Egzekucja komornicza alimentów — procedura krok po kroku
5 (100%) 2 głosów

Egzekucja komornicza alimentów — procedura krok po kroku

Jak pokazują statystyki, problem niepłacenia alimentów dotyka około miliona dzieci w Polsce. Ze swoich obowiązków nie wywiązuje się 96 proc. ojców i 4 proc. matek. Choć zdaniem rządu ściągalność alimentów regularnie wzrasta, przyzwolenie społeczne na nieregulowanie świadczeń alimentacyjnych wciąż jest zbyt duże.

Extra Portfel logo
ExtraPortfel
3.4 (67.98%) 516 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Vivus.pl logo
Vivus
3.6 (72.34%) 1092 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Ferratum logo
Ferratum Bank
3 (59.4%) 365 głosów
Kwota pożyczki

100 - 2000 zł

Czas na spłatę

15 - 30 dni

Nie ulega wątpliwości, że zbyt wielu rodziców zobowiązanych do comiesięcznego łożenia na swoje dzieci traktuje alimenty jako przykry obowiązek. W połączeniu z panującym w naszym kraju przyzwoleniem społecznym na niepłacenie na dzieci, takie podejście ma wręcz katastrofalne skutki.

600 tys. egzekucji komorniczych

Jak wynika z raportu „Alimenty na dzieci — diagnoza polskiego systemu i przegląd praktyk zagranicznych”, którego autorem jest Agata Chełstowska z Instytutu Spraw Publicznych, problem niepłacenia alimentów dotyczy około 1 miliona dzieci w Polsce. Komornicy prowadzą w naszym kraju blisko 600 tysięcy egzekucji komorniczych mających na celu wyegzekwowanie alimentów. Niestety, ich skuteczność szacuje się jedynie na 19,5 proc.

Od wyroku do komornika

W kolejnej części artykułu omówimy procedurę egzekucji komorniczej alimentów. Wyjaśnimy również, jakie czynniki utrudniają ściągalność takich świadczeń.

Rodzic nabywa obowiązek alimentacyjny na skutek wyroku sądu. Jeśli wywiązuje się ze swoich obowiązków rzetelnie i terminowo, nie ma powodu do wszczynania działań. Jeśli jednak uchyla się od płatności, regulując jedynie część zobowiązań lub nie regulując ich wcale, nie warto biernie czekać. Co można zrobić? Najlepszym rozwiązaniem będzie w tym przypadku złożenie wniosku do komornika o rozpoczęcie egzekucji. Dokument powinien zawierać:

  • Twoje dane osobowe (jako wierzyciela);
  • dane osobowe dłużnika wraz ze wskazaniem jego adresu;
  • wysokość zaległości alimentacyjnych;
  • dokładne daty i kwoty wpłat (jeśli dłużnik jedynie częściowo spłacał swoje zobowiązanie).

Wniosek o wszczęcie egzekucji możesz złożyć do właściwego komornika ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika lub wierzyciela. Do wniosku koniecznie dołącz oryginał tytułu wykonawczego, czyli wydanego przez sąd tytułu egzekucyjnego, opatrzonego klauzulą wykonalności. To właśnie on jest podstawą rozpoczęcia egzekucji.

Ważne: złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej nie podlega żadnej opłacie, a wydatki w toku postępowania pokrywa sąd.

Chcesz pomóc komornikowi?

Osoba składająca wniosek do komornika może (choć wcale nie musi) wskazać w nim preferowane sposoby prowadzenia egzekucji. Jeśli tego nie zrobi, wniosek obejmie wszystkie sposoby egzekucji, oprócz tej przeprowadzonej z nieruchomości, która ma szczególny charakter.

Aby ułatwić komornikowi prowadzenie działań, możesz również poinformować go o składnikach majątku dłużnika, miejscu jego zatrudnienia czy numerze konta bankowego. Dlaczego warto to zrobić? Jeśli wierzyciel nie wskaże majątku dłużnika, komornik będzie musiał sam go poszukać. A to może znacząco opóźnić całą procedurę. Zwłaszcza jeśli dłużnik nie płaci alimentów celowo i z premedytacją.

Sposoby przeprowadzenia egzekucji

Prowadząc egzekucję komorniczą, komornik może zająć wynagrodzenie dłużnika, zgromadzone na jego rachunkach bankowych środki, a nawet należące do niego ruchomości.

Ile może zająć komornik na poczet alimentów?

W przypadku egzekucji z wynagrodzenia komornik może zająć aż 60 proc. pensji (w przypadku długów niealimentacyjnych może być to maksymalnie 50 proc.). Co ważne, w przeciwieństwie do innych długów nie musi pozostawiać na koncie dłużnika kwoty wolnej od zajęcia, która wynosi obecnie równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przykład: jeśli dłużnik alimentacyjny pracuje na podstawie umowy o pracę i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, komornik ma prawo zająć 60 proc. tej kwoty.

Jeśli komornik przeprowadzi egzekucję z rachunku bankowego, będzie mógł przejąć wszystkie zgromadzone na nim środki. Zgodnie z Art. 1083 § 2 k.p.c. wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości. W praktyce oznacza to, że dłużnikowi, przeciwko któremu są dochodzone należności alimentacyjne, nie przysługuje kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Jeśli egzekucja komornicza świadczeń alimentacyjnych okaże się bezskuteczna, np. z powodu braku dochodów i majątku dłużnika, komornik może wydać zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. A ono stanowi podstawę do ubiegania się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego stanowią formę publicznej pomocy dla dzieci, których rodzice nie płacą alimentów i przysługują:

  • osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
  • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w urzędzie gminy. Formularze wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego znajdują się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Fundusz Alimentacyjny wypłaca świadczenie w wysokości odpowiadającej wysokości zasądzonych alimentów nie więcej jednak niż 500 zł. Niestety, taka forma wsparcia jest dostępna jedynie dla osób o bardzo niskich dochodach. Świadczenie przysługuje jedynie wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.

Niska ściągalność alimentów — główne przyczyny

Zdaniem Agaty Chełstowskiej, autorki raportu „Alimenty na dzieci — diagnoza polskiego systemu i przegląd praktyk zagranicznych”, egzekucję komorniczą należności alimentacyjnych utrudniają trzy główne czynniki:

  • świadome ukrywanie majątku i dochodów przez rodziców z obowiązkiem alimentacyjnym np. poprzez pracę na czarno czy pobieranie określonej części wynagrodzenia pod stołem;
  • pozostawiające wiele do życzenia zasady współpracy pomiędzy komornikami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za egzekucję należności alimentacyjnych;
  • przyzwolenie społeczne na niepłacenie na dzieci. Efektem takiego stanu rzeczy jest wsparcie, którego doświadcza dłużnik ze strony pracodawcy, (który zgadza się przekazywać część dochodów bez umowy) czy rodziny (która podpowiada, jak ukryć dochody i na kogo przepisać majątek).

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook