Czym są kredyt kupiecki i faktoring?

Aktualizacja: 2019-10-07
Data publikacji: 2018-06-26
Autor: Redakcja
Ocena: 5
(ilość ocen: 34)

Kredyt kupiecki i faktoring to popularne narzędzia finansowe, wykorzystywane w handlu. W artykule omówimy ich specyfikę. Wyjaśnimy również, jakie zalety niesie za sobą ich połączenie.

Kredyt kupiecki to kredyt z odroczonym terminem płatności. Udzielając kredytu kupieckiego, dostawca towaru zgadza się na otrzymanie zapłaty po terminie dostawy. Tę powszechnie akceptowaną formę wymusza przede wszystkim ogromna konkurencja panująca pomiędzy dostawcami towarów i producentami. Jako że w polskim prawie brakuje przepisów, regulujących kwestię długości okresu kredytowania dla kredytów handlowych, kredytów kupieckich udziela się na okres ustalony pomiędzy stronami. Zazwyczaj wynosi on od kilkudziesięciu dni do kilku miesięcy. W niektórych przypadkach (zwłaszcza wtedy, gdy wartość towaru jest wysoka) wartym rozważenia rozwiązaniem będzie również ustanowienie poręczenia. Regularnie praktykowanym przez przedsiębiorców scenariuszem jest także konieczność uiszczenia zaliczki przed odbiorem towaru lub nagradzanie kontrahentów kilkuprocentowym rabatem w zamian za szybsze uregulowanie należności. Nie da się jednak ukryć, że opóźnienia w płatnościach mogą powodować utrudnienia w bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz istotnie zachwiać płynnością finansową. Konieczność oczekiwania na płatność nawet przez 90 dni może skutecznie zaburzyć stabilność nawet świetnie prosperującego przedsiębiorstwa. Narzędziem, które pozwala znacząco zmniejszyć ryzyko, jakie niesie za sobą kredyt kupiecki, jest faktoring.

Czym jest faktoring?

Faktoring jest nabyciem praw do pieniężnej wierzytelności handlowej przed wystąpieniem terminu tej płatności. Taka usługa jest dedykowana przede wszystkim przedsiębiorstwom, które sprzedają produkty i usługi z odroczonym terminem płatności (np. 90 dni). Dzięki faktoringowi unikniesz ryzyka niezapłaconych faktur, utrzymasz płynność finansową i będzie mógł precyzyjniej planować firmowy budżet. Ogromnym walorem tego narzędzia jest także brak konieczności posiadania zdolności kredytowej, niezbędnej do zaciągnięcia kredytu, np. obrotowego.

Jak działa faktoring?

Mówiąc w sporym skrócie, jeśli zdecydujesz się na usługę faktoringu, faktor (np. bank) przeleje na konto dostawcy towarów i usług określoną kwotę, regulując całość lub część faktury. Jeszcze zanim płatności dokona kontrahent. Dzięki temu faktorant, czyli firma, która wystawia fakturę, otrzyma płatność nawet w ciągu kilku lub kilkunastu godzin. A to pozwoli wyeliminować ryzyko utraty płynności finansowej. Dłużnik faktoringowy, czyli kontrahent faktoranta będzie mógł „bez noża na gardle” zrealizować płatność w ciągu planowanych 90 dni. Źródłem zysku faktora jest prowizja, naliczona od zrealizowanej transakcji. O finansowanie w drodze faktoringu może ubiegać się podmiot, który spełnia podstawowe wymagania instytucji, oferującej usługę faktoringu. Dla przykładu w firmie Finiata proces jest bardzo uproszczony i w całości online, a decyzja jest wydawana nawet w 10 minut.

Połączenie kredytu kupieckiego i faktoringu

Połączenie kredytu kupieckiego i faktoringu to skuteczne rozwiązanie, które pozwoli połączyć interesy, potrzeby i oczekiwania zarówno dostawców towarów, jak i ich odbiorców. Dzięki odroczonemu terminowi płatności klienci mogą pozyskać potrzebne do spłaty środki we właściwym dla siebie tempie. Bez narażania się na utratę zaufania kontrahentów. Faktoring pozwoli z kolei planowo zrealizować najważniejsze dla firmy cele: wypłacić wynagrodzenia, wykonać bieżące inwestycje i kupić niezbędne towary. Choć ceną za obustronny komfort jest konieczność uiszczenia prowizji, zdecydowanie warto to zrobić. Finansowe bezpieczeństwo, zaufanie w oczach klientów i satysfakcjonujące relacje biznesowe to nieocenione wartości, o które z całą pewnością warto dbać. Nawet w obliczu konieczności poniesienia dodatkowych kosztów.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo