Jak działają największe polskie firmy windykacyjne?

Jedną z konsekwencji nieterminowej spłaty pożyczki jest procedura windykacyjna, realizowana przez pożyczkodawcę. Jeśli jego działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, sprawa trafia najczęściej do zewnętrznego podmiotu, który specjalizuje się w egzekwowaniu należności. W artykule sprawdzimy, jak działają największe firmy windykacyjne w Polsce.

Jeśli sięgniesz po chwilówkę i nie zwrócisz jej w terminie, pożyczkodawca będzie miał prawo rozpocząć działania windykacyjne. Za każdy dzień opóźnienia naliczy odsetki, będzie wysyłał do Ciebie SMS-owe, listowne i e-mailowe monity oraz kontaktował się z Tobą telefonicznie, aby ustalić możliwości i warunki zwrotu pieniędzy. W ramach działań windykacyjnych może także:

 • wysyłać do Ciebie listowne przedsądowe wezwania do zapłaty;
 • wysyłać do Ciebie formularze wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisu do BIG;
 • przekazać informacje o zadłużeniu do Biur Informacji Gospodarczej (jest to możliwe po spełnieniu określonych prawem przesłanek).

Jak pokazuje praktyka, skuteczność wewnętrznych windykatorów, pracujących na zlecenie firm pożyczkowych pozostawia wiele do życzenia. Średnio wynagradzani, nie dość dobrze przeszkoleni, przypadkowi konsultanci często stosują nieetyczne praktyki, zastraszając, szantażując czy grożąc spóźnionym pożyczkobiorcom. Niestety, nie wszyscy dłużnicy zdają sobie sprawę, że takie działania są niezgodne z prawem.

Co, jeśli wewnętrzna windykacja zakończy się porażką?

Jeśli mimo działań wewnętrznych windykatorów, pożyczkodawca nie spłaci zadłużenia, sprawa trafia zazwyczaj do zewnętrznej firmy windykacyjnej, która specjalizuje się w egzekwowaniu należności. Warto dodać tutaj, że odkąd pożyczkodawcy przestali zarabiać na spóźnialskich klientach (jest to konsekwencją ustawy antylichwiarskiej, wprowadzonej w marcu 2016 roku), coraz szybciej decydują się na taki ruch. Dzięki temu mogą zrzucić ze swoich barków przykry obowiązek, oszczędzić czas i zająć tym, na czym znają się najlepiej, czyli udzielaniem pożyczek.

Firmy windykacyjne działają na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i muszą być wpisane do rejestru przedsiębiorstw. Posiadając stosowane pełnomocnictwo, mogą odzyskiwać należności na rzecz wierzyciela lub w ramach umowy cesji wierzytelności jako wierzyciel we własnym imieniu. Do największych i najbardziej znanych firm windykacyjnych, działających w naszym kraju należą:

 • KRUK S.A.
 • Ultimo
 • Best
 • GetBack

Aby omówić procedury działania i stosowane przez windykatorów metody, przyjrzymy się bliżej tym, realizowanym przez firmę KRUK.

Windykacja długów w firmie KRUK

KRUK jest jedną z najbardziej znanych w naszym kraju firm windykacyjnych. Często zdarza się, że nawet osoby, które z długami nie mają (i nie miały) nic wspólnego doskonale ją znają. Trudno się dziwić. Kilka lat temu firma zainwestowała pokaźne fundusze w kampanię reklamową, realizowaną z największych mediach w kraju. Jej głównym celem była zmiana wizerunku i przedstawienie firmy jako przyjaznej, pomocnej i otwartej na potrzeby klienta. Taka strategia obowiązuje w KRUK-u aż po dziś dzień. Świadczy o tym choćby wyeksponowane na stronie internetowej hasło „W KRUK-u pomagamy spłacać długi”. KRUK buduje pozytywne relacje i pomaga w odzyskaniu wiarygodności finansowej. Stoi na straży norm społecznych i prawnych nakazujących regulowanie zaciągniętych zobowiązań. Jak deklaruje, każda osoba, która posiada zadłużenie może:

 • zaproponować własne, najbardziej dogodne dla niej warunki spłaty;
 • liczyć na indywidualne podejście, doradztwo, zrozumienie oraz traktowanie z należnym szacunkiem;
 • uzyskać pomoc w zakresie wyjaśnienia trudnych kwestii;
 • wsparcie windykatora w zakresie znalezienia najlepszych rozwiązań wyjścia z trudnej sytuacji finansowej.

Takie stanowisko jest więc obiecującym „wstępem”.

Jak przebiega proces w KRUK S.A.?

Proces zarządzania wierzytelnościami realizowany przez firmę KRUK zapewnia skuteczność obsługiwanych spraw, utrzymując jednocześnie wysoki poziom satysfakcji klientów i wierzycieli. W ramach działań windykacyjnych windykatorzy stosują m.in.:

1. Monitoring należności

obejmujący takie działania jak:

 • kontakty telefoniczne;
 • wiadomości tekstowe;
 • wiadomości głosowe;
 • zindywidualizowane wezwania do zapłaty.

Zgodnie z informacjami, udostępnionymi na stronie internetowej firmy, na tym etapie skuteczność dotarcia i rozmowy z klientem jest bliska 100 proc.

2. Proces polubowny

obejmujący „skrojone na miarę”, ściśle dostosowane do konkretnego przypadku działania. W obszarze procesu polubownego windykatorzy kładą największy nacisk na dotarcie do klienta, nawiązanie z nim kontaktu oraz ustalenie realnej możliwości spłaty zadłużenia. Cele procesu polubownego:

 • odzyskanie należności w maksymalnie krótkim czasie;
 • pozyskanie informacji na temat sytuacji finansowej osoby zadłużonej, prognoza możliwości spłaty zadłużenia;
 • uaktualnienie danych teleadresowych;
 • odzyskanie należności od osób zadłużonych, wobec których został już wcześniej bezskutecznie przeprowadzony proces;
 • ustalenie stanu majątkowego osoby zadłużonej.

Zalety zastosowania procesu polubownego:

 • bardzo wysoki wskaźnik dotarcia do klienta;
 • Poprawa jakości portfela;
 • zdyscyplinowanie osób zadłużonych;
 • ograniczenie ryzyka pojawienia się większych zaległości.

3. Postępowanie sądowe

Częścią grupy kapitałowej KRUK jest kancelaria prawna RAVEN P. Krupa sp. k. Reprezentuje ona podmioty z Grupy KRUK oraz jej partnerów biznesowych w postępowaniach sądowych. Etap
sądowy obejmuje okres od wszczęcia postępowania sądowego do momentu uzyskania tytułu wykonawczego i uwzględnia m.in.:

 • prowadzenie postępowań przedsądowych w celu polubowne rozwiązanie sporu;
 • reprezentowanie wierzycieli w toku postępowań upadłościowych i naprawczych;
 • prowadzenie postępowań spadkowych. W szczególności ustalenie kręgu spadkobierców klientów i wszczęcie postępowań mających na celu uzyskanie tytułu wykonawczego na spadkobiercę;
 • aktywny nadzór nad przebiegiem postępowania sądowego – monitoring sądowy;
 • wszczęcie postępowań egzekucyjnych u najefektywniejszych komorników sądowych;
 • reprezentowanie wierzyciela w toku całego postępowania egzekucyjnego;
 • prowadzenie cyklicznego nadzoru nad przebiegiem postępowań egzekucyjnych – monitoring egzekucyjny;
 • ścisłą współpracę z komornikami sądowymi i nadzór postępowania w celu poprawy skuteczności prowadzonych postępowań oraz w celu ograniczenia kosztów egzekucji dla partnerów biznesowych;
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach przeciwegzekucyjnych.

W ramach świadczonych usług KRUK realizuje również nowoczesne i niestandardowe procesy obsługi dla różnych kategorii spraw. Firma specjalizujemy się bowiem we wprowadzaniu i realizacji innowacyjnych i specjalistycznych działań.

Ile kosztuje wsparcie firmy windykacyjnej?

Firmy windykacyjne niechętnie ujawniają swoje stawki. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest z pewnością złożoność i wielowymiarowość procesu zarządzaniami wierzytelnościami i spowodowana tym niemożność ustalenia odgórnego, sztywnego cennika. Jeszcze do niedawna wszystkie koszty związane z egzekwowaniem należności ponosił wierzyciel. Od 2013 prawo pozwala obciążyć nimi także dłużnika. Jeśli wierzyciel wygra postępowanie sądowe, opłaty doliczane są do kwoty długu.

Największy nie zawsze najlepszy

Pozycja lidera wypracowana przez firmę windykacyjną nie zawsze idzie w parze z kompetencjami. Czasem zdarza się, że realizujący działania windykacyjne pracownicy przekraczają swoje kompetencje, łamiąc prawo. Pamiętaj, że windykatorzy pracujący w instytucjach pożyczkowych oraz Ci, działający na zlecenie firm windykacyjnych mają identyczne prawa i obowiązki. Takie nadużycia powinny być więc zgłaszane odpowiednim służbom.

3/5 - (2 votes)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU: