Co działo się na VIII Europejskim Kongresie Finansowym?
4 (80%) 2 głosów

Co działo się na VIII Europejskim Kongresie Finansowym?

Od dawna mówiło się już o specjalnym wydźwięku tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego, przypadającego na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To dobra okazja do tego, by zajrzeć w przyszłość i zastanowić się nad perspektywami rozwoju naszego kraju i jego potencjałem ekonomicznym. Podczas Kongresu, który miał miejsce w Sopocie w dniach 18-20 czerwca, w ponad czterdziestu panelach dyskusyjnych starano się znaleźć rozwiązanie dla najbardziej palących problemów i określić metodykę działania, która mogłaby przynieść jak najbardziej wymierne korzyści.

Kto zaszczycił obecnością VII Europejski Kongres Finansowy?

Ósma już edycja Europejskiego Kongresu Finansowego jak zwykle przyciągnęła znane i cenione w branży osobistości świata finansowego. Zgromadzeni uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać prelekcji oraz wziąć udział w dyskusji panelowej z takimi osobistościami jak były wiceminister finansów i minister środowiska Maciej Grabowski z Centrum Myśli Strategicznych, prof. Wojciech Paprocki z Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej, Jerzy Gajewski, prezes Grupy NDI, czy Jerzy Głuchowski, prezes Gdańskiego Klubu Biznesu.

Oprócz tego na Kongresie mogliśmy spotkać także przedstawicieli różnych instytucji finansowych, biznesowych przedsiębiorstw prywatnych, decydentów politycznych odpowiedzialnych za wyznaczanie gospodarczy planów realizacyjnych, tzw. map drogowych, jak też międzynarodowych ekspertów naukowych.

O czym debatowano na Kongresie?

Tak duże skupisko ekspertów i autorytetów ekonomicznych zaowocowało wielorakością opinii oraz poruszanych tematów. Liczne panele dyskusyjne dotyczyły między innymi relacji inwestorskich pomiędzy spółkami i ich znaczenia w kontekście modyfikacji rynku kapitałowego i ewolucji komunikacyjnej w ciągu ostatnich lat, zaś w sprawnej i przejrzystej komunikacji dostrzeżono główną szansę rozwoju. Za podobny kierunek ewolucyjny uznano także rozwój mobilności informacyjnej, bazującej na dobrze rozwiniętej strukturze transportowej, elektroenergetycznej oraz teleinformatycznej. Postęp technologiczny po raz kolejny został uznany za kluczowy czynnik rozwoju, zapewniający szybki wzrost oraz mający wpływ na jak najszersze grupy społeczne. Zdaniem Jerzego Gajewskiego, prezesa Grupy NDI, „beneficjentami szybkiego postępu technologicznego będziemy wszyscy”. Mimo wszystko, za pierwsze ogniwo łańcucha wpływów technologicznych uznano rynek biznesowy, będącego często testerem innowacji i nośnikiem rozwoju dla innych dziedzin.

Oczywiście zwrócono również uwagę na to,że by rozwój, również ten technologiczny, przynosił stabilne korzyści przez długie lata, powinien być zrównoważony, czyli zmierzający do osiągnięcia i utrzymania dobrobytu za pomocą rozsądnego gospodarowania uwzględniającego wszystkie otoczenia (tak naturalne, jak i ludzkie). Ta ekonomiczna koncepcja forsowana przez kraje rozwinięte już od lat 80-tych jest do tej pory jednym z najbardziej holistycznych ujęć gospodarki i jest jak najbardziej aktualna. To również na tej podstawie próbowano ocenić ryzyko inwestycyjne dla Polski.

W tym roku po raz pierwszy w historii Europejskiego Kongresu Finansowego byliśmy świadkami spotkania członków Gdańskiego Klubu Biznesu, jednej z najstarszych organizacji przedsiębiorców.

Rekomendacje dla gospodarki uwieńczeniem Kongresu

Eksperci uczestniczący w VIII Europejskim Kongresie Finansowym jednogłośnie uznali, iż kluczowym obszarem wymagającym głębszej analizy i szerszego spektrum działania jest aktywizacja zawodowa. Wnioski wyciągnięte z analizy aktualnej sytuacji skłoniły ekspertów do wyznaczenia niezbędnych elementów planu działania. Za główny obszar wymagający pracy uznano zapewnienie stabilności zasad panujących w tej dziedzinie, zapewnienie większej przewidywalności otoczenia prawnego, jak też działania zmierzające do modernizacji finansów publicznych oraz równomiernej dystrybucji środków mających zaradzić nierównościom strukturalnym.

Także i tym razem, jak w przypadku poprzednich edycji Kongresu, rekomendacje zostaną przekazane interesariuszom oraz instytucjom nadzorczym. W poprzednich edycjach prognozy i raporty przesyłane były do instytucji takich jak Rada Stabilności Finansowej, Bazylejski Komitet Nadzoru Finansowego, Komisja Europejska oraz Europejski Bank Centralny.

Nieprzychylne prognozy dla polskiej gospodarki?

Mnogość spojrzeń i porównanie opinii pozwoliły wyciągnąć wnioski dla przyszłości gospodarczej Polski. Konsensus ekspertów w tej sprawie pozwolił na określenie lat 2017-2018 szczytem koniunktury, która w najbliższych trzech latach będzie stopniowo spowalniać. Dlatego trzeba spodziewać się nawet znacznego spowolnienia wzrostu gospodarczego. To jest jednak uzależnione także od naszych relacji z głównymi partnerami handlowymi, które w ostatnich czasie charakteryzowały się dużą niestabilnością i nieprzewidywalnością. Z tego względu trudno jest przewidzieć ich przyszły kształt, a przez to także i tempo rozwoju gospodarczego. Pod uwagę należy wziąć również niekorzystną strukturę demograficzną, starzejące się społeczeństwo oraz braki pracownicze na rynku niezaspokojone niewystarczającą migracją.

Prognoza, nie tak optymistyczna, jak jeszcze dwa lata temu, nie jest całkiem pesymistyczna – eksperci nie przewidują załamania koniunktury, a jedynie jej spowolnienie. Gospodarka w dalszym ciągu będzie się rozwijać, ale będzie to uzależnione od wielu czynników, nad którymi należy pracować.

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook