Jaka jest różnica w kosztach między kredytem a pożyczką?
4 (80%) 30 głosów

Jaka jest różnica w kosztach między kredytem a pożyczką?

Używając zamiennie pojęć kredyt i pożyczka zapominamy, że są to dwa odmienne instrumenty finansowe. Dodatkowo kredyt możemy otrzymać wyłącznie od podmiotów wymienionych w ustawie o prawie bankowym, to znaczy: bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowych oraz w instytucjach kredytowych. Pożyczki może udzielić nam w zasadzie każdy: od innej osoby fizycznej, po firmy, urzędy lub pozabankowe instytucje .

Inną istotną różnicą formalną pomiędzy tymi dwoma instrumentami jest to skąd pochodzą pieniądze, które pożyczamy. W przypadku pożyczek środki pochodzą z funduszy własnych firmy pożyczkowej. Kredyty są finansowane z tego, co na swoje konta lub lokaty wpłacili inni klienci. W tym drugim przypadku bardziej starannie sprawdza się, komu będą powierzone pieniądze, aby nie doszło do nadmiernych strat finansowych –  to by odstraszyło innych klientów.

Jakie są cechy kredytu?

Ponieważ kredyt jest bardziej sformalizowany, to musi być po pierwsze pisemną formę. Nie ma innej możliwości zawarcia umowy kredytowej niż właśnie na papierze, z podpisem kredytobiorcy. Nawet jeśli kredyt jest oferowany przez telefon, to by otrzymać pieniądze to najpierw musimy podpisać stosowne dokumenty. Można to zrobić w oddziale banku lub SKOKu albo za pośrednictwem kuriera.

Ponadto kredyt musi być celowy, to znaczy poza specjalną ofertą kredytów (np w formie limitu na koncie), ma być przeznaczony na konkretny, podany kredytodawcy cel. Tym samym podmiot, który kredytu udziela, ma prawo skontrolować, czy pieniądze zostały wydane właściwie.

Zwrot pożyczonej kwoty musi nastąpić również w określonym i zapisanym w umowie terminie. Nie ma takiej możliwość, by kredyt był bezzwrotny, albo udzielony na zasadzie “oddasz, jak będziesz mieć”. Tutaj są bardzo sztywne reguły.

Co więcej, nawet ustawa zaznacza, że kredyt ma być odpłatną formą udzielania pieniędzy. Nie zdarzy się zatem taka sytuacja, że otrzymamy pieniądze i nie będziemy ponosić żadnych dodatkowych kosztów. Banki i inne instytucje kredytowe na pożyczaniu mają zarabiać.

Jakie są cechy pożyczki?

Skuteczne zawarcie umowy pożyczki nie wymaga spisania jej na papierze, choć jest to oczywiście forma najbezpieczniejsza. Przez to, że nie ma takiego wymagania można zaciągnąć pożyczkę przez internet, wysyłając SMSa lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Poza tym, że pożyczka może być zawarta na podstawie umowy ustnej, to kolejną jej właściwością jest to, że pożyczkodawca nie ma prawa nas rozliczać z tego, na co przeznaczyliśmy pieniądze. Tutaj możemy je nawet zostawić na ulicy – najważniejsze jest później, byśmy zachowali się zgodnie z zawartą umową.

Inną cechą pożyczki jest to, że nie jest określone, czy należy za jej udzielenie pobierać jakiekolwiek opłaty. Zatem może być tak, że chwilówki udzielane przez instytucje pozabankowe są bezpłatne i nie ponosimy żadnych kosztów związanych z pożyczeniem pieniędzy.

Wyżej wspomnieliśmy też o terminie zwrotu zobowiązania. Jeśli chodzi o pożyczkę, to może być on ustalony w zawartej umowie, ale nie musi. Czyli możemy na przykład pożyczyć pieniądze znajomemu na czas nieokreślony. Gdy powstają sytuacje sporne, to wtedy sięga się do Kodeksu Cywilnego, który określa z grubsza zasady udzielania pożyczek.

Kontynuując wątek terminu: pieniądze możemy pożyczyć również bezzwrotnie, na wieczne nieoddanie. W końcu pożyczka udzielana jest ze środków własnych, jeśli chcemy jest stracić, to innym nic do tego. Tym samym nie musimy również sprawdzać, komu pożyczamy nasze pieniądze. Może być to osoba zadłużona, bez dochodów i niewypłacalna – ryzyko jest po naszej stronie. W ewentualnym sporze sądowym musielibyśmy wykazać, że wprowadzono nas w błąd.

Kredyt a pożyczka – co jest droższe?

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że formalności związane z udzieleniem kredytu będą podnosić koszty tej formy pożyczania pieniędzy. I tak jest, tylko że są one zawarte w opłacie przygotowawczej. Nie sprawia to jednak, że pożyczki są tańsze.

Dla instytucji pożyczającej pieniądze koszty z tym związane są zależne od stopnia ryzyka braku spłaty. Im jest ono mniejsze, tym niższa będzie marża i tym samym oprocentowanie. Zagrożenie utraty pieniędzy można kontrolować poprzez:

  • sprawdzenie tego, czy klient nie miał wcześniej problemów ze spłatą zobowiązań (historia kredytowa),
  • wyliczenie, jakie są miesięczne dochody i wydatki klienta (zdolność kredytowa),
  • analizę tego, jak zachowywali się inni podobni klienci i ryzyko braku spłaty w danej grupie (scoring kredytowy).

Te wszystkie kroki podejmują banki by określić, czy mogą pożyczyć nam pieniądze. Oczywiście stopień dokładności tych analiz zależy od kwoty zobowiązania.

Przy udzielaniu kredytu kontrolowany jest również cel, na jaki wydane zostaną pieniądze. Sprawia to, że na bieżąco można rozliczać kredytobiorcę i ewentualnie podejmować od razu środki zaradcze.

Generalnie rzecz biorąc kredyty są obarczone mniejszym ryzykiem braku spłaty niż pożyczki. Dlatego też koszty tego rodzaju zobowiązań są niższe.

Jak badać koszty zobowiązania?

Pewną trudność może sprawiać badanie, co jest korzystniejsze finansowo dla pożyczającego. Są jednak parametry, na które zawsze warto zwracać uwagę.

Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO) – podawana w reklamach tym malutkim druczkiem. Ujęto są w niej wszystkie koszty związane ze zobowiązaniem i wliczane do całkowitej kwoty do spłaty. Najniższą wartość przyjmuje w przypadku kredytów hipotecznych, a najwyższą w chwilówkach (nawet do ok 5 000%!).

Całkowita kwota do spłaty – to suma wszystkich kosztów związanych z pożyczeniem pieniędzy, czyli na przykład: pożyczona kwota, oprocentowanie, opłata administracyjna, ubezpieczenie i tak dalej.

Czas spłaty zobowiązania – generalnie im dłuższy okres, w którym spłacamy pożyczone pieniądze tym niższe RRSO, ale wyższa całkowita kwota do spłaty. I jeszcze jedna zależność: im krótszy czas spłaty, tym wyższa wysokość raty. Dlatego tym parametrem trzeba odpowiednio sterować, by spłata nie obciążała zbytnio miesięcznego budżetu, ale była też korzystna w perspektywie długookresowej.

Koszty pożyczki vs koszty kredytu – podsumowanie

Każda z tych form pożyczania pieniędzy ma swoje wady oraz zalety. Ogólnie rzecz biorąc kredyty są tańsze, mają jednak więcej obwarowań. Mają one na celu ograniczenie ryzyka niespłacenia zobowiązania.

W przypadku pożyczek koszty są wyższe, ale mamy całkowitą dowolność w wydawaniu pieniędzy. I warto dodać, że pożyczki mogą być również darmowe, dlatego warto wyszukiwać w sieci oferty tego typu. Mają one preferencyjne warunki i gd potrzeba pilnie gotówki, to można z nich łatwo skorzystać.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook