EBA FinTech Roadmap — mapa rozwoju dla branży FinTech

Aktualizacja: 2020-02-17
Data publikacji: 2018-08-23
Autor: Katarzyna Fodrowska
Ocena: 4.9
(ilość ocen: 39)

EBA FinTech Roadmap to zbiór praktyk, zapewniający stabilność rynku oraz ochronę konsumentów, korzystających z nowoczesnych produktów finansowych. Konieczność wprowadzenia nowych regulacji została podyktowana przede wszystkim dynamicznym rozwojem sektora finansowego oraz wszechobecną cyfryzacją i postępem technologicznym.

Przez wiele dziesięcioleci opracowywano i stosowano innowacyjne technologie wspierające świadczenie usług finansowych. Jednak w ciągu ostatnich lat zakres innowacji finansowych, rozpowszechnienie ich użycia i tempo ich ewolucji istotnie wzrosły. Jako klientom, korzystającym z nowoczesnych produktów finansowych, zależy nam nie tylko na łatwym i szybkim dostępie do potrzebnych narzędzi, ale również na zapewnieniu swoim pieniądzom i danym osobowym należytego bezpieczeństwa. Rozwój technologiczny, którego efektem stało się powstanie innowacyjnych instrumentów finansowych, wymusił więc wdrożenie nowych regulacji, które pozwolą jeszcze lepiej kontrolować ten sektor rynku i zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów. 15 marca 2018 roku, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował plan działania – EBA FinTech Roadmap. Dokument ten określił priorytety działalności na lata 2018-2019.

EBA FinTech Roadmap — kluczowe założenia

EBA FinTech Roadmap jest zbiorem regulacji, licencji i praktyk, usprawniających i regulujących działalność sektora FinTech. Celem wdrożenia nowych norm jest przede wszystkim potrzeba wzmocnienia ochrony konsumentów, promowania solidnego, skutecznego i spójnego poziomu regulacji i nadzoru oraz konieczność zapewnienia integralności, przejrzystości, wydajności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych.

Do głównych zadań EBA FinTech Roadmap należą:

  • monitorowanie zakresu regulacyjnego, w tym ocena aktualnego podejścia do zatwierdzania i licencjonowania firm działających w branży FinTech (w m.in. niektórych firm pożyczkowych);
  • analiza centrów innowacji celem zwiększenia spójności i ułatwienia koordynacji nadzoru;
  • monitorowanie pojawiających się tendencji i analizowanie wpływu modeli biznesowych dominujących na rynku instytucji;
  • promowanie najlepszych praktyk w zakresie oceny bezpieczeństwa;
  • rozwiązywanie problemów klientów wynikających ze specyfiki narzędzi FinTech. Zwłaszcza w obszarach niejasnego statusu prawnego takich instytucji;
  • identyfikacja i ocena ryzyka związanego z usługami, świadczonymi przez dostawców technologii i rozwiązań FinTech.

FinTech Knowledge Hub

Jednym z założeń EBA FinTech Roadmap jest stworzenie jednostki o nazwie FinTech Knowledge Hub. FinTech Knowledge Hub to forum wymiany wiedzy i doświadczeń skupiające kompetentne europejskie organy nadzoru rynku. Jego zadaniem jest przede wszystkim promocja wiedzy w zakresie sektora FinTech, wśród organów nadzorujących ten sektor rynku oraz wsparcie ich poprzez branżowe publikacje. Centrum przyczyni się do monitorowania wpływu FinTech na modele biznesowe i wzajemne powiązania w systemie finansowym, a także wesprze technologiczną neutralność w podejściach regulacyjnych i nadzorczych.

Piaskownice regulacyjne i centra innowacji

Elementem planu EBA jest także stworzenie piaskownic regulacyjnych, usprawniających wdrażanie nowych inicjatyw oraz centrów innowacji. Poprzez ułatwianie silnego dialogu między firmami FinTech, regulatorami i przełożonymi mogą one ułatwić i usprawnić proces wdrażania nowych technologii oraz wykonywanie eksperymentów niskiego ryzyka w ściśle kontrolowanym środowisku.

Ochrona konsumenta

Choć w opinii EBA, firmy FinTech oferują wiele korzyści dla konsumentów, urząd rozpoznał również kilka obszarów, wymagających zastosowania regulacji, zwiększających ochronę klientów. Należą do nich:

  • niejasny status regulacyjny FinTech;
  • bariery pomiędzy poszczególnymi krajami, wynikające z odmiennej ochrony konsumentów;
  • brak szczegółowych regulacji w zakresie obowiązków rozpatrywania skarg;
  • brak szczegółowych regulacji w obszarze działalności przez Internet i poprzez rozwiązania mobilne.

Oprócz kontynuowania prac we wskazanych wyżej obszarach, EBA będzie nadal angażować się w unijne i międzynarodowe inicjatywy w zakresie technologii FinTech, aby promować spójne i solidne standardy oraz zasady ochrony konsumentów. Będzie także monitorować rozwój FinTech i, w stosownych przypadkach realizować dodatkowe zadania w celu skutecznego nadzorowania granic regulacyjnych.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo