Bisnode – nowe Biuro Informacji Gospodarczej

Aktualizacja: 2019-11-22
Data publikacji: 2018-02-15
Autor: Agnieszka Fodrowska
Ocena: 4.2
(ilość ocen: 45)

Bisnode jest europejskim liderem w dostarczaniu smart data, danych i analiz z zakresu zarządzania ryzykiem i marketingu. W jaki sposób działalność Bisnode przekłada się na wsparcie polskich przedsiębiorców w zakresie podejmowania mądrych decyzji biznesowych? Sprawdźmy.

Jak sprawdzić wiarygodność potencjalnego kontrahenta?

Zanim nawiążesz współpracę z dostawcą towarów lub usług, koniecznie sprawdź jego wiarygodność. Może się bowiem okazać, że zbyt lekkomyślna decyzja będzie miała długofalowe i wyjątkowo nieprzyjemne skutki. Niewypłacalny, nieterminowy kontrahent może skutecznie nadszarpnąć Twoją płynność finansową i narazić Twoją firmę na poważne straty. Dmuchając na zimne, koniecznie sprawdź, czy jego dane nie figurują w Biurach Informacji Gospodarczej.

Czym są Biura Informacji Gospodarczej?

Biura Informacji Gospodarczej, zwane potocznie rejestrami dłużników to instytucje, gromadzące, przechowująca i udostępniające dane o nierzetelnych konsumentach i podmiotach. Każdy z działających w naszym kraju BIG-ów działa samodzielnie i prowadzi odrębną listę dłużników.

Jeśli Twój potencjalny kontrahent nie wywiąże się ze swoich obowiązków względem instytucji finansowej czy partnera biznesowego, wierzyciel będzie miał prawo umieścić jego dane na „czarnej liście”. Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014., poz. 1015), wierzycielem, wpisującym dane dłużnika do BIG-u może być:

 • osoba fizyczna, której wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym,
 • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym przysługuje wierzytelność.

Co ważne, aby wpisanie dłużnika do bazy BIG-u było możliwe, niezbędne jest spełnienie określonych prawem kryteriów:

 • jeśli dłużnikiem jest konsument – łączna kwota wymagalnych zobowiązań powinna wynosić wynosi co najmniej 200 złotych a ich wymagalność co najmniej 30 dni;
 • jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorca – łączna kwota wymagalnych zobowiązań powinna wynosić wynosić co najmniej 500 złotych a ich wymagalność co najmniej 30 dni.

W obu przypadkach dokonanie wpisu jest możliwe, jeśli upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. Zgodnie z nowym prawem, które weszło w życie w listopadzie 2017 roku, takie wezwanie będzie można wysłać dłużnikowi także e-mailem. Kwestię tę omówimy szerzej w kolejnej części artykułu.

Bisnode – nowe Biuro Informacji Gospodarczej

Od niedawna kontrahenci mogą weryfikować dane potencjalnych partnerów biznesowych w nowym BIG-u – Bisnode mBIG. Biuro działa w oparciu o zapisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz umożliwia dostęp do informacji gospodarczych na szerszą skalę, również w zakresie informacji dotyczących konsumentów.

Mówiąc prościej – Bisnode jest serwisem internetowym, który zapewnia dostęp do informacji finansowych i marketingowych na temat firm z całej Polski. Od czerwca 2017 roku mBIG dołączył do grona Członków Konferencji Finansowych, która zrzesza podmioty zajmujące się zarządzaniem informacją gospodarczą.

Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to część pochodzącej ze Skandynawii grupy Bisnode, świadczącej usługi w 18 krajach – Danii, Estonii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Belgii, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Bośnia i Hercegowinie, Chorwacji, Polsce, Serbii, Słowenii, Słowacji, Czechach, Macedonii oraz na Węgrzech. Na skutek nowej strategii, mającej na celu rozwój grupy Bisnode, standardowe działania polegające głównie na dostarczaniu analiz wzbogacono o kolejne – przygotowywanie oceny scoringowej konsumentów. Otwarcie własnego BIG-u w Polsce jest więc przeniesieniem doświadczeń z rynków nordyckich do naszego kraju.

Dzięki zgromadzonym w Bisnode mBIG informacjom:

 • precyzyjnie ocenisz wiarygodność partnerów handlowych;
 • będziesz podejmował lepsze, oparte na wiarygodnych argumentach decyzje biznesowe;
 • ochronisz swoją firmę przed utratą płynności finansowej;
 • uzyskasz obraz działalności przedsiębiorstwa oraz jego kondycji finansowej.

Bisnode w liczbach

Grupa Bisnode zatrudnia łącznie 2 100 pracowników, a z jej usług korzysta ponad 150 000 klientów. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Bisnode wynika, że w bazie znajdują się dane na temat ponad 7 milionów firm, z czego 4,6 mln to firmy aktywne, a dane o nich są stale aktualizowane.

Zmiany w funkcjonowaniu BIG-ów

Nie wszyscy wiedzą, że ostatnie miesiące przyniosły istotne zmiany w kwestii funkcjonowania BIG-ów. 13 listopada br. weszła w życie znowelizowana Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych. Zgodnie z jej zapisami, wierzyciele zyskają prawo wezwania dłużnika do zapłaty e-mailem, a nie, jak dotychczas, tylko listem poleconym lub osobiście. Drogą elektroniczną można także wysłać wezwanie do zapłaty oraz ostrzeżenie o zamiarze wpisania nieuczciwego klienta do biura informacji gospodarczej. Takie rozwiązanie zapewni wierzycielom nie tylko wygodę, ale również… oszczędności. Nie da się bowiem ukryć, że w przypadku masowej wysyłki, koszt listów poleconych może być naprawdę wysoki.

Warto dodać tutaj, że elektroniczne wysłanie ponagleń będzie możliwe jedynie w przypadku, kiedy transakcję zawierają ze sobą firmy. Aby z niego skorzystać, należy w umowie z kontrahentem umieścić zapis mówiący o możliwości wysłania wezwania do zapłaty w tej formie. Jeśli przedsiębiorca świadczy usługi na rzecz osoby prywatnej, skorzystanie z elektronicznej formy nie będzie już możliwe.

To jednak nie wszystkie zmiany, wynikające z nowelizacji. Zgodnie z nowym prawem, Biura Informacji Gospodarczej będą mogły gromadzić i udostępniać nie tyko informacje, które same zgromadziły. Od 13 listopada BIG-i mogą korzystać również z danych, przechowywanych w rejestrach publicznych takich jak:

 • REGON,
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
 • Krajowy Rejestr Sądowy,
 • Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości czy PESEL.

Od 1 stycznia źródło dostępnych dla nich danych poszerzyło się także o kolejny rejestr – Rejestr Należności Publicznoprawnych, który gromadzi informacje na temat konsumentów zadłużonych wobec państwa. Mogą być to np. osoby, które mają opóźnienia w płatności podatków czy zalegające z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z nowym prawem, ab weryfikować wiarygodność przyszłego kontrahenta we wszystkich BIG-ach, wystarczy złożenie jednego wniosku w wybranej instytucji. Na jego podstawie pytający otrzyma kompleksowe informacje pochodzące z kilku źródeł.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo