Kiedy wierzyciel może wpisać dłużnika do BIG-u?
Ocena: 4
(ilość ocen: 1)

Kiedy wierzyciel może wpisać dłużnika do BIG-u?

Jednym z najczęściej stosowanych przez wierzycieli działań, mającym na celu wyegzekwowaniu spłaty należności jest umieszczenie danych dłużnika w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej. W artykule sprawdzimy, kiedy wierzyciel może wpisać dłużnika do BIG-u. Podpowiemy również, jakie zmiany dla dłużników i wierzycieli przyniosła reforma BIG-ów, zrealizowana pod koniec 2017 roku.

Biura Informacji Gospodarczej to instytucje, gromadzące, przechowujące i udostępniające dane o nierzetelnych dłużnikach. Niektóre gromadzą również dane na temat rzetelnych płatników, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania Od 2010 podstawą prawną funkcjonowania BIG-ów jest Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Obecnie w naszym kraju działa 6 BIG-ów:

 • Krajowy Rejestr Długów BIG,
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
 • BIG InfoMonitor,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT),
 • Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Kto może trafić do BIG-u?

Do BIG-u mogą trafić zarówno osoby prywatne, jak i firmy, które nieterminowo regulują swoje zobowiązania finansowe.

Za co można trafić do BIG-u?

Wierzyciel ma prawo umieścić dane dłużnika w rejestrze BIG-u nie tylko za opóźnienia w spłacie kredytów czy pożyczek. Przedmiotem wpisu może być także dług wynikający z nieterminowej płatności:

 • czynszu,
 • rachunków za energię elektryczną, gaz czy wodę,
 • rachunków za usługi telekomunikacyjne czy internet,
 • składki za polisę ubezpieczeniową.

Kiedy wierzyciel może wpisać dłużnika do BIG-u?

Aby umieści dane dłużnika w BIG-u, konieczne jest spełnienie kilku kryteriów:

 • dłużnik posiada wymagalne zobowiązanie, przeterminowane co najmniej 30 dni;
 • kwota zobowiązania wynosi co najmniej 200 zł (w przypadku konsumenta) lub 500 zł (jeżeli chodzi o przedsiębiorcę);
 • wierzyciel wysłał dłużnikowi wezwanie do zapłaty oraz poinformował go o ryzyku dokonania wpisu w BIG;
 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym, e-mailem lub osobistego doręczenia tego dokumentu dłużnikowi.

Zmiany w funkcjonowaniu BIG-ów

W listopadzie 2017 roku weszły w życie istotne zmiany, regulujące funkcjonowanie Biur Informacji Gospodarczej. Celem ich wprowadzenia było przede wszystkim ułatwienie wierzycielom odzyskiwania należności oraz udostępnienie konsumentom wyczerpujących, kompleksowych informacji na temat potencjalnych kontrahentów. Zgodnie z nowym prawem:

 • w raportach o dłużnikach, otrzymywanych z BIG-u wierzyciele uzyskają zdecydowanie więcej informacji niż wcześniej. Raporty będą wzbogacone o dane pochodzące z rejestrów KRS, CEiDG, PESEL, REGON, a także z Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRiU) oraz Rejestru Należności Publicznoprawnych;
 • przed wcieleniem w życie nowego prawa wpisanie dłużnika do bazy BIG było możliwe po upływie 60 dni od chwili wymagalności płatności. Obecnie okres ten wynosi 30 dni;
 • Biura Informacji Gospodarczej będą tworzyć scoringi, czyli portrety wiarygodności finansowej klientów. Dzięki odpowiednim zasobom będą mogły także analizować dane na temat dłużników, oceniać ich sytuację finansową, a nawet…tworzyć rekomendacje odnośnie współpracy;
 • wierzyciele będą mieli prawo wysłać dłużnikowi elektroniczne wezwanie do zapłaty. Co ważne, aby skorzystać z takiej możliwości, należy w umowie z kontrahentem umieścić zapis mówiący o możliwości wysłania wezwania do zapłaty pocztą elektroniczną. Co ważne, zapis ten dotyczy wyłącznie przedsiębiorców;
 • zgoda konsumenta na weryfikację w BIG-ach będzie obowiązywać nie 30, ale 60 dni.

Zgodnie z nowym prawem, dłużnik może także wnieść sprzeciw wobec zamiaru przekazania danych do biura. Taki zapis stanowi więc skuteczną ochronę przed niesłusznym umieszczeniem ich danych w rejestrach BIG–ów. Sprzeciw może zostać wniesiony bezpośrednio wierzyciela bądź do BIG-u.

Sprzeciw do wierzyciela

Jeśli dłużnik chce wnieść sprzeciw bezpośrednio do wierzyciela, powinien dokonać tego w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty. Dłużnik może kwestionować istnienie zobowiązania w całości, w części albo podnieść zarzut przedawnienia. Co ważne, jeśli wierzyciel nie uwzględni sprzeciwu dłużnika, przekazując informacje do BIG-u, ma obowiązek zawarcia informacji o podnoszonych przez dłużnika okolicznościach.

Sprzeciw do BIG-u

Sprzeciw wniesiony bezpośrednio do BIG-u może obejmować zarzuty nieaktualności, nieprawdziwości, niekompletności informacji lub przekazania lub przechowywania niezgodnie z ustawą aktualnych informacji gospodarczych. Warto pamiętać jednak, że to dłużnik ma obowiązek udowodnienia, iż takie okoliczności rzeczywiście zaistniały i potwierdzenia ich stosownymi dokumentami. Dzięki przedstawieniu dowodów BIG będzie mógł precyzyjnie ocenić zasadność sprzeciwu. Co ważne, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że zobowiązanie nie istnieje albo wygasło, biuro ma obowiązek wstrzymania ujawnienia informacji gospodarczych objętych sprzeciwem na okres 30 dni. W innych przypadkach BIG może wstrzymać ujawnienie informacji na okres konieczny do rozpatrzenia sprzeciwu, jednak nie dłuższy niż 30 dni. W przypadku zrealizowania się ustawowych przesłanek biuro usunie wpis. Jeśli na skutek analizy dowodów uzna sprzeciw za bezzasadny, poinformuje o tym dłużnika.

Czy można usunąć swoje dane z BIG-u?

Jedynym sposobem na usunięcie swoich danych z BIG-u jest… spłata zadłużenia. Jeśli uregulujesz swój dług, wierzyciel będzie miał 14 dni na to, aby usunąć Twoje dane z rejestru. W przeciwieństwie do BIK-u, BIG-i nie gromadzą informacji na temat historii nieterminowych płatności. Po uregulowaniu długu dane znikną z rejestru „na dobre”.

Dodano:

Polecane oferty

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 5000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniona szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Pożyczka Plus to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo.

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

Najlepsze firmy pożyczkowe

1.
Ocena: 3.87
(ilość ocen: 643)
2.
Ocena: 3.9
(ilość ocen: 362)
3.
Ocena: 4.03
(ilość ocen: 765)
4.
Ocena: 4.08
(ilość ocen: 1217)
5.
Ocena: 3.92
(ilość ocen: 463)