Ile może zająć komornik z wynagrodzenia w 2020?

Aktualizacja: 2020-02-17
Data publikacji: 2020-01-15
Autor: Katarzyna Fodrowska
Ocena: 5
(ilość ocen: 6)

Kwota, którą może zabrać komornik w postępowaniu egzekucyjnym jest różna w zależności od rodzaju umowy na którą zatrudniony jest dłużnik. Dlatego też już teraz koniecznie zapoznaj się ze wszystkimi niezbędnymi szczegółami dotyczącymi tego, ile może zająć komornik z wynagrodzenia w każdym z możliwych przypadków w 2020 roku.

Kwota wolna od zajęcia w 2020

Kwota wolna od zajęcia jest kwotą z wynagrodzenia, która nie podlega ściągnięciu przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Jest ona równa wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Jednak kwota wolna od zajęcia nie dotyczy dłużników alimentacyjnych, którym komornik musi zostawić do dyspozycji jedynie równowartość 4/10 minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Tak więc pracownik, który zarabia od 1920 zł do 3840 zł netto otrzyma, niezależnie od swojego nominalnego wynagrodzenia, taką samą wypłatę w wysokości kwoty wolnej od zajęcia wynagrodzenia (po potrąceniu z pensji będzie to 1920 zł).

Wszystkie kwestie związane z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzenia o pracę reguluje art. 87 Kodeksu pracy, zgodnie z którym zajęcie wynagrodzenia dokonywane jest bez pytania pracownika o zgodę. Co ważne, potrącenie z pensji dłużnika może nastąpić wyłącznie na podstawie wyroków i postanowień sądu mających klauzulę wykonalności. Tak więc zgodnie z art. rt. 87 . § 1. Kodeksu pracy, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

Porównaj wszystkie chwilówki:

darmowe i bez BIK. Znajdź najlepszą ofertę dla siebie.

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę na pełen etat pomniejszona po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego (PPK). W przypadku gdy pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania, przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 • 75% minimalnego wynagrodzenia przy potrąceniu zaliczek pieniężnych, które zostały udzielone pracownikowi;
 • 90% minimalnego wynagrodzenia przy potrąceniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Natomiast jeśli pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze, to zgodnie z art. 87 . § 2., kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia w 2020 roku?

Wyjaśnienie, ile komornik może zająć z wynagrodzenia.Najczęściej stosowaną przez komornika metodą podczas postępowania egzekucyjnego jest zajęcie kwoty z wynagrodzenia dłużnika. Przy czym, to jaka duża ona będzie zależy od wysokości płacy minimalnej, która w 2020 roku została ustalona przez rząd na poziomie 2600 zł brutto, czyli około 1920 zł na rękę. W przypadku gdy pracownik zarabia najniższą krajową, to komornik (bez względu na ilość spraw komorniczych) nie może potrącić z niej ani złotówki. Ponieważ minimalne wynagrodzenie jest wolne od zajęcia przez komornika sądowego.

Nie dotyczy to jednak zajęć alimentacyjnych, ponieważ ich wysokość liczona jest inaczej i wówczas komornik może zabrać dłużnikowi 60% wynagrodzenia. Przed dokonaniem potrącenia, każdy pracodawca musi odliczyć nieobecności, ustalić kwotę netto pensji po odliczeniu składek na ubezpieczenia, a także zaliczki na podatek dochodowy. Dopiero po dokonaniu tych czynności może przystąpić do realizacji potrąceń, które będą odbywać się w następującej kolejności:

 • na samym początku pracodawca potrąci z wynagrodzenia dłużnika świadczenia alimentacyjne (do 3/5) wynagrodzenia;
 • następnie potrącone zostaną mu zobowiązania inne niż świadczenia alimentacyjne (np. z tytułu niespłaconych kredytów, czy chwilówek online) i zaliczki pieniężne, które zostały mu udzielone. Na tego rodzaju długi pracodawca może zabrać do połowy wynagrodzenia;
 • na końcu pracodawca dokonuje potrąceń na kary porządkowe (jej wysokość za jedno przekroczenie i każdy dzień nieobecności nie może przekroczyć jednodniowego wynagrodzenia pracownika (ich łączna suma nie może wynieść więcej niż 1/10 wynagrodzenia).

Należy tu podkreślić, że kwoty zajęć komorniczych będą różnić się w zależności od umowy, na którą zatrudniony jest pracownik.

Ile może zająć komornik z umowy o pracę w 2020?

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, pracodawca w żadnym wypadku nie może na uprzywilejowanej pozycji stawiać osoby, która wykonuje pracę w pełnym wymiarze. Dotyczy to m.in. oferowania lepszych warunków pracy, dostępu do szkoleń, czy też szybszej ścieżki awansu. Umowa o pracę chroni dłużnika, bez względu na to, czy pracuje on w pełnym wymiarze, na ćwierć, pół czy 3/4 etatu. Tak więc pracownik, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma takie same prawa co pracownik pełnoetatowy.

Praca w pełnym wymiarze godzin – ile może zabrać komornik?

Jak już wiemy, komornik w 2020 roku przy pełnym wymiarze godzin i zatrudnieniu na umowę o pracę, może zająć:

 • maksymalnie 50% wynagrodzenia pracownikowi, posiadającemu długi z tytułu innego niż alimenty. Jednak musi mu pozostawić do dyspozycji równowartość minimalnego wynagrodzenia (1920 zł na rękę). Przy czym, aby możliwe było zajęcie 50% pensji, konieczne jest spełnienie warunku, jakim jest uzyskiwanie przez dłużnika z tytułu umowy o pracę wypłaty wyższej niż 5300 zł.
 • maksymalnie 60% pensji dłużnikowi alimentacyjnemu, któremu musi pozostawić do dyspozycji równowartość 40% płacy minimalnej (ok. 769 zł).

Zatem podsumowując. Obowiązujące przepisy nie pozwalają komornikowi zająć nawet złotówki z pensji pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, nie posiadającemu długów z tytułu alimentów oraz zarabiającego minimalną krajową. Inne progi zajęcia komorniczego obowiązują natomiast przypadku pozostałych form zatrudnienia.

Ile komornik może zabrać w niepełnym wymiarze godzin?

Pracownik, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma takie same prawa, co pracownik pełnoetatowy. Dotyczy to również tego, ile z wynagrodzenia może zająć komornik. Jak już wiemy, nie może zabrać równowartości płacy minimalnej osobie zatrudnionej na cały etat. W identyczny sposób sprawa przedstawia się w przypadku osoby pracującej w niepełnym wymiarz godzin. Przykładowo, jeśli pracuje ona na 3/4 etatu, to przed zajęciem komorniczym ochronie podlega kwota wynosząca 3/4 płacy minimalnej.

Oznacza to to, że kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2020 roku, w przypadku osób nie zatrudnionych na pełen etat jest tym mniejsza, im na mniejszą część etatu osoba ta jest zatrudniona. Jak ją obliczyć? Otóż wystarczy pomnożyć kwotę płacy minimalnej przez wymiar etatu, tak więc w przypadku:

 • 1/2 etatu – będzie to ok. 960 zł;
 • 1/4 etatu – będzie to ok. 480 zł;
 • 3/4 etatu – będzie to ok.1440 zł.

Zajęcie wynagrodzenia 2020 – tabela

Jeśli chcecie sprawdzić to, ile konkretnie komornik może zabrać z wynagrodzenia w 2020 roku, to koniecznie zapoznajcie się z naszą tabelą z kwotami brutto/netto. Dowiecie się z niej ile zajmie komornik, a ile zostanie do dyspozycji dłużnika.

Wynagrodzenie (brutto)Wynagrodzenie (netto)Kwota dla dłużnikaIle zabierze komornik?
2600192119210
27001993192172
280020641921143
290021341921213
300022051921284
310022751921354
320023461921425
330024161921495
340024871921566
350025571921636
360026291921708
370026981921777
380027701921849
390028401921919
400029101921989
4100298119211060
4200305219211131
4300312319211202
4400319319211272
4500326419211342
4600333419211413
4700340519211484
4800347519211554
4900354619211625
5000361619211695
5100368719211766
5200375719211836
5300382819211907
5400389819491949
5500396919851985
5600403920202020
5700411020552055
5800418020902090
5900425121262126
6000432121612161

Ile może zabrać komornik z umowy zlecenie/umowy o dzieło?

Coraz więcej Polaków pracuje na tzw. “umowach śmieciowych”. Zarówno dłużnicy pracujący na umowę o dzieło, jak i umowę zlecenie muszą liczyć się z tym, że uzyskane wynagrodzenie zostanie im zajęte przez komornika. Ponieważ zatrudnieni w oparciu o taką umowę nie mogą liczyć na ochronę ze strony państwa. Oznacza to, że komornik w takim przypadku ma prawo zająć takiemu pracownikowi 100% wynagrodzenia. Jednak należy tu od razu zaznaczyć, że istnieje możliwość uniknięcia egzekucji komorniczej wówczas, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

 • dłużnik od dłuższego czasu pracuje u jednego pracodawcy;
 • wypłata z tytułu umowy zlecenia/umowy o dzieło jest jedynym źródłem dochodu dłużnika;
 • zarobki z tytułu umowy mają charakter stały;
 • wypłata z tytułu umowy ma charakter powtarzalny.

W sytuacji gdy zachodzą wszystkie wyżej wymienione okoliczności, to dłużnik może zgłosić się do komornika z wnioskiem o wyjątkowe potraktowanie zarobków wynikających z umowy cywilnoprawnej jak zarobków z umowy o pracę. Jeśli komornik pozytywnie zaopiniuje wniosek dłużnika, to będą go dotyczyły takie same zasady, jak w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Ile może zabrać komornik za alimenty w 2020 roku?

Wyjaśnienie, ile komornik może zabrać za aliementy.W najmniej korzystnej sytuacji znajdują się dłużnicy alimentacyjni, co oczywiście nie powinno dziwić, w końcu okradają oni nie tylko własne dzieci, ale również wszystkich podatników. W Polsce ponad milion dzieci nie otrzymuje alimentów, a skuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych należy do najniższych w Europie. W związku z tym, spłata należnych środków powinna być priorytetem.

Komornik może zabrać dłużnikowi alimentacyjnemu maksymalnie nawet 60% wynagrodzenia. Co ważne, taki pracownik nie ma również prawa do zachowania równowartości 100% pensji minimalnej. Bowiem komornik może mu pozostawić do dyspozycji jedynie równowartość 40% płacy minimalnej (w 2020 roku jest to ok. 769 zł). Zaś pozostałą resztę zająć na poczet uregulowania długu.

Jednak warto tu zaznaczyć, że w przypadku alimentów pewne składniki wynagrodzenia mogą zostać potrącone w całości. Mowa tu o:

 • dodatkowych wynagrodzeniach rocznych;
 • nagrodzie z zakładowego funduszu nagród;
 • należności z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej.

Ile może zająć komornik z konta?

Zajęcie konta bankowego jest często mylone z zajęciem wynagrodzenia, a to duży błąd ponieważ są to dwa różne typy egzekucji komorniczej. W przeświadczeniu wielu osób nadal funkcjonuje opinia, że to komornik zajmuje konto. Oczywiście jest ona nieprawdziwa ponieważ rozporządzanie pensją leży w gestii pracodawcy. Otrzymuje on od komornika sądowego nakazu egzekucji, w którym podane jest to, ile pieniędzy ma wpłynąć na konto komornika, a ile na rachunek dłużnika.

Należy tu jeszcze raz podkreślić, że komornik nie ma prawa zatrzymać kwoty, która przysługuje dłużnikowi z tytułu jego wynagrodzenia. Mowa tu oczywiście o tej jego części, która wpływa na konto, ponieważ jest to już kwota, od której wcześniej pobrał on swoją należność. Również, co ważne, kwota wolna od zajęcia komorniczego z konta bankowego (czyli 1950 zł) liczona jest oddzielnie dla każdego miesiąca i nie przechodzi na następny jeśli nie została wykorzystana.

Każdego miesiąca na koncie dłużnika, musi pozostać kwota równa 75% minimalnego wynagrodzenia (w tym roku jest to ok. 1441 zł). Nie dotyczy to dłużników alimentacyjnych, którym komornik może zająć wszystkie środki wpływające na ich rachunek bankowy.

Jak pozbyć się komornika z pensji?

Na pewno wiele osób zastanawia się nad tym, czy istnieją jakieś sposoby na to, aby pozbyć się komornika z pensji. Odpowiedź jest prosta, oczywiście, że tak! Należy w takim przypadku podjąć próbę rozmów z wierzycielem, ponieważ komornik jest jedynie wykonawcą egzekucji. Wyłącznie wierzyciel ma taką moc, aby ściągnąć zajęcie komornicze z wynagrodzenia dłużnika.

Warto w takiej sytuacji zaproponować wierzycielowi np. dobrowolną spłatę długu w ratach. Jednak należy wówczas zadbać o to, aby wierzyciel podpisał ugodę i zawiesił egzekucję. Można również pomyśleć nad zmianą formy zatrudnienia lub np. skorzystać z chwilówki dla zadłużonych, dzięki której łatwiej będzie spłacić całość zadłużenia.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

  Sponsorujemy

  Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

  Nasze wyróżnienia

  Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

  Nasi partnerzy

  Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo