Kwota wolna od podatku 2019 – ile wynosi?

Aktualizacja: 2020-02-18
Data publikacji: 2019-09-25
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 4.65
(ilość ocen: 20)

Konieczność oddawania części swojego dochodu fiskusowi jest dla każdego podatnika przykrym obowiązkiem. Limity kwotowe oraz wiążące się z nimi procentowo wyrażone progi podatkowe, od lat stanowią ważny temat do dyskusji. W ochronie interesów osób zarabiających najmniej pomagać ma ustalenie górnej granicy dochodu rocznego, od którego odprowadzenie podatku nie obowiązuje. Ile zatem wynosi kwota wolna od podatku 2019 i czy możesz liczyć na jej wzrost w przyszłości? Sprawdziliśmy!

Czym jest kwota wolna od podatku?

Celem zapewnienia osobom osiągającym rocznie niewielki dochód, np. z tytułu pracy sezonowej lub dorywczej, możliwości skorzystania z całości wynagrodzenia, ustanowiono kwotę rocznego dochodu, która nie podlega opodatkowaniu. Podstawą prawną dla tych regulacji w Polsce jest art. 27 ust. 1a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Raz w roku wysokość kwoty wolnej od podatku jest weryfikowana przez Ministra Finansów i trzeba zaznaczyć, że każdy kolejny rząd deklaruje jej sukcesywne podwyższanie.

Wysokość progów podatkowych w Polsce

Zanim przejdziemy do konkretnych wartości, jakie niesie ze sobą kwota wolna od podatku 2019, warto abyś przyjrzał się podstawie polityki podatkowej w naszym kraju, a więc progom podatkowym. Obecnie wyróżniamy dwa takie progi, w zależności od osiąganego dochodu:

Progi podatkowe w 2019 roku

Opracowanie: Chwilowo.pl

Pierwszy próg podatkowy, w którym znajduje się około 97% Polaków obejmuje wszystkich tych, którzy zarabiają rocznie nie więcej niż 85 528 zł. Wyraźnie widać więc, że zarobki w naszym kraju nadal nie należą do najwyższych. Aby “przejść” bowiem na drugi próg podatkowy, należy uzyskiwać wynagrodzenie przekraczające kwotę 7127 zł miesięcznie. Wartość podatku, który trzeba zapłacić fiskusowi na pierwszym progu podatkowym to w 2019 r. 18 %.

W drugim progu podatkowym, do którego zalicza się 3% Polaków, znajdują się wszyscy ci, których roczne dochody przekraczają 85 528 zł. Choć sytuacja tych podatników może  wydawać się niezwykle komfortowa, to konieczność odprowadzania 32% z ciężko zarobionych pieniędzy, już niekoniecznie. Niemniej, osobom znajdującym się w drugim progu podatkowym dużo chętniej i łatwiej  przyznawane są np. kredyty bankowe czy chwilówki, a jeśli zależy im na uniknięciu oddawania fiskusowi aż 32% dochodu, zawsze mogą rozważyć wspólne rozliczenie z małżonkiem, który zarabia znacznie mniej lub wcale.

Dlaczego mówimy o progach podatkowych? Gdyż od ich wysokości będzie zależna nie tylko kwota wolna od podatku 2019, ale także inna ważna wartość – kwota zmniejszająca podatek, o której nieco więcej dowiesz się za chwilę.

Kwota wolna od podatku 2019

Na przestrzeni ostatnich lat kwota wolna od podatku nieznacznie wzrosła. Jeszcze w 2017 r. wynosiła bowiem 6600 zł, a w 2019 roku utrzymała się na poziomie z zeszłego roku i wynosi 8000 zł. Co to oznacza w praktyce? Otóż pomimo tego, że dla osób osiągających rocznie do 85 528 zł dochodu, przewidziano obowiązek odprowadzenia 18% jego wartości, to ci, którzy np. w wyniku podjęcia pracy sezonowej zarobili nie więcej niż 8000 zł, będą mogli cieszyć się całością swojego wynagrodzenia. Niestety, mało prawdopodobne jest, aby z tego przywileju mogło skorzystać wiele osób pracujących regularnie, przez cały rok, gdyż musieliby oni otrzymywać wynagrodzenie na poziomie 667 zł miesięcznie.

Czy powyższe regulacje oznaczają, że osoby osiągające dochód roczny powyżej 8000 zł nie mogą w ogóle liczyć na wyznaczenie im kwoty wolnej od podatku? Bynajmniej. Dla podatników otrzymujących wyższe wynagrodzenia przewidziano określone zasady wyliczania przysługującej im kwoty, od której nie muszą odprowadzać podatku. W niektórych przypadkach przyjmuje ona wartość stałą, a w innych degresywną, w więc zmniejszającą się wraz ze wzrostem dochodu. Kwoty wolne od podatku dla poszczególnych przedziałów wysokości rocznego dochodu, przedstawia poniższa infografika:

Kwota wolna od podatku w 2019 roku

Opracowanie: Chwilowo.pl

Jak wynika z powyższej tabeli, w trzech przypadkach kwestia wysokości kwoty wolnej od podatku jest prosta i nie wymaga dodatkowych obliczeń. To oczywiście sytuacje, w których zastosowano stałą wartość kwoty. W przypadku osiągania dochodu rocznego mieszczącego się w przedziale od 8001 zł do 13 000 zł lub od 85 529 zł do 127 000 zł, wartość kwoty wolnej od podatku maleje proporcjonalnie do wzrostu tegoż dochodu.

Przy okazji omawiania wysokości wynagrodzenia, którego roczna suma (do 8000 zł) zwalnia z obowiązku odprowadzenia 18% podatku, trzeba wspomnieć, iż nie jest to równoznaczne z brakiem konieczności złożenia rocznego zeznania podatkowego w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.

Kwota zmniejszająca podatek

Wspominaliśmy już o tym, że jedną z ważniejszych wartości w prawie podatkowym obok kwoty wolnej od podatku jest kwota zmniejszająca podatek. Czym różnią się te wartości?

Kwotę zmniejszającą podatek odlicza się od dobrowolnych zaliczek przekazywanych na podatek dochodowy. Taki sposób rozliczenia podatkowego jest oczywiście kwestią wyboru podatnika, natomiast jeżeli jesteś przekonany o tym, że w danym roku podatkowym nie osiągniesz dochodu kwalifikującego Cię na drugi próg (powyżej 85 528 zł), to możesz z tego rozwiązania skorzystać.

Standardową kwotą zmniejszającą podatek, przyjętą dla przedziału dochodowego, w którym mieści się większość pracujących Polaków jest 556 zł 02 gr. W przypadku rocznego dochodu o wartości poniżej lub powyżej średniej, ustanowiono następujące sumy i sposoby obliczenia kwoty zmniejszającej podatek:

  • 1440 zł (kwota podstawy do obliczenia podatku nieprzekraczająca 8000 zł),
  • 1440 zł pomniejszone o wynik działania 883 zł 98 gr x (dochód – 8000 zł) : 5000 zł – jeżeli dochód mieści się w przedziale od 8001 zł do 13 000 zł,
  • 556 zł 02 gr – dla dochodu mieszczącego się w przedziale od 13 001 zł do 85 528 zł,
  • 556 zł 02 gr pomniejszone o wynik działania 883 zł 98 gr x (dochód – 85 528 zł) : 41 472 zł – jeżeli dochód mieści się w przedziale od 85 528 zł do 127 000 zł,
  • 0 zł dla dochodu rocznego przekraczającego 127 000 zł.

W związku z nową skalą podatkową, od 2020 roku kwota zmniejszająca podatek ulegnie obniżeniu z 1440 zł na 1360 zł.

Czy kwota wolna od podatku będzie rosła?

Ustaliliśmy już, że zarobki w Polsce znajdują się nadal na niezadowalającym poziomie i należą do najniższych w Europie. Między innymi z tego powodu, ci podatnicy, którzy zarabiają najmniej, liczą na podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Gdyby ich roczny dochód mieścił się bowiem w limicie postawionym w tej kwestii przez rząd, mogliby oni mieć szansę korzystania z całości swojego wynagrodzenia, które i tak nie jest przecież wysokie.

Przy okazji każdych kolejnych wyborów, wiele partii podnosi kwestię podniesienia kwoty wolnej od podatku, aby choć trochę dorównać w tym względzie innym krajom europejskim. Dość wspomnieć, że w Niemczech, Hiszpanii czy Francji oscyluje ona w granicach 20% średniego wynagrodzenia, podczas, gdy w Polsce jest to jedynie 6%. Warto też wspomnieć, że na Cyprze jest to 71%, a na Malcie 76% średniego wynagrodzenia.

Niestety, w programach przedstawionych przez największe polskie partie w związku ze zbliżającymi się wyborami, próżno szukać zapowiedzi podwyższenia kwoty wolnej od podatku w najbliższym czasie. Same obietnice oczywiście nie zagwarantowałyby pozytywnych dla podatników zmian, ale pozwoliłyby mieć nadzieję na to, że w niedalekiej perspektywie polski system podatkowy będzie bardziej przyjazny dla kieszeni obywateli.

Jedyną obiecującą modyfikacją, na której wkrótce skorzysta około 25 milionów Polaków jest obniżenie pierwszego progu podatkowego z 18% na 17%. Nowa skala podatkowa wejdzie w życie już 1 października 2019 roku. Ma ona za zadanie zmniejszyć tzw. klin podatkowy, a więc różnicę pomiędzy kwotą, którą pracownik otrzymuje “na rękę” a kosztami zatrudnienia ponoszonymi przez jego pracodawcę. Zmiana ta nie będzie miała jednak wpływu na wartość, jaką przyjmie kwota wolna od podatku 2019. Biorąc pod uwagę wysokość polskich wynagrodzeń, należy oczekiwać czegoś więcej od rządowych posunięć w tym obszarze.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku a budżet państwa

Analitycy obliczyli, że ostatnie podniesienie kwoty wolnej od podatku mogło kosztować Skarb Państwa maksymalnie 20 mld zł. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że pieniądze, które pozostaną w kieszeni podatników, z pewnością zostaną w części spożytkowane na artykuły, które generują znaczne wpływy do budżetu państwa takie, jak alkohol czy papierosy. Szacuje się, że z tego tytułu do Skarbu może wrócić od 20 do 30% z kwoty, która pozostanie w rękach obywateli.

Oznacza to, że rząd powinien wziąć pod uwagę wciąż rosnący konsumpcjonizm Polaków, który w konsekwencji skłoni ich do wydania choćby części zaoszczędzonych na podatkach środków, na dobra przynoszące zyski budżetowi państwa. Pozostaje jedynie czekać na odważniejsze decyzje rządzących, które mogłyby przysłużyć się kieszeni polskiego podatnika.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo