Kiedy członkowie zarządu odpowiadają za długi sp. z o.o.?
Oceń

Kiedy członkowie zarządu odpowiadają za długi sp. z o.o.?

Jedną z kluczowych zalet prowadzenia spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność jej wspólników. Nie wszyscy wiedzą jednak, że za długi spółki mogą odpowiadać członkowie zarządu. W jakich sytuacjach poniosą za nie odpowiedzialność, a kiedy mogą się przed nią uchronić? Sprawdźmy.

Extra Portfel logo
ExtraPortfel
3.4 (68.52%) 458 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Netcredit logo
NetCredit
3.6 (72.11%) 740 głosów
Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

14 - 30 dni

kuki.pl logo
Kuki
3.4 (67.81%) 315 głosów
Kwota pożyczki

250 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najchętniej zakładanych form prawnych przedsiębiorstwa. Może utworzyć ją jedna lub kilka osób. Spółka z o.o. ma własną osobowość prawną, jest więc odrębnym od swoich założycieli podmiotem. Do najważniejszych zalet takiej formy prowadzenia działalności należą:

  • brak konieczności uiszczania zusowskich składek. Prowadząc spółkę, nie będziesz miał obowiązku odprowadzania składek do ZUS-u. Wyjątkiem są tu jedynie spółki, posiadającego jednego udziałowca. Ten, zgodnie z prawem jest traktowany dokładnie tak, jak właściciel jednoosobowego działalności gospodarczej i musi odprowadzać comiesięczne świadczenia;
  • możliwość założenia spółki przez internet. Od kilku lat, przedsiębiorcy, którzy chcą uprościć i przyspieszyć procedurę założenia spółki z o.o. mogą skorzystać z internetowego trybu S24. O tym, jak dokonać rejestracji spółki w trybie S24 pisaliśmy w artykule Założenie spółki z o.o. w trybie S24. Co warto wiedzieć?;
  • niewielkie koszty rejestracji, zwłaszcza w porównaniu z kosztem rejestracji innych spółek;
  • zwiększenie prestiżu. Prowadząc spółkę, zyskasz większy szacunek w oczach aktualnych i przyszłych kontrahentów. Taka forma prowadzenia firmy jest bowiem zdecydowanie bardziej prestiżowa niż „zwykła” działalność;
  • możliwość założenie spółki przez obcokrajowca;
  • ograniczona odpowiedzialność udziałowców za długi spółki. Jeśli na skutek nietrafionych inwestycji, spółka popadnie w długi, wierzyciel nie będzie mógł zażądać zaspokojenia roszczeń z majątku udziałowców. Ich odpowiedzialność będzie więc ograniczona wyłącznie do wniesionego do spółki wkładu, a ich osobisty majątek będzie w pełni chroniony.

Długi spółki a odpowiedzialność członków zarządu

Choć przepisy chronią osobisty majątek wspólników, w przypadku członków zarządu nie są one już tak łaskawe. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, jeśli egzekucja prowadzona wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna, za jej zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu. Zgodnie z Art 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. W praktyce oznacza to, że jeśli spółka nie posiada wystarczającego majątku, by spłacić swoje długi, wierzyciel (pod pewnymi warunkami, które omówimy w kolejnej części artykułu), może sięgnąć do prywatnych kieszeni członków zarządu.

Kiedy wierzyciel może zażądać spłaty długu od członka zarządu?

Zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem, członkowie zarządu odpowiadają za długi spółki dopiero w momencie, gdy egzekucja wobec niej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. W praktyce oznacza to, że aby wierzyciel mógł sięgnąć do kieszeni zarządu, w pierwszej kolejności powinien poczynić próby wyegzekwowania należności od samej spółki. Aby tego dokonać, niezbędne będzie założenie sprawy sądowej, uzyskanie tytułu wykonawczego i klauzuli wykonalności. Ta stanie się podstawą do złożenia wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji względem samej spółki. Jeśli okaże się, że jej majątek w zupełności wystarczy do spełnienia roszczeń wierzyciela, członkowie zarządu mogą czuć się w pełni bezpieczni. Jeśli jednak spółka nie posiada wystarczających do pokrycia wierzytelności zasobów, wierzyciel może zażądać spłaty długu od członków zarządu. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na potwierdzenie, że egzekucja z majątku spółki nie może zostać zrealizowana, jest postanowienie komornika sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Warto dodać jednak, że egzekucja nie może odbywać się jedynie z części majątku spółki, a z jego całości. Dowodem na to, że spółka jest niewypłacalna, a postępowanie egzekucyjne nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, może być również oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenie postępowania z uwagi na fakt, iż majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Do wykazania stanu bezskuteczności egzekucji mogą prowadzić również:

  • plan podziału sum pieniężnych w ramach postępowania egzekucyjnego lub w upadłości,
  • wykaz majątku spółki z o.o. sporządzony w toku postępowania o wyjawienie majątku,
  • księgi handlowe, bilans lub sprawozdanie finansowe spółki.

W przypadku wystąpienia wskazanych wyżej okoliczności wierzyciel będzie mógł zażądać spłaty długu od członków zarządu. Takie roszczenie wiąże się jednak z koniecznością wystąpienia z kolejnym powództwem, tym razem w stosunku do członków zarządu. Jeśli sąd uzna zasadność jego roszczeń, wyda tytuł wykonawczy i opatrzy go klauzulą wykonalności. Na ich podstawie wierzyciel będzie mógł wystąpić do komornika o wszczęcie egzekucji z majątku członka zarządu. Co jednak w sytuacji, jeśli w niewielkiej spółce z o.o. wspólnicy są także członkami zarządu? Czy prawo chroni ich przed odpowiedzialnością za długi spółki? Sprawdźmy.

Kiedy wspólnik jest również członkiem zarządu

Bez względu na wielkość i branżę, w jakiej działa, każda spółka z o.o. musi mieć zarząd. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, jego ustanowienie jest jednym z warunków rejestracji takiej formy przedsiębiorstwa. Często zdarza się — zwłaszcza w niewielkich spółkach, że status członków zarządu otrzymują jej wspólnicy. Niestety, wspólnik, który jest jednocześnie członkiem zarządu, nie jest zwolniony z odpowiedzialności za długi spółki.

Kilkuosobowy zarząd a roszczenia wierzyciela

Jeśli w skład zarządu spółki wchodzi kilka osób, wierzyciel ma prawo pozwać jednego członka o całość dochodzonej należności, może również skierować roszczenie przeciwko kilku.

Czy członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności za długi spółki?

Tak. Jest to możliwe jednak wyłącznie w określonych w przepisach sytuacjach. Zgodnie z Art 299 § Kodeksu spółek handlowych „członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody”.

Jeśli członek zarządu nie jest już członkiem zarządu

Za zobowiązanie spółki z o.o są odpowiedzialne osoby, które były członkami zarządu w czasie jego powstania oraz te, które pełniły funkcję członka zarządu w czasie, gdy zobowiązanie to już istniało. Jeśli członek zarządu już nim nie jest, jednak wymagalne zobowiązanie powstało w czasie, kiedy pełnił jeszcze taką funkcję, ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Wierzyciel może więc pozwać osoby, które nie figurują obecnie w składzie zarządu, jednak zobowiązanie powstało za ich kadencji.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook