Oceń

Likwidacja użytkowania wieczystego — sprawdź, co się zmieni

W czerwcu rząd przyjął projekt ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność. To prawdziwa rewolucja dla setek tysięcy Polaków. Co się zmieni?

Choć obowiązujące aktualnie użytkowanie wieczyste do złudzenia przypomina własność, wcale nią nie jest. Właścicielami gruntów, na których stoją np. bloki mieszkalne, pozostają samorządy lub Skarb Państwa. Mieszkający „nad nimi” Polacy nie są więc właścicielami ziemi, a jedynie jej użytkownikami. System ten bazuje na rozwiązaniach obowiązujących w Związku Radzieckim i istnieje w naszym kraju od 1961 roku.

Zmiany od 1 stycznia 2019

Zgodnie z nowym prawem, od 1 stycznia 2019 roku rozpocznie się proces likwidacji użytkowania wieczystego. Prawo do użytkowania wieczystego zostanie przekształcone na prawo współwłasności dla wszystkich mieszkańców. W pierwszej kolejności, z mocy ustawy zmianami zostaną objęte osoby, użytkujące wieczyście grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowym. Wprowadzenie w życie zmian dotyczących pozostałych gruntów wymaga rozmów i uzgodnień z Komisją Europejską. Zgodnie z obietnicami rządu, zmiany prawne w kwestii użytkowania wieczystego gruntów innych niż mieszkalne zostaną zaproponowane w przyszłym roku. Na mocy nowego prawa ograniczona zostanie również możliwość ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.

Zapisy ustawy a praktyka

Mówiąc w sporym uproszczeniu, na mocy nowego prawa, mieszkańcy naszego kraju mający domy jednorodzinne, lokale w blokach czy kamienicach staną się właścicielami gruntów pod budynkami, w których mieszkają.

Cel wprowadzenia zmian

Głównym impulsem, który popchnął rząd do stworzenia nowego projektu ustawy, były problemy z przekształcaniem praw użytkowania wieczystego na mocy obowiązującej ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Choć ustawa ta zapewnia Polakom możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, w wielu przypadkach robi to wyłącznie… w teorii. W przypadku gruntów, zabudowanych budynkami wielolokalowymi, możliwość przekształcenia warunkuje konieczność uzyskania zgody od wszystkich właścicieli lokali, którym przysługują udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Niestety, jeśli choć jeden współużytkownik wieczysty wyrazi sprzeciw przeciwko takiej inicjatywie, postępowanie ulega zawieszeniu. Jeden nieprzychylny pomysłowi mieszkaniec może więc zablokować możliwość nabycia prawa własności gruntu przez pozostałych lokatorów.

Co z opłatami?

Dla nowych właścicieli działek przekształcenie nie będzie wiązało się z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów. Wysokość opłat z tytułu prawa własności ma być identyczna z tymi, wynikającymi z prawa użytkowania wieczystego. Należności związane z przekształceniem (opłata przekształceniowa) będą wnoszone przez okres 20 lat. W praktyce oznacza to, że za otrzymanie gruntu na własność zapłacisz 20-krotność rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste. Wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste z 1 stycznia 2018 r. Czy w trakcie 20 lat może istotnie się zwiększyć? Wysokość opłaty może być waloryzowana jedynie o wskaźnik zmian cen nieruchomości publikowany przez GUS. A to eliminuje ryzyko skokowych, spektakularnych wzrostów. Osoby, które zechcą dokonać zmiany wcześniej niż po upływie 20 lat, mogą liczyć na atrakcyjne bonifikaty. Jeśli będziesz chciał dokonać jednorazowej spłaty, uiszczając całą kwotę w pierwszym roku, jej wysokość wyniesie aż 60 proc. W kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc. Warto dodać jednak, że ulga dotyczy jedynie tych gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Czy przekształcenie będzie obowiązkowe?

Zgodnie z nową ustawą przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności będzie obowiązkowe. Proces modyfikacji zostanie przeprowadzony automatycznie, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek ruchów ze strony mieszkańców.

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.