Kredyt gotówkowy a pożyczka – różnice
4 (80%) 40 głosów

Kredyt gotówkowy a pożyczka – różnice

Kredyty i pożyczki to dwa rodzaje produktów, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów korzystających z usług finansowych. Za sprawą każdego z nich możemy pozyskać dodatkową gotówkę, potrzebną do różnych celów, takich jak pokonanie przejściowych kłopotów finansowych, podołanie niespodziewanym wydatkom, czy też zrealizowanie kosztownych marzeń.

Extra Portfel logo
ExtraPortfel
3.4 (68.55%) 461 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Netcredit logo
NetCredit
3.6 (72.11%) 740 głosów
Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

14 - 30 dni

kuki.pl logo
Kuki
3.4 (67.85%) 316 głosów
Kwota pożyczki

250 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kredyty są dostępne w ofertach banków, natomiast udzielaniem pożyczek najczęściej zajmują się instytucje pozabankowe. Choć każdy z tych produktów działa na podobnych zasadach, tak naprawdę wiele je różni. Owe różnice dotyczą zarówno kwestii formalnych, jak i warunków charakterystycznych dla każdego z nich.

Cechą wspólną dla obydwu pozostaje pomoc finansowa, jaka jest udzielana klientom wybierającym je jako rozwiązanie określonej sytuacji, która wymaga dodatkowych środków pieniężnych. Zanim zdecydujemy się skorzystać z kredytu lub pożyczki, warto poznać ich właściwości, a także różnice pomiędzy nimi, które nie zawsze działają na korzyść klienta. Spróbujmy przyjrzeć się im nieco bliżej.

Kwota, którą można pożyczyć

Maksymalna kwota, którą możemy pożyczyć, korzystając z kredytów i pożyczek dostępnych w placówkach bankowych i innych instytucjach pożyczkowych, jest mocno zróżnicowana i uwarunkowana rodzajem oferty danej instytucji. Często jest ona zmienna, co oznacza, że spełniając wyznaczone przez pożyczkodawcę wymagania, możemy pożyczyć więcej (na przykład, kiedy jest to nasza kolejna pożyczka lub kredyt, bądź wykazujemy się pozytywną historią kredytową, itp.).

Zasadniczo przyjmuje się jednak, że w przypadku kredytów proponowanych przez banki możemy pożyczyć więcej, niż ma to miejsce w przypadku pożyczek w instytucjach finansowych pozabankowych. Różnica może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wiąże się to między innymi z okresem spłaty, który w kredytach jest znacznie wydłużony w stosunku do pożyczek oferowanych przez pożyczkodawców pozabankowych. O ile spłata kredytów może być rozłożona nawet na kilkadziesiąt lat (na przykład kredyt mieszkaniowy) o tyle zdarza się, że termin spłaty pożyczki wynosi zaledwie miesiąc (tzw. chwilówki).

Termin i sposób spłaty

Jak wspominaliśmy, termin spłaty kredytów i pożyczek może znacząco różnić się od siebie. Kredyty na duże sumy mają analogicznie wydłużony okres spłaty. W zależności od indywidualnych warunków oferty oraz wysokości kredytu, może on wynieść od kilku miesięcy nawet do kilkudziesięciu lat, podczas gdy czas spłaty całości pożyczki może wynieść zaledwie 30-60 dni (tzw. szybkie pożyczki).

W wielu ofertach proponowanych przez banki i firmy pożyczkowe klient sam może wybrać najgodniejszy dla siebie termin spłaty zobowiązania lub też skorzystać z możliwości jego wydłużenia już w trakcie spłacania pożyczonej sumy. Jeżeli chodzi o sam sposób spłaty, cechą dotychczas zarezerwowaną wyłącznie dla kredytów była ratalność, a więc rozłożenie całej kwoty zadłużenia wraz z jego kosztem na mniejsze części, spłacane w różnych odstępach czasowych i w różnym wymiarze (raty stałe, malejące lub rosnące).

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, ratalny system spłaty zaczęły do swojej oferty wprowadzać także instytucje pożyczkowe. Proponują one pożyczkobiorcom chwilówki na raty, które są atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych, szybkich pożyczek. Podobnie jak podczas spłaty kredytu, w większości przypadków klient sam wybiera, w jakiej wysokości i z jaką częstotliwością chce spłacić swoje zobowiązanie.

Dzięki temu pożyczka staje się bardziej elastyczna, a sam pożyczkobiorca może dostosować jej warunki do własnych potrzeb i możliwości. To rozwiązanie sprawia, że spłata pożyczki staje się mniej dotkliwa dla domowego budżetu i nie wywołuje trudności w zachowaniu płynności finansowej pożyczającego, budując w ten sposób jego pozytywną historię kredytową (brak przeszkód w spłacie pożyczonej sumy wpływa na jej terminowość).

Wysokość przychodów pożyczkobiorcy

W jednej z najbardziej kluczowych kwestii, jaką jest wysokość przychodów uzyskiwanych przez ubiegających się o pożyczkę lub kredyt, różnice w zasadach przyznawania obydwu produktów okazują się być najbardziej znaczące. Choć podobnie jak w przypadku maksymalnej kwoty pożyczki czy też sposobu jej spłaty różnice w stawianych wymaganiach uzależnione są przede wszystkim od zasad funkcjonowania danej placówki, analizując chociażby kilka losowo wybranych ofert pożyczek i kredytów, bez trudu można znaleźć wyróżniające je rozbieżności.

Aby otrzymać kredyt bankowy, klient musi wykazać się przed bankiem określoną sumą przychodów. Jej wysokość nie jest jednakowa dla każdej placówki. Banki bardzo często wymagają od swoich klientów przedstawienia zaświadczeń potwierdzających miejsce i charakter zatrudnienia, jak również wysokość wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu wykonywanej pracy. Dostarczenie owych zaświadczeń bardzo często, obok pozytywnej historii kredytowej, stanowi główny czynnik decydujący o udzieleniu kredytu.

Jak można się bez trudu domyślić, osoby, które nie spełniają warunków określonych przez bank w tym zakresie, niestety muszą liczyć się z decyzją odmowną z jego strony. Pomimo tego, że dla placówek bankowych tak restrykcyjne wymagania są sposobem na zabezpieczenie swoich interesów, kryteria te bardzo mocno utrudniają osobom pracującym na przykład w niepełnym wymiarze godzin ubieganie się o przyznanie kredytu.

Przez to mogą być one pozbawione możliwości zyskania niejednokrotnie bardzo potrzebnej dodatkowej gotówki. Na szczęście na zupełnie innych zasadach działają szybkie pożyczki oferowane przez instytucje pożyczkowe. Instytucje pozabankowe coraz częściej zupełnie rezygnują z kryterium dochodowego, traktując wysokość przychodów pożyczkobiorcy jako jego prywatną sprawę i pozostawiając mu w ten sposób możliwość podjęcia samodzielnej decyzji co do zasadności pożyczki.

Pozostałe wymagania wobec pożyczkobiorców

W wielu ofertach szybkich pożyczek można spotkać się z informacją dotyczącą ograniczenia wymagań wobec pożyczkobiorców na przykład wyłącznie do posiadania obywatelstwa polskiego, stałego adresu zamieszkania na terenie kraju i osiągnięcia odpowiedniego wieku. Wiele instytucji finansowych rezygnuje też ze śledzenia i weryfikacji zdolności kredytowej swoich klientów, opierając się wyłącznie na sprawdzeniu ich wypłacalności.

Do tego celu wykorzystuje się na przykład kopie rachunków za media, które w przypadku regularnych opłat są dowodem owej wypłacalności potencjalnego pożyczkobiorcy. Zdarza się, że pożyczkodawcy do zaakceptowania wniosku o pożyczkę w zupełności wystarcza oświadczenie klienta odnoszące się do sytuacji materialnej, w jakiej się znajduje. Tak nikłe wymagania sprawiają, że z roku na rok chwilówki cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Są one tym samym traktowane jako sprawdzony sposób na zasilenie budżetu dodatkową gotówką i doskonała alternatywa dla trudno dostępnych kredytów bankowych.

Niestety, aby ubiegać się o przyznanie kredytu, trzeba sprostać o wiele bardziej wygórowanym kryteriom. Poza wspomnianymi wcześniej wymaganiami odnoszącymi się do uzyskania odpowiedniego progu dochodowego, klienci starający się o kredyt, bardzo często muszą dołączyć do swojego wniosku także szereg zaświadczeń dotyczących tego, gdzie są zatrudnieni, na jakim stanowisku i w jakim wymiarze godzin pracują.

Również muszą przedstawić kopię umowy o pracę, która jest potwierdzeniem podanych informacji. Czasami banki żądają dodatkowego zabezpieczenia kredytu – zwłaszcza, jeśli dotyczy on dużej kwoty. Takim zabezpieczeniem może stać się na przykład hipoteka domu lub poręczenie majątkowe bliskiej osoby.

Biorąc pod uwagę zakres wymaganych przez banki formalności, nie trudno domyślić się, jak wiele czasu i zaangażowania trzeba poświecić, by móc skorzystać z kredytu bankowego. Taka sytuacja w dużej mierze wynika z faktu, że w przypadku kredytów klientom pożyczane są niekiedy naprawdę duże sumy.

W związku z tym banki muszą odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy. Niemniej jednak zasady ich działania mogą stanowić dla niektórych klientów spore utrudnienie, a wręcz uniemożliwiać uzyskanie kredytu. Na szczęście zawsze sprawdzoną alternatywą pozostają szybka pożyczka, którą można uzyskać bez zbędnych formalności.

Dla kogo kredyt a dla kogo pożyczka?

Obydwa produkty są dostępne w ofercie zdecydowanej większości banków i firm pożyczkowych. Są one kierowane do dużej grupy klientów, i choć teoretycznie może z nich skorzystać każdy, tak naprawdę w praktyce wielu zainteresowanych może spotkać się z odrzuceniem wniosku, szczególnie gdy dotyczy on kredytu w przypadku, którego kryteria są dość restrykcyjne.

Dlatego też przed wybraniem odpowiedniego produktu, warto się zastanowić, czy jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom pożyczkodawcy, czy może zamiast tracić czas i energię na coś, co może się nie udać, lepiej wybrać opcję wymagającą mniejszego zaangażowania z naszej strony.

Zapewne ci, którzy mają ugruntowaną pozycję zawodową, stałe źródło dochodu, wpisują się w zakres wymagań banków, a przy tym potrzebują dużej sumy dodatkowych pieniędzy, bez większych przeszkód i obiekcji mogą ubiegać się o przyznanie kredytu. Z kolei dla osób, których sytuacja materialna jest nieco bardziej skomplikowana, a ich źródło dochodu nie do końca odzwierciedla wymagania banków, zdecydowanie lepszą opcją będzie pożyczka pozabankowa. Skorzystanie z niej powinni rozważyć także ci, którzy cenią sobie oszczędność czasu i chcą szybko pozyskać dodatkowe środki.

Warto pamiętać o tym, że obydwa produkty wiążą się z zadłużeniem, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji o skorzystaniu nich, należy zadbać o kilka ważnych kwestii, które w bezpośredni sposób wpływają na poziom naszego bezpieczeństwa.

Pierwszą z nich jest oczywiście wybór jak najlepszej oferty. Poza uwzględnieniem własnych oczekiwań w tym zakresie, warto skupić się na tym, jak działa dana firma pozabankowa lub bank i jaką jakość obsługi proponuje swoim klientom. Ponadto należy skoncentrować się na warunkach oferowanych w ramach danego produktu.

Zadbajmy o to, by były one jak najbardziej dopasowane do naszych potrzeb i adekwatne do możliwości finansowych, jakimi dysponujemy. Dobrze zastanówmy się też nad kwotą, jaką zamierzamy pożyczyć. Bez wątpienia musi być ona na tyle wysoka, by sprostała naszym potrzebom, ale nie powinna być też zbyt mocno zawyżona. Za duża kwota pożyczki czy kredytu, która mogłaby generować trudności w spłacie zadłużenia, jest niebezpieczna dla domowego budżetu. Dlatego starajmy się, aby pożyczana przez nas suma była dostosowana zarówno do naszych potrzeb, jak i wysokości uzyskiwanych dochodów.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook