Ile kosztuje pracodawcę zatrudnienie pracownika?
4 (80%) 1 głosów

Ile kosztuje pracodawcę zatrudnienie pracownika?

Czy wiesz, że wynagrodzenie to jedynie 60 proc. wydatków, jakie ponosi pracodawca, zatrudniający pracownika na umowę o pracę? Ile wynosi wysokość składek w przypadku umowy zlecenia i czy zawsze trzeba je odprowadzać? Czy najtańsza dla pracodawcy umowa o dzieło gwarantuje pracownikom jakiekolwiek przywileje? Sprawdźmy.

Jako przedsiębiorca możesz zatrudnić pracowników na podstawie różnorodnych umów. Najpopularniejsze obecnie to umowa o pracę, umowa zlecenia oraz umowa o dzieło. W zależności od tego, którą z nich wybierzesz, koszt zatrudnienia będzie odmienny. Podobnie jak prawa i obowiązki pracownika. Aby porównanie okazało się precyzyjne, przyjmijmy, że w przypadku wszystkich analizowanych umów kwota wynagrodzenia wynosi 5000 zł brutto, a pracownik jest osobą powyżej 26 r.ż., która nie osiąga przychodów z innych źródeł.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę

Zgodnie z definicją, umowa o pracę jest czynnością prawną polegającą na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Choć umowa o pracę jest z reguły najbardziej preferowaną przez pracowników formą zatrudnienia, jest najdroższa dla pracodawcy.

W ramach umowy o pracę pracodawca pokrywa następujące składki:

 • składkę emerytalną – 9,76 proc.;
 • składkę rentową – 6,5 proc.;
 • składkę wypadkową – 1,8 proc.;
 • składkę na Fundusz Pracy – 2,45 proc.;
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 proc.

Także z pensji pracownika odprowadzane są niezbędne świadczenia. Finansuje on:

 • składkę emerytalną – 9,76 proc.;
 • składkę rentową – 1,5 proc.;
 • składkę chorobową – 2,45 proc.;
 • składkę zdrowotną – 9 proc.

Umowa o pracę jest też opodatkowana podatkiem dochodowym.

Jeśli pracujesz na umowę o pracę, a Twój dochód brutto wynosi 5000 zł:

 • „do ręki” dostaniesz 3 550,19 zł (kwota netto);
 • składka na ubezpieczenie emerytalne wyniesie 488 zł;
 • składka na ubezpieczenie rentowe wyniesie 75 zł;
 • składka na ubezpieczenie chorobowe 122,50 zł;
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne 388,31 zł;
 • zaliczka na podatek wyniesie 376 zł.

Koszt uzyskania przychodu: w przypadku umowy o pracę, koszt uzyskania przychodu stanowi wynagrodzenie brutto oraz odprowadzone przez pracodawcę składki ZUS.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika przy umowie zlecenia

Jeśli pracownik zdecyduje się na odprowadzanie dobrowolnej składki chorobowej, zarabiając 5000 zł brutto:

 • do ręki dostanie 3639,19 zł (kwota netto);
 • składka na ubezpieczenie emerytalne wyniesie 488 zł;
 • składka na ubezpieczenie rentowe wyniesie 75 zł;
 • składka na ubezpieczenie chorobowe 122,50 zł;
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne – 388,31 zł;
 • zaliczka na podatek – 287 zł.

Jeśli zrezygnuje z ubezpieczenia chorobowego, kalkulacja będzie wyglądać następująco:

 • kwota netto – 3 742,67 zł;
 • składka ubezpieczenie emerytalne – 488,00 zł;
 • składka na ubezpieczenie rentowe – 75 zł;
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne – 399,33 zł;
 • zaliczka na podatek – 295 zł.

Podpisując z pracownikiem umowę zlecenia, nie zapomnij, że w 2018 roku minimalna stawka godzinowa dla takiej formy umowy 13,70 zł brutto za godzinę.

Koszt uzyskania przychodu: jeśli umowa o dzieło stanowi jedyny przychód pracownika, kosztem uzyskania przychodu będzie wynagrodzenie brutto oraz odprowadzone przez pracodawcę składki ZUS.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika przy umowie o dzieło

Jeśli podpiszesz z pracownikiem umowę o dzieło, nie będziesz musiał odprowadzać żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taka umowa podlega jedynie opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przy założeniu, że koszt uzyskania przychodu wynosi 20 proc. a wynagrodzeniu brutto 5000 zł, pracownik dostanie do ręki 4280 zł, a 720 zł wyniesie zaliczka na podatek dochodowy. Jeśli podpiszesz umowę z 50 proc. kosztem uzyskania przychodu, w kieszeni zostanie Ci aż 4550 zł, a zaliczka na podatek wyniesie 450,00 zł.

Koszt uzyskania przychodu: w przypadku umowy o dzieło, koszt uzyskania przychodu stanowi wynagrodzenie brutto zatrudnionego.

Umowa o dzieło a umowa zlecenia — podstawowe różnice

Warto wiedzieć, że specyfika umowy zlecenia oraz umowy o dzieło jest zupełnie inna. Przedmiotem pierwszej jest dokonanie przez osobę przyjmującą zlecenie (zleceniobiorcę) określonej czynności prawnej na rzecz osoby dającej zlecenie (zleceniodawcy). Drugiej — wykonanie przez osobę przyjmującą zamówienie (wykonawcę dzieła) pewnego dzieła, które może mieć charakter zarówno materialny, niematerialny, samoistny i obiektywnie pewny do osiągnięcia.
Choć często zdarza się, że identyczne czynności bywają zarówno przedmiotem umowy zlecenia, jak i umowy o dzieło, kwestia ta wciąż pozostaje dyskusyjna. Biorąc pod uwagę fakt, że zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o dzieło jest dla pracodawców szansą na znaczące zredukowanie kosztów, takie umowy często bywają przedmiotem kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Forma zatrudnienia a profity dla pracowników

Zdecydowanie najwięcej profitów osiągną osoby pracujące na podstawie umowy o pracę. Są one objęte ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym. Mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej, płatnego zwolnienia lekarskiego, urlopu wypoczynkowego oraz okolicznościowego. Odprowadzając składkę na ubezpieczenie emerytalne, pracodawca dba również o ich przyszłą emeryturę. Podpisując z pracownikiem umowę zlecenia, pracodawca ma obowiązek odprowadzania comiesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne. Zatrudnieni na podstawie takiej formy umowy uzyskują więc prawo do państwowej emerytury. W przypadku umowy zlecenia składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. Jeśli chcesz mieć prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, poproś pracodawcę, aby ją odprowadzał. Jej wysokość wynosi 2,45% wynagrodzenia i stanowi koszt pracownika, a nie pracodawcy. Jeśli będziesz pracował na podstawie umowy o dzieło, nie zostaniesz objęty ubezpieczeniem społecznym, zdrowotnym ani chorobowym. W takim przypadku pracodawca nie odprowadza żadnych składek. Umowa o dzieło nie gwarantuje więc prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego, urlopu wypoczynkowego czy okolicznościowego.

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook