Czy można sprzedać auto kupione na kredyt?

Aktualizacja: 2020-02-17
Data publikacji: 2018-08-21
Autor: Katarzyna Fodrowska
Ocena: 4.88
(ilość ocen: 42)

Pan Marcin kilka lat temu zakupił na kredyt nowego Opla Corsę. Kiedy jego rodzina się powiększyła, mężczyzna zdecydował się wymienić niewielkie, miejskie auto na większy model. Czy sprzedaż auta w kredycie jest możliwa? Czy banki pozwalają spieniężenie pojazdu, który w części pozostaje również ich własnością? Podpowiadamy.

Kredyt samochodowy to kredyt celowy służący do sfinansowania nowego lub używanego pojazdu mechanicznego — samochodu osobowego, dostawczego, motocykla, a nawet… łodzi motorowej. Maksymalny okres kredytowania wynosi zazwyczaj 10 lat, a możliwa do pozyskania kwota — nawet kilka milionów złotych.

Zabezpieczenie spłaty kredytu na samochód

Oprocentowanie kredytów samochodowych jest zazwyczaj sporo niższe niż oprocentowanie tradycyjnych kredytów gotówkowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wymagana przez bank konieczność ustanowienia zabezpieczeń spłaty. O jakich zabezpieczeniach mowa?

Najpopularniejsze zabezpieczenia spłaty kredytu samochodowego to:

  • cesja z polisy AC,
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
  • zastaw rejestrowy,
  • depozyt karty pojazdu.

Cesja z polisy AC zapewnia bankowi wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu lub kolizji, której efektem będzie szkoda całkowita. Mówiąc w sporym uproszczeniu, jeśli auto nie będzie nadawać się do dalszego użytkowania, pieniądze pozyskane od ubezpieczyciela pozwolą bankowi pokryć koszty kolejnych rat, zmniejszyć jego straty banku i uchronić kierowcę przed koniecznością wyłożenia pieniędzy z własnej kieszeni.

Jeśli zabezpieczeniem spłaty będzie przewłaszczenie, bank stanie się współwłaścicielem Twojego auta. Będzie należeć do niego aż 49 proc. samochodu. Taka informacja zostanie odnotowana w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku nieterminowej płatności określonej liczby rat (kwestię tę regulują zapisy umowy z bankiem), pojazd przechodzi na własność kredytodawcy, który staje się jego jedynym właścicielem. Jeśli spłacisz cały kredyt, będziesz mógł przerejestrować pojazd w wydziale komunikacji, stając się jedynym jego właścicielem.

Zastaw rejestrowy daje bankowi możliwość zaspokojenia wierzytelności z kredytowanego samochodu w przypadku opóźnień w płatnościach. Ustanowienie takiej formy zabezpieczenia wymaga dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Zastawów oraz umieszczenia odpowiedniej informacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Depozyt karty pojazdu uniemożliwia przerejestrowanie lub sprzedaż samochodu bez zgody banku. Często zdarza się, że w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim uiszczeniu prowizji, bank zgadza się wypożyczyć kartę na określony (zazwyczaj stosunkowo krótki) okres.

Czy można sprzedać auto w kredycie?

Wiele osób zastanawia się, czy sprzedaż samochodu w kredycie jest możliwa. Czy ustanowione przez bank zabezpieczenia nie eliminują takiej możliwości?

W większości przypadków sprzedaż auta w kredycie będzie możliwa wyłącznie za zgodą banku. A lwia część instytucji zgodzi się na taką transakcję jedynie wtedy, kiedy kredytobiorca pokryje całe zadłużenie. Jeśli pozyskana ze sprzedaży kwota nie pozwoli spłacić kredytu, pozostałą część długu będzie on musiał uiścić już z własnych środków. Jeśli kredyt zostanie spłacony, zabezpieczenia wygasną, a kredytobiorca stanie się jedynym właścicielem samochodu. Będzie mógł więc zrobić ze swoim pojazdem wszystko, co tylko będzie chciał. To rozwiązanie nie każdego może jednak satysfakcjonować. Co jeśli bank nie zgodzi się na sprzedaż?

Przeniesienie zabezpieczenia na innych pojazd

Alternatywnym rozwiązaniem może być… przeniesienie zabezpieczenia na inny pojazd. Aby z niego skorzystać, musisz jednak dysponować innym autem, które posiada odpowiednio wysoką, adekwatną do zabezpieczenia spłaty dotychczasowej wierzytelności wartość. Taka metoda, choć pomoże osiągnąć założony przez kredytobiorcę cel, wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności, co może być żmudne i kłopotliwe.

Przejęcie kredytu przez kupującego pojazd

Inną możliwością jest przejęcie kredytu przez osobę, która kupiłaby samochód. Wiąże się ona jednak — podobnie jak przeniesienie zabezpieczenia na innych pojazd — z uciążliwymi procedurami i stosem formalności. Potencjalny nabywca będzie musiał bowiem przebrnąć przez standardową procedurą badania zdolności kredytowej oraz dostarczyć do banku wymagane dokumenty. Przejęcie kredytu przez nowego nabywcę można zastosować — pod warunkiem zgody banku — do wszystkich rodzajów zabezpieczeń.

Warunkowa sprzedaż z wydaniem karty pojazdu

Jeśli kredytobiorca spłaca raty zgodnie z harmonogramem, a jedynym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest depozyt karty pojazdu, istnieją szansę na szybkie i sprawne załatwienie sprawy. Bank może bowiem pójść sprzedającemu „na rękę”, wydać kartę pojazdu i umożliwić sprzedaż bez konieczności dopełniania żmudnych formalności. Warunkiem takiego scenariusza jest jednak z reguły zobowiązanie do spłaty kredytu w określonym, stosunkowo krótkim terminie.W takim przypadku możliwe jest podpisanie umowy kupna-sprzedaży i przerejestrowanie samochodu na nabywcę. Takie rozwiązania stosują zazwyczaj banki samochodowe.

Może się także zdarzyć, że bank zgodzi się na warunkową sprzedaż, ale… nie wyda karty pojazdu. Do takiej sytuacji dochodzi zazwyczaj wtedy, kiedy oprócz depozytu karty bank zastosował także inne zabezpieczenie, np. przewłaszczenie. Jeśli bank wyrazi zgodę na transakcję, będzie figurował razem z kredytobiorcą jako strona w umowie (formalnie jest bowiem współwłaścicielem pojazdu). Pieniądze ze sprzedaży trafią na konto banku (do wysokości zadłużenia) i na konto sprzedającego lub wyłącznie na konto sprzedającego. Ten powinien jednak w ciągu 3 dni uregulować należności z instytucją finansową. Wydanie karty pojazdu nastąpi dopiero w momencie, kiedy pieniądze wpłyną na konto banku. Wtedy może dojść także do przerejestrowania auta.

Sprzedaż auta z kredytem, jeśli zabezpieczeniem jest przewłaszczenie

Jeśli jedynym zabezpieczeniem jest przewłaszczenie (bez depozytu karty pojazdu), procedura wygląda niemal identycznie jak w opisanej w poprzednim akapicie sytuacji. Pieniądze z transakcji są przelewane na konto w banku (do kwoty zadłużenia) oraz sprzedającego.

Sprzedaż samochodu z kredytem, jeśli zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy

Jeśli zabezpieczeniem spłaty kredytu jest zastaw rejestrowy, sprzedaż auta z kredytem okaże się najtrudniejsza, a często wręcz niemożliwa. Ustanowienie zastawu uniemożliwia bowiem sprzedaż samochodu bez zgody banku, a jego zdjęcie przed całkowitą spłatą zobowiązania nie będzie możliwe. Rozwiązaniem, które może pomóc, jest zawarcie przez kupującego i sprzedającego umowy przedwstępnej sprzedaży auta. W takim przypadku bank może wyrazić zgodę na zdjęcie zastawu, jednak pod warunkiem ustanowienia innego zabezpieczenia — przewłaszczenia warunkowego. Kupujący może także, zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej przelać na konto banku potrzebną do spłaty kredytu kwotę, co będzie skutkować całkowitą spłatą kredytu i możliwością zdjęcia zastawu.

Jeśli zastanawiasz się jak sfinansować zakup auta i rozważasz kredyt, przed podpisaniem umowy dokładnie przeanalizuj jej treść, zwracając szczególną uwagę na rodzaje zabezpieczeń. Może się bowiem okazać, że ten drobny z pozoru detal będzie miał ogromne znaczenie za kilka miesięcy lub lat, w sytuacji gdy będziesz chciał sprzedać samochód z kredytem.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo