Kondycja sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2017 roku
Oceń

Kondycja sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2017 roku

W styczniu 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2017 roku. W dokumencie zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące wyników finansowych sektora ubezpieczeń i reasekuracji. Przedstawiono także podstawowe tendencje zaobserwowane w sektorze ubezpieczeń w ciągu tego okresu. W artykule omówimy jego wyniki.

Extra Portfel logo
ExtraPortfel
3.4 (67.98%) 516 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Vivus.pl logo
Vivus
3.6 (72.34%) 1092 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Ferratum logo
Ferratum Bank
3 (59.4%) 365 głosów
Kwota pożyczki

100 - 2000 zł

Czas na spłatę

15 - 30 dni

Na dzień 30 września 2017 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 61 krajowych zakładów ubezpieczeń. 27 z nich to zakłady działu I (ubezpieczenia na życie), 33 to zakłady ubezpieczeń działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe), a 1 to zakład reasekuracji. Wszystkie podmioty z zezwoleniem prowadziły czynną działalność.

Przychody i koszty zakładów ubezpieczeń po III kwartałach 2017 roku

Po III kwartałach 2017 roku przychody zakładów ubezpieczeń wyniosły 62,66 mld zł. 73,65 proc. tej kwoty stanowiły składki przypisane brutto, 11,07 proc. – przychody z lokat, a 6,07 proc. – niezrealizowane zyski z lokat.

Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w okresie III kwartałów 2017 r. wyniosły natomiast 57,81 mld zł. Pierwsze miejsce na liście kosztów zajęły odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (51,18 proc. łącznych kosztów). Od stycznia do września 2017 roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły 29,59 mld zł odszkodowań i świadczeń wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. wartość ta zwiększyła się o 2,60 mld zł, czyli o 9,64% proc.

Drugie miejsce „na podium” zajęły łączne koszty akwizycji i koszty administracyjne (19,63 proc. łącznych kosztów). W III kwartałach 2017 r. wyniosły one 11,35 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły o 5,84 proc., tj. o 0,63 mld zł. Co ciekawe, towarzystwa poniosły na swoją działalność koszty w wysokości blisko 25,36 zł z każdych 100 zł składki zarobionej na udziale własnym. W ubezpieczeniach na życie koszty wyniosły około 21,45 zł (na każde 100 zł składki), a w ubezpieczeniach pozostałych osobowych i majątkowych – 28,74 zł.

Same koszty administracyjne, obejmujące koszty zarządu i administracji oraz ogólne koszty dotyczące działalności ubezpieczeniowej (koszty utrzymania biur, koszty usług obcych, wynagrodzenia, koszty zużycia energii itp.) w okresie III kwartałów 2017 r. wyniosły 2,68 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku były one wyższe o 3,72 proc. Koszty administracyjne stanowiły 5,81 proc. składki.

Koszty akwizycji, czyli koszty związane m.in. z zawieraniem i odnawianiem umów ubezpieczenia (np. prowizje agencyjne, koszty badań lekarskich, koszty ekspertyz) w III kwartale 2017 r. osiągnęły kwotę 8,66 mld zł i były wyższe o 6,52 proc. w stosunku do III kwartałów 2016 r. Opłaty z tego tytułu stanowiły 18,78 proc. składki przypisanej brutto sektora ubezpieczeń.

Kolejną grupą kosztów są koszty związane z działalnością lokacyjną wszystkich zakładów ubezpieczeń. W III kwartale 2017 r. wyniosły one 2,47 mld zł.

Aktywa zakładów ubezpieczeń

Wartość aktywów zakładów ubezpieczeń po III kwartałach 2017 r. wyniosła 197,54 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich wartość wzrosła o 6,68 proc., co przekłada się na kwotę 12,37 mld zł. Aktywa zakładów ubezpieczeń na życie przyjęły wartość 106,43 mld zł, natomiast w zakładach pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych ich wartość wyniosła 91,11 mld zł.

Wyniki zakładów ubezpieczeń

Zysk techniczny

Zysk techniczny ubezpieczeń stanowi różnicę między przychodami ze składek, pozostałymi przychodami technicznymi a wypłaconymi odszkodowaniami, świadczeniami i zmianami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem udziału reasekuratorów w składce, odszkodowaniach i zmianach stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, oraz kosztami działalności ubezpieczeniowej i pozostałymi kosztami technicznymi. W III kwartałach 2017 r. zakłady ubezpieczeń odnotowały zysk techniczny na poziomie 3,93 mld zł, co stanowiło wzrost o 65,59 proc., tj. o 1,55 mld zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Największy wzrost zysku odnotowano w grupie 1 (ubezpieczenia na życie) – o 0,14 mld zł, tj. 30,08 proc. oraz w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) – o 0,10 mld zł, tj. 7,41 proc.

Wynik z działalności lokacyjnej

Na koniec III kwartałów 2017 r. wynik z działalności lokacyjnej wyniósł ogółem 8,26 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zwiększył się o 80,37 proc. Zysk z działalności lokacyjnej dla zakładów ubezpieczeń w dziale I wyniósł 5,69 mld zł, a dla tych z działu II – 2,58 mld.

Wyniki finansowe netto

Wynik finansowy netto sektora ubezpieczeń w okresie III kwartałów 2017 r. wyniósł 4,84 mld zł i wzrósł o 62,65 proc., tj. o 1,87 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 roku.

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook