośnie. Tendencja ta dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Sporą ciekawostką może być więc fakt, że największy wzrost wskaźnika wystąpił w grupie kobiet w wieku 55-59 lat. W okresie od października do grudnia 2017 r. wskaźnik zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn w tej grupie wiekowej wyniósł odpowiednio 58,1 proc. i 71,7 proc.

Ile zarabiają osoby po 50 r.ż.?

Przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50 roku życia za październik 2016 r. zatrudnionych w jednostkach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób i więcej wyniosło 4173,10 zł. W porównaniu z październikiem 2014 roku wzrosło ono o 4,9 proc.

Kto zarobił najwięcej?

W październiku 2016 przeciętne wynagrodzenie mężczyzn wyniosło 4668,60 zł i było wyższe o 592,28 zł od przeciętnego wynagrodzenia kobiet, które było równe 4076,32 zł. Najwięcej zarobiły osoby z wykształceniem wyższym (6669,43 zł), a najmniej z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (2911,04 zł). Spory wpływ na wysokość wynagrodzenia miała również branża. I tak: w omawianej grupie wiekowej najlepiej wynagradzani byli pracownicy branży finansowej i ubezpieczeniowej. Ich przeciętne wynagrodzenie wynosiło aż 7617,02 zł, Najniższą pensję inkasowali zatrudnieni w branży usług administrowania i działalności wspierającej. Co miesiąc do ich kieszeni wędrowało jedynie 2552,39 zł. Jak nietrudno zgadnąć, na najlepsze warunki finansowe mogli liczyć przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (8820,13 zł). Przeciętne wynagrodzenie specjalistów było równe 5502,91 zł, a pracownicy zatrudniani przy pracach prostych zarabiali przeciętnie 2545,84 zł miesięcznie.

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.