Jednolity plik kontrolny – czym jest i kogo dotyczy?
4 (80%) 25 głosów

Jednolity plik kontrolny – czym jest i kogo dotyczy?

Zgodnie z nowymi zasadami kontroli podatkowej, od stycznia 2018 roku także mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania organom kontroli danych podatkowych w wersji elektronicznej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
Czym jest jednolity plik kontrolny i jaki jest cel jego wprowadzenia? Sprawdźmy.

Extra Portfel logo
ExtraPortfel
3.4 (68.03%) 498 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Vivus.pl logo
Vivus
3.6 (72.48%) 1082 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Ferratum logo
Ferratum Bank
3 (59.55%) 357 głosów
Kwota pożyczki

100 - 2000 zł

Czas na spłatę

15 - 30 dni

Czym jest jednolity plik kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór rozmaitych danych finansowych (m.in. wyciągów bankowych, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, ksiąg przychodów i rozchodów) stworzony w formie elektronicznego pliku, posiadającego ustandaryzowany układ i format.
Według definicji, dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów jest to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres.

JPK został wprowadzony z art. 193a ordynacji podatkowej i dla części podmiotów obowiązuje już od 1 lipca 2016 roku.
W pierwszej kolejności nowymi obowiązkami zostały objęte duże przedsiębiorstwa, a od stycznia 2017 r. również małe i średnie firmy.

Od stycznia 2018 obowiązek raportowania w formie JPK będzie dotyczył także mikroprzedsiębiorców, czyli przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnilo łącznie dwa warunki:

 • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników;
 • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.

Obowiązek złożenia JPK_VAT mają wszyscy przedsiębiorcy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

Co ważne, pozostałe dane, takie jak:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR;
 • wyciągi bankowe – JPK_WB;
 • stany magazynowe – JPK_MAG;
 • faktury VAT – JPK_FA;
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencje przychodów – JPK_EWP

również powinny być archiwizowane w postaci elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach organy podatkowe mogą bowiem zarządzać ich udostępnienia.

Na udostępnienie żądanych struktur JPK będziesz miał nie mniej niż 3 dni.
Możesz przekazać je w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD, nośniku typu pendrive
czy karcie pamięci. W uzasadnionych przypadkach (np. kiedy danych jest bardzo dużo)
możesz wnioskować o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu.

Jak wygenerować i wysłać JPK?

JPK w szybki i bezpieczny sposób prześlesz, korzystając z systemów
informatycznych do księgowości online. Mając świadomość zmian, jakie czekają polskich
przedsiębiorców ich dostawcy przystosowali oprogramowanie do nowych wymagań.

Kto nie musi składać JPK_VAT?

Formularza JPK_VAT nie muszą składać przedsiębiorcy, których działalność jest zwolniona z podatku od towarów i usług, wskazanego w ustawie o VAT. Dotyczy to sytuacji, gdy:

 • sprzedajesz wyłącznie towary i świadczysz usługi zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
 • sprzedajesz towary i świadczysz usługi, które są opodatkowane VAT, ale korzystasz ze zwolnienia podmiotowego (zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9), ponieważ twój obrót był mniejszy niż 200 tys. zł.

Ze zwolnienia korzystają również organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

Ile na temat JPK wiedzą polscy przedsiębiorcy?

Jak pokazują wyniki Ogólnopolskiego Testu o Jednolitym Pliku Kontrolnym, zorganizowanego przez firmę Sage wielu polskich przedsiębiorców posiada jedynie fragmentaryczną wiedzę na temat JPK oraz konsekwencji jego wprowadzenia.

Jedynie 55 proc. badanych osób wie, jakie kryteria definiują małego przedsiębiorcę.
Co piąty uczestnik testu uważa, że może przesłać dowolnie wiele plików JPK_VAT do Urzędu Skarbowego, a urząd je scali, podczas gdy plik może być tylko jeden.
Choć do testu przystąpiło niemal 5000 przedsiębiorców, ukończył go jedynie co czwarty.

Cel wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego

Głównym celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego było skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej skuteczności. Dzięki elektronicznej ewidencji pracownicy kontroli skarbowej będą mogli szybko i sprawnie przeanalizować potrzebne informacje, a kontrole skarbowe wykonać jedynie w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
Dzięki JPK urzędnicy będą mogli skutecznie lokalizować tzw. puste faktury.
Co kryje się pod tym pojęciem?
Pusta faktura VAT to dokument, który nie odzwierciedla rzeczywistego zdarzenia pomiędzy dostawcą towaru czy usługi a kupującym.
Podatnicy, wystawiający takiego rodzaju dokumenty muszą liczyć się z konsekwencjami zawartymi w Kodeksie karnym skarbowym:

 • podatnik, który składając deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie,
 • kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych,
 • kto wystawia fakturę lub rachunek w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, kolejnym, nie mniej istotnym celem wprowadzenia JPK było… ułatwienie życia podatnikom. Dzięki JPK możliwe będzie przekazywanie informacji organom podatkowym w formie elektronicznej. A to przełoży się na oszczędność czasu, a pośrednio także pieniędzy.

Do kiedy należy złożyć JPK_VAT?

Formularz JPK_VAT należy złożyć do 25 dnia następnego miesiąca. Jeśli data ta wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, obowiązującym terminem jest kolejny dzień roboczy. Co z przedsiębiorcami, którzy do tej pory rozliczali się w trybie kwartalnym?
Tacy podatnicy również mają obowiązek comiesięcznego składania formularza JPK_VAT.

Mikroprzedsiębiorstwa zostaną objęte są obowiązkiem raportowania plików JPK od 1 stycznia 2018 roku, co oznacza, że pierwszy plik JPK zawierający informacje o transakcjach dokonanych styczniu muszą przesłać do dnia 25 lutego. W nadchodzącym roku termin ten wypada w niedzielę stąd ostatnim dniem wysyłki jest 26 lutego 2018 roku.

Kary za niewysłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią swoich obowiązków muszą liczyć się z konsekwencjami w postaci kar grzywny.
Karze mogą podlegać zarówno osoby, które nie złożyły dokumentu w terminie, jak również te, które zawarły w nim niezgodne ze stanem faktycznym dane.

Osoby, które nie dopełniły obowiązku złożenia JPK_VAT w terminie, mogą podlegać karze grzywny w wysokości do 120 stawek dziennych. Brak złożenia pliku JPK_VAT w wymaganej formie, terminie oraz zawarcie w nim danych niezgodnych ze stanem faktycznym może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook