EBA FinTech Roadmap — mapa rozwoju dla branży FinTech
4.5 (90%) 2 głosów

EBA FinTech Roadmap — mapa rozwoju dla branży FinTech

EBA FinTech Roadmap to zbiór praktyk, zapewniający stabilność rynku oraz ochronę konsumentów, korzystających z nowoczesnych produktów finansowych. Konieczność wprowadzenia nowych regulacji została podyktowana przede wszystkim dynamicznym rozwojem sektora finansowego oraz wszechobecną cyfryzacją i postępem technologicznym.

Extra Portfel logo
ExtraPortfel
3.4 (68.51%) 463 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Netcredit logo
NetCredit
3.6 (72.11%) 740 głosów
Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

14 - 30 dni

kuki.pl logo
Kuki
3.4 (67.85%) 316 głosów
Kwota pożyczki

250 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Przez wiele dziesięcioleci opracowywano i stosowano innowacyjne technologie wspierające świadczenie usług finansowych. Jednak w ciągu ostatnich lat zakres innowacji finansowych, rozpowszechnienie ich użycia i tempo ich ewolucji istotnie wzrosły. Jako klientom, korzystającym z nowoczesnych produktów finansowych zależy nam nie tylko na łatwym i szybkim dostępie do potrzebnych narzędzi, ale również na zapewnieniu swoim pieniądzom i danym osobowym należytego bezpieczeństwa. Rozwój technologiczny, którego efektem stało się powstanie innowacyjnych instrumentów finansowych, wymusił więc wdrożenie nowych regulacji, które pozwolą jeszcze lepiej kontrolować ten sektor rynku i zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów. 15 marca 2018 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował plan działania – EBA FinTech Roadmap. Dokument ten określił priorytety działalności na lata 2018-2019.

EBA FinTech Roadmap — kluczowe założenia

EBA FinTech Roadmap jest zbiorem regulacji, licencji i praktyk, usprawniających i regulujących działalność sektora FinTech. Celem wdrożenia nowych norm jest przede wszystkim potrzeba wzmocnienia ochrony konsumentów, promowania solidnego, skutecznego i spójnego poziomu regulacji i nadzoru oraz konieczność zapewnienia integralności, przejrzystości, wydajności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych.

Do głównych zadań EBA FinTech Roadmap należą:

  • monitorowanie zakresu regulacyjnego, w tym ocena aktualnego podejścia do zatwierdzania i licencjonowania firm działających w branży FinTech;
  • analiza centrów innowacji celem zwiększenia spójności i ułatwienia koordynacji nadzoru;
  • monitorowanie pojawiających się tendencji i analizowanie wpływu modeli biznesowych dominujących na rynku instytucji;
  • promowanie najlepszych praktyk w zakresie oceny bezpieczeństwa;
  • rozwiązywanie problemów klientów wynikających ze specyfiki narzędzi FinTech. Zwłaszcza w obszarach niejasnego statusu prawnego takich instytucji;
  • identyfikacja i ocena ryzyka związanego z usługami, świadczonymi przez dostawców technologii i rozwiązań FinTech.

FinTech Knowledge Hub

Jednym z założeń EBA FinTech Roadmap jest stworzenie jednostki o nazwie FinTech Knowledge Hub. FinTech Knowledge Hub to forum wymiany wiedzy i doświadczeń skupiające kompetentne europejskie organy nadzoru rynku. Jego zadaniem jest przede wszystkim promocja wiedzy w zakresie sektora FinTech wśród organów nadzorujących ten sektor rynku oraz wsparcie ich poprzez branżowe publikacje. Centrum przyczyni się do monitorowania wpływu FinTech na modele biznesowe i wzajemne powiązania w systemie finansowym, a także wesprze technologiczną neutralność w podejściach regulacyjnych i nadzorczych.

Piaskownice regulacyjne i centra innowacji

Elementem planu EBA jest także stworzenie piaskownic regulacyjnych, usprawniających wdrażanie nowych inicjatyw oraz centrów innowacji. Poprzez ułatwianie silnego dialogu między firmami FinTech, regulatorami i przełożonymi mogą one ułatwić i usprawnić proces wdrażania nowych technologii oraz wykonywanie eksperymentów niskiego ryzyka w ściśle kontrolowanym środowisku.

Ochrona konsumenta

Choć w opinii EBA, firmy FinTech oferują wiele korzyści dla konsumentów, urząd rozpoznał również kilka obszarów, wymagających zastosowania regulacji, zwiększających ochronę klientów. Należą do nich:

  • niejasny status regulacyjny FinTech;
  • bariery pomiędzy poszczególnymi krajami, wynikające z odmiennej ochrony konsumentów;
  • brak szczegółowych regulacji w zakresie obowiązków rozpatrywania skarg;
  • brak szczegółowych regulacji w obszarze działalności przez Internet i poprzez rozwiązania mobilne.

Oprócz kontynuowania prac we wskazanych wyżej obszarach, EBA będzie nadal angażować się w unijne i międzynarodowe inicjatywy w zakresie technologii FinTech, aby promować spójne i solidne standardy oraz zasady ochrony konsumentów. Będzie także monitorować rozwój FinTech i, w stosownych przypadkach realizować dodatkowe zadania w celu skutecznego nadzorowania granic regulacyjnych.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook