Ile kosztuje przedłużenie spłaty pożyczki 2020?

Aktualizacja: 2020-02-17
Data publikacji: 2020-01-23
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 4.67
(ilość ocen: 3)

Firmy pożyczkowe prześcigają się w dostarczaniu swoim klientom nowych rozwiązań, gwarantujących coraz łatwiejsze i bardziej intuicyjne zaciągnięcie zobowiązania właściwie bez żadnych formalności. Taka dostępność pożyczek może generować nie do końca przemyślane decyzje finansowe. Co zrobić, jeśli okaże się, że nie jesteś w stanie spłacić zobowiązania w wyznaczonym terminie? Można go oczywiście prolongować, ale czy jest to jeszcze możliwe i ile kosztuje przedłużenie spłaty pożyczki 2020? Sprawdź!

Przedłużenie terminu spłaty pożyczki – na jakich warunkach?

Informacja o tym, ile kosztuje przedłużenie spłaty pożyczki w 2020 roku. Najważniejszą kwestią dotyczącą prolongowania terminu spłaty pożyczki jest fakt, że zasygnalizowanie potrzeby zastosowania przedłużenia musi nastąpić przed zawartą w umowie pożyczkowej datą wymagalności. Choć istnieją nieliczne wyjątki, to zdecydowana większość możliwości, jakie oferują w tym zakresie firmy pożyczkowe uwarunkowana jest odpowiednio wczesnym złożeniem wniosku o przedłużenie terminu spłaty pożyczki. W 2020 roku większość pożyczkodawców umożliwia już złożenie takiego podania telefonicznie lub przez internet, przy wykorzystaniu instrukcji znajdujących się w indywidualnym panelu klienta.

Dla pożyczkobiorców zainteresowanych prolongowaniem spłaty pożyczki jedną z najistotniejszych kwestii będzie zapewne czas, o jaki firma pożyczkowa umożliwi im wydłużenie wymagalnego terminu. W tym aspekcie wszystko uzależnione jest od wewnętrznych zapisów regulaminu pożyczkodawcy oraz zazwyczaj od warunków, na jakich zostało udzielone finansowanie. Zwykle jest to 7, 14, 20 lub 30 dni, ale niektóre instytucje jako wyznacznik przyjmują pierwotny okres, na jaki została zawarta umowa pożyczkowa. Ważne również, aby odpowiednio wcześnie zorientować się czy wybrany pożyczkodawca w ogóle daje możliwość prolongaty terminu spłaty.

Kolejną kwestią nierozerwalnie wiążącą się z warunkami, na jakich firmy pożyczkowe skłonne są przesunąć termin spłaty pożyczki jest fakt, że taka usługa nigdy nie jest darmowa. Choć planowana nowelizacja ustawy antylichwiarskiej mocno ograniczy możliwości pożyczkodawców w tym zakresie, to dla niektórych instytucji przedłużanie klientom spłaty zobowiązań jest wciąż bardziej opłacalne niż np. rolowanie pożyczki. Na ostateczny koszt prolongaty finansowania wpływa zazwyczaj kilka czynników.

Od czego zależy koszt przedłużenia spłaty pożyczki?

Najważniejszy czynnik wpływający na wysokość opłat, jakie pożyczkobiorca będzie musiał ponieść za przedłużenie terminu spłaty pożyczki to jej pierwotna wartość. Zasada jest prosta – im wyższe zobowiązanie, tym wyższy koszt jego późniejszej spłaty. Z jednej strony pożyczkodawcy chcą w ten sposób zrekompensować sobie brak odzyskania pożyczonych środków w założonym pierwotnie terminie, szczególnie jeżeli zobowiązanie było spore, z drugiej zaś mogą zmobilizować pożyczkobiorcę do zaniechania zamiaru prolongowania spłaty finansowania.

Kolejnym aspektem mającym bezpośredni wpływ na koszt odroczenia terminu spłaty pożyczki czy chwilówki jest oczywiście wnioskowany przez pożyczkobiorcę dodatkowy czas potrzebny mu do uregulowania zobowiązania. Jeżeli będzie to jedynie 7 dni, to opłata powinna być stosunkowo niższa niż w przypadku np. powielenia pierwotnego czasu na spłatę o kolejne 30 dni. Zanim zatem zapadnie decyzja o potrzebie prolongowania terminu zwrotu zobowiązania, warto przeliczyć koszt tej operacji w różnych wariantach czasowych.

W zależności od sytuacji, może się zdarzyć, że pożyczkobiorcy uda się wynegocjować z instytucją pożyczkową indywidualne dla niego warunki ewentualnego przedłużenia terminu spłaty zobowiązania i zapisać je w umowie. Stali i solidni klienci w wielu firmach pożyczkowych mogą liczyć na specjalne warunki dotyczące różnych parametrów zobowiązań i zdarza się, że przedłużenie spłaty pożyczki jest jednym z nich.

W 2020 roku szczególny wpływ na wysokość kosztów prolongowania pożyczek mogą mieć zapisy znowelizowanej ustawy antylichwiarskiej. Nie cichną bowiem głosy, że jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, opłacalnym może przestać być nie tylko przedłużanie terminu spłaty pożyczki, ale udzielanie chwilówek w ogóle.

Koszt przedłużenia spłaty pożyczki 2020

Przykładowy koszt przedłużenia spłaty pożyczki w 2020 roku.Koniec stycznia 2020 nadal nie przyniósł rozstrzygnięć w sprawie terminu wdrożenia znowelizowanych zapisów ustawy antylichwiarskiej. Obecnie wiadomo jedynie tyle, że wbrew nadziejom pożyczkodawców, Unia Europejska nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń odnośnie kształtu zaktualizowanej ustawy. Zważywszy na to, że planowane maksymalne 20% wartości pożyczki w przypadku jej kosztów pozaodsetkowych do tej pory nie doczekało się dnia wykonalności, w 2020 należy jeszcze przyjąć stawki przewidziane w poprzednim kształcie ustawy.

Według nadal obowiązujących przepisów suma kosztów pozaodsetkowych pożyczki, a w tym opłat za przedłużenie spłaty zobowiązania nie może przekroczyć 55% jego wartości przy umowie podpisanej na rok. Wyszczególniając, koszty te w 2020 nie mogą być wyższe niż:

  • 25% całkowitej kwoty pożyczki (część stała),
  • 30% całkowitej wartości pożyczki w ujęciu rocznym (część zmienna),
  • 100% wartości zobowiązania w przypadku umowy kilkuletniej.

Warto wiedzieć również, że dopóki nowe przepisy nie wejdą w życie, niektóre firmy oferują swoim klientom stałą kwotę opłaty za prolongowanie terminu spłaty pożyczki. Jest to niezwykle korzystne z punktu widzenia pożyczkobiorcy, gdyż nie wymaga od niego wykonywania obliczeń, a koszt ewentualnego przesunięcia terminu spłaty zobowiązania jest dla niego jasny i znany już na etapie podpisywania umowy pożyczkowej. Jeszcze do niedawna wartość takiej stałej opłaty mieściła się w zakresie ok. 50-200 zł. Obecnie, poszczególni pożyczkodawcy mogli indywidualnie zareagować na widmo nadchodzących zmian i podnieść te koszty.

Na co uważać przesuwając termin spłaty?

Jedną z pułapek, jakie mogą czekać na pożyczkodawcę decydującego się wnioskować o odroczenie terminu spłaty zobowiązania są ukryte lub niejasno sformułowane w umowie zapisy dotyczące kosztów ewentualnego przedłużenia. Choć funkcjonujący od lat na rynku pożyczkodawcy z wyrobioną marką, raczej nie mogą pozwolić sobie na takie praktyki, to mniejsze i mniej znane podmioty można o to podejrzewać. Podczas podpisywania umowy, warto wprost zapytać doradcę o koszty prolongaty i poprosić o jednoznaczną w tej kwestii odpowiedź.

Kolejnym zagrożeniem w przypadku kilkukrotnego przedłużania terminu spłaty zobowiązania jest nie tylko wspomniane wcześniej rolowanie pożyczek, ale także spirala zadłużenia, która czyha na niefrasobliwych pożyczkobiorców. Możliwość prolongowania terminu spłaty pożyczki może bowiem u niektórych osób budzić przyzwolenie na nieprzemyślane podejmowanie kolejnych zobowiązań finansowych, w rezultacie bardzo trudnych do spłaty.

Ostatnia szansa na chwilówkę z możliwością przedłużenia spłaty?

Planowane zmiany w ustawie antylichwiarskiej, tłumaczone dobrym interesem konsumentów i ich ochroną przed nadużyciami ze strony pożyczkodawców, najprawdopodobniej doprowadzą do sporych wstrząsów na rynku pożyczek pozabankowych. To, że przedłużanie terminu spłaty pożyczki przestanie się się firmom pożyczkowym opłacać, wiemy już teraz. Poważniejszą konsekwencją nowelizacji może być jednak całkowite zniknięcie z branży takich produktów, jak choćby darmowe chwilówki, tak popularne przecież wśród pożyczkobiorców. Planując więc skorzystanie z usług pożyczkodawców pozabankowych jeszcze w 2020 roku, warto wziąć pod uwagę nie tylko rosnące prawdopodobieństwo braku możliwości prolongowania terminu spłaty, ale także pozostałe konsekwencje nadchodzących zmian.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo