Istotne zmiany w rozliczeniu leasingu
4 (80%) 1 głosów

Istotne zmiany w rozliczeniu leasingu

Od 2019 niektórych leasingobiorców czeka prawdziwa rewolucja. Czego będzie dotyczyć? Kogo najbardziej dotkną zmiany? Co warto o nich wiedzieć? Sprawdźmy.

Zmiany, które wejdą w życie w 2019 roku, będą dotyczyć przede wszystkim rozliczania leasingu. Zgodnie z nowymi przepisami, pojęcie leasingu operacyjnego, który był (i wciąż jest) elementem pozabilansowym, zniknie ze sprawozdań finansowych. Wszystkie umowy, spełniające kryteria leasingu będą wykazywane jako zobowiązania i traktowane jak leasing finansowy. Firmy nie będą mogły już jedynie wykazywać kosztów w postaci rat leasingowych lub czynszów. Od stycznia 2019 roku cały proces będzie wymagał zdecydowanie większej ilości informacji i mocno się skomplikuje. Każdy leasing będzie bowiem rozpoznawany w bilansie jako zobowiązanie w pełnej wysokości przyszłych rat i czynszów.

Cel wprowadzenia nowego standardu rozliczeń

MSSF, czyli Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej są tworzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. MSSF16, czyli standard, który wejdzie w życie za półtora roku, zastąpi MSSF17, który obowiązuje aktualnie. Wpłynie on na większość spółek, które używają aktywów na podstawie umowy dzierżawy, najmu i leasingu. Głównym celem wprowadzenia nowego standardu rachunkowości jest wyeliminowanie różnic w ewidencji księgowej leasingu operacyjnego i finansowego oraz uproszczenie zasad kwalifikowania umów leasingu w sprawozdaniach finansowych.

Kogo dotkną zmiany?

Zmiany dotkną przede wszystkim podmioty, raportujące według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Są to głównie firmy giełdowe bądź podmioty zależne od firm giełdowych: duże firmy, banki i międzynarodowe koncerny. Zdaniem ekspertów obowiązek wdrożenia nowych standardów będzie miała mniej niż jedna na sto europejskich firm.

Jakie będą efekty takiego ruchu?

Zdaniem ekspertów, zmiany w przepisach poniosą za sobą szereg konsekwencji, głównie w zakresie umów z bankami czy pożyczkodawcami. W przypadku firm stosujących nowe standardy rozliczania leasingu zmiana wpłynie na wartość aktywów i pasywów w sprawozdaniach finansowych. Co ciekawe, nowy standard może wpłynąć również na… przyspieszenie rozwoju rynku leasingowego. Zmieniające się potrzeby i zachowania leasingobiorców mogą wymusić na firmach leasingowych zmianę modeli biznesowych. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że leasingodawcy zamiast na same aktywa położą zdecydowanie większy nacisk na usługi towarzyszące.

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.