Firmy oddłużeniowe – jak działają i czy można im ufać?

Aktualizacja: 2020-02-25
Data publikacji: 2020-02-24
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 4.17
(ilość ocen: 6)

Zadłużenie Polaków wciąż wzrasta, a wraz z końcem 2019 roku łączna suma zaległości finansowych rodaków przekroczyła 78,7 mld zł. W wielu przypadkach, przeterminowane zobowiązania znajdują się zapewne jeszcze pod kontrolą dłużników. Co jednak w sytuacji, w której zadłużona osoba całkowicie utraciła zdolność do spłaty zaległości? W ostatnim czasie, można zaobserwować zintensyfikowanie komunikatów o usługach świadczonych w takich sytuacjach przez firmy oddłużeniowe. Jak działają te podmioty i czy można im zaufać?

Jak działają firmy oddłużeniowe?

Analizując oferty instytucji definiujących się jako firmy oddłużeniowe, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że tworząc zakres swoich usług doskonale zbadały uprzednio sytuację i potrzeby osób zadłużonych. Oddłużanie rozumiane jest bowiem przez te podmioty w kilku różnych kategoriach. Właściwie każda, ze sprawdzonych przez nasz portal firm posiada w swojej ofercie zestaw kompleksowych usług, skierowanych nie tylko do osób indywidualnych, ale także do firm, które borykają się z problemem zadłużenia.

Podstawowym działaniem, jakie na zlecenie klienta gotowe są wykonać firmy oddłużeniowe, jest niesienie pomocy prawnej i pośredniczenie w relacjach pomiędzy dłużnikiem, a jego wierzycielami. W praktyce sprowadza się to najczęściej do składania podań w imieniu klienta, np. o umorzenie długu, restrukturyzację zadłużenia, czy obniżenie wysokości rat. Czy dłużnik mógłby sam złożyć podobne pisma? Oczywiście, ale często siłą skuteczności firm oddłużeniowych są wypracowane przez lata kontakty w instytucjach finansowych, pozwalające przypuszczać, że podanie złożone przez profesjonalnego doradcę ma większą szansę na pozytywne rozpatrzenie.

Kolejną usługą, świadczoną przez większość firm oddłużeniowych jest doradztwo finansowe połączone… z ofertami pożyczkowymi. Osoby doświadczone w branży szybko zauważyły bowiem, że w wielu sytuacjach, doprowadzenie do przywrócenia płynności finansowej dłużnika, możliwe jest jedynie za pomocą kolejnego zobowiązania. Środkami z takiej pożyczki spłaca się po prostu dotychczasowe zadłużenie, a jej zwrot zostaje rozłożony na raty możliwe do regulowania przez dłużnika. Znów pojawia się tu pytanie o to, czy osoba zadłużona nie mogłaby samodzielnie poszukać dogodnej dla niej oferty pożyczki oddłużeniowej? Oczywiście tak, natomiast firmy oddłużeniowe chwalą się większą elastycznością w tym zakresie.

Ciekawymi usługami proponowanymi przez niektóre podmioty, jest także pomoc w uzyskaniu odszkodowań dla firm oraz dopasowanie dla nich najlepszej oferty ubezpieczeniowej. Można się natomiast domyślać, że te produkty oferowane są właścicielom zadłużonych działalności na zasadach cross sellingu.

Prawne podstawy funkcjonowania firm oddłużeniowych

Czy działalność firm oddłużeniowych, w zakresie kompetencji osoby zakładającej taki podmiot oraz osób w nim zatrudnionych, regulowana jest prawnie? Otóż nie. Budzi to pewną dozę niepewności, gdyż od instytucji świadczącej usługi doradcze w zakresie prawa i finansów można by oczekiwać konieczności posiadania statusu kancelarii prawnej lub finansowej właśnie. Okazuje się, że firmę oddłużeniową może obecnie założyć i prowadzić każdy, kto ma na to środki i chęć. Niewymagane są w tym celu żadne licencje, certyfikaty czy zaświadczenia.

W związku z powyższym, nie należy oczywiście zakładać, że w firmach oddłużeniowych pracują osoby niekompetentne. Zapewne wewnętrzne regulacje i wymagania rekrutacyjne konstytuują tę kwestię na odpowiednim poziomie. Korzystając jednak z usług takiego podmiotu, warto mieć na uwadze, że można trafić na doradcę, który nie posiada kierunkowego wykształcenia. Pozostaje wówczas liczyć na jego wiedzę i doświadczenie lub… wybrać inną firmę.

Firmy oddłużeniowe – gdzie szukać rzetelnej pomocy?

Osoba, która utraciła kontrolę nad spłatą swoich zobowiązań i być może mierzy się ze spiralą zadłużenia, stanowi łatwy cel dla nieuczciwych podmiotów, które bez skrupułów wykorzystają jej trudną sytuację. Z tego względu, tak ważne jest, aby szukając pomocy zachować zimny osąd i nie dać się ponieść emocjom. Takie hasła, jak “naszą misją jest doprowadzenie do niezależności finansowej każdego klienta” czy “pozbądź się długów na stałe w kilka dni”, potrafią skutecznie działać na wyobraźnię dłużnika udręczonego wieloletnimi zmaganiami o odzyskanie kontroli nad swoimi finansami. Czy to oznacza, że bezwzględnie nie powinno się korzystać z pomocy firm oddłużeniowych? Niekoniecznie.

Okazuje się, że jednym z bardzo niewielu podmiotów pomagających wyjść z długów, mogącym pochwalić się wieloletnim doświadczeniem i ukonstytuowaną marką, której legalność działania nie budzi zastrzeżeń, jest firma Kruk S.A. Co ciekawe, nie jest to firma oddłużeniowa, ale windykacyjna. Nie ma co ukrywać, że opinie na temat skuteczności działań tej instytucji będą różne, choćby ze względu na profil świadczonych przez nią usług. W przeciwieństwie jednak do innych firm oddłużeniowych, których serwisy można znaleźć w internecie, Kruk S.A. wyraźnie przekazuje do wiadomości swoich klientów podstawowe dane o firmie, jednocześnie uwiarygadniając legalność jej funkcjonowania.

Informacja o Kruk SA

Źródło: pl.kruk.eu

Kolejnym przykładem podmiotu definiującego się już jako firma oddłużeniowa jest Conectum.pl. W tym przypadku ciężko jednak znaleźć od razu jakiekolwiek podstawowe informacje dotyczące numeru NIP czy REGON, nie mówiąc o kapitale zakładowym przedsiębiorstwa. Dodatkowo, dostępny jest jedynie numer telefonu komórkowego. Wiarygodność firmy Conectum potwierdzają skany wyroków sądowych czy pism ugodowych, na których jednak (co zrozumiałe) nie ma danych instytucji oddłużeniowej.

Serwis Conectum.pl połączony jest z takimi portalami jak oddluzanie.org., eliteo.com.pl czy lexperto. Ponadto, pod adresem oddluzanie.org można znaleźć Polską Izbę Oddłużania, która ma być czymś w rodzaju agregatu zrzeszającego wszystkie największe firmy oddłużające. Na chwilę obecną nie ma jednak jeszcze na tym polu zbyt wielu sukcesów:

Polska Izba Oddłużania - kontrahenci.

Źródło: http://oddluzanie.org/

Przedstawione powyżej loga partnerów biznesowych, to jedynie przykładowe znaki graficzne, które powinny zostać zastąpione przez faktyczne loga firm oddłużeniowych, zrzeszonych w ramach Polskiej Izby Oddłużania. Firmy, takie jak Some Business, Cool Business czy Some Company oczywiście nie istnieją. Podobnie jest w przypadku wyróżnień, którymi chwali się portal oddluzanie.org. Nagroda “Best Service Award” jest zdecydowanie trudna do zweryfikowania:

Polska Izba Oddłużania - wyróżnienia.

Na co uważać wybierając firmę oddłużeniową?

Podstawową kwestią, na którą należy zwrócić uwagę podczas poszukiwań wiarygodnej firmy oddłużeniowej, jest jej sposób rozliczania się z klientem. Biorąc pod uwagę niezwykle trudną sytuację w jakiej znajdują się osoby zadłużone, najlepszym sposobem rozliczenia należności za otrzymaną pomoc, byłaby płatność dopiero po faktycznym uzyskaniu rzeczonego wsparcia.

Kolejnym aspektem, który warto rozważyć przed skorzystaniem z usług firmy oddłużeniowej jest ustalenie, czy taka pomoc jest właściwie niezbędna. Wiele osób, które samodzielnie poradziły sobie z wyjściem z długów, opisując swoje historie zaznacza, że wszystko to, co oferują firmy oddłużeniowe, dłużnik może zrobić sam. Chodzi tu choćby o wystosowanie pism czy wniosków do wierzycieli oraz wypracowanie własnych sposobów na poradzenie sobie z zadłużeniem.

Firmy oddłużeniowe – opinie

Internet obfituje niestety w opinie dłużników, którzy płacąc za usługi firmy oddłużeniowej z góry, nie mogli oprzeć się wrażeniu, że po otrzymaniu wynagrodzenia instytucja niespecjalnie interesowała się dalej ich sprawą. Co więcej, nietrudno dotrzeć do wypowiedzi osób, które wprost poddają pod wątpliwość podejmowanie jakichkolwiek działań przez firmy oddłużeniowe, zanim klient nie wypłaci im wynagrodzenia w sporej kwocie.

Dodatkowo, zastanawiającym jest fakt właściwie jednomyślności w opiniach dotyczących na przykład firmy Conectum Finanse. Klienci prześcigają się w chwaleniu usług tego podmiotu i podziękowaniach za udzieloną pomoc:

Conectum Finanse - opinie.

Wśród 134 opinii znalazły się jednak również takie, które podważają pozytywne doświadczenia pozostałych klientów i poddają pod wątpliwość zasady funkcjonowania firmy Conectum Finanse. Sprzeczność informacji dotyczących momentu pobierania przez instytucję prowizji, każe się zastanowić nad wiarygodnością wystawionych przez klientów pozytywnych opinii.

Firmy oddłużeniowe - opinie.

Jeżeli nie firma oddłużeniowa, to co?

Zanim dłużnik zacznie szukać pomocy w spłacie swoich zobowiązań, powinien przede wszystkim uświadomić sobie, że to on ponosi odpowiedzialność za obecny stan rzeczy, a przenoszenie kwestii wyjścia z długów na kogoś innego, nie jest najlepszym wyjściem z sytuacji. Oczywiście, pomoc osoby trzeciej, takiej jak niezależny doradca finansowy czy prawnik, może okazać się nieodzowna. Ważne jednak, aby osoba zadłużona sama wyszła z inicjatywą poradzenia sobie z przeterminowanymi należnościami wynikającymi na przykład z niekontrolowanego korzystania z produktów typu chwilówki czy pożyczki ratalne.

Jednym ze sposobów na wyjście z długów są pożyczki oddłużeniowe lub kredyty oddłużeniowe. Oczywiście, firmy oddłużeniowe proponują skorzystanie z takiego rozwiązania za swoim pośrednictwem. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, warto jednak przyjrzeć się ogólnym kosztom takich zobowiązań. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia osoby zadłużonej, dla której wzięcie kolejnej, trudnej do spłaty pożyczki, będzie ostatnim, czego w tej sytuacji potrzebuje.

Świetnym sposobem na poradzenie sobie z zadłużeniem jest poszukanie pomocy wśród osób, które tę drogę mają już za sobą. Skorzystanie z czyjegoś doświadczenia w tym względzie, może się bowiem okazać najbardziej miarodajne i efektywne. Znalezienie osób, które podzielą się swoją historią, to często jedynie kwestia odpowiedniego poszukania na forach tematycznych lub w serwisach branżowych.

Czy firmy oddłużeniowe wykorzystują trudną sytuację zadłużonych?

Podstawowym prawem rynkowym jest stwierdzenie, iż popyt rodzi podaż. Wzrastające z roku na rok zadłużenie Polaków musiało wytworzyć niszę, którą z powodzeniem wykorzystują i będą wykorzystywać firmy oddłużeniowe. Chciałoby się wierzyć, że instytucje te korzystają przede wszystkim z sytuacji rynkowej, a nie bezpośrednio z desperacji osób tonących w długach. Jaka naprawdę misja przyświeca tym podmiotom, wiedzą zapewne jedynie ich założyciele. Świetnym argumentem przemawiającym za uczciwością firm oddłużeniowych i realną chęcią niesienia pomocy, mógłby być fakt rozliczania się z klientami dopiero po udzieleniu im efektywnego wsparcia. Ten czynnik niech będzie filtrem pozwalającym odróżnić skutecznych profesjonalistów od firm liczących jedynie na łatwy zarobek kosztem osób zadłużonych.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo