Nie wiesz, czy działasz zgodnie z prawem? Uzyskaj interpretację podatkową
4 (80%) 1 głosów

Nie wiesz, czy działasz zgodnie z prawem? Uzyskaj interpretację podatkową

Przepisy podatkowe często bywają zawiłe i trudne do zrozumienia. Jeszcze gorzej, jeśli można interpretować je na różne, często skrajnie odmienne sposoby. Jeśli chcesz zachować pewność, że działasz zgodnie z prawem, poproś o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Jak tego dokonać? Podpowiadamy.

Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują dwa rodzaje interpretacji podatkowych:

 • ogólne, wydawane przez ministra do spraw finansów. Ich głównym celem jest ujednolicenie interpretacji przepisów przez organy skarbowe, podatników, płatników i inkasentów;
 • indywidualne, wydawane na wniosek podatnika przez Dyrektora Informacji Skarbowej. Interpretacje indywidualne „odpowiadają” na konkretne pytania podatnika, wyjaśniają jego wątpliwości i niejasności w interpretacji prawa podatkowego. Mogą dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero planujesz (zdarzeń przyszłych).

Kto może uzyskać indywidualną interpretację podatkową?

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
 • osoby fizyczne,
 • inni zainteresowani, np. podmioty niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP.

Indywidualną interpretację podatkową może więc uzyskać każdy podmiot, który nie ma pewności, czy właściwie stosuje przepisy prawa podatkowego.

Jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową?

Aby uzyskać interpretację indywidualną, konieczne jest wypełnienie formularza ORD-IN. Jeśli nie dysponujesz wzorem dokumentu, możesz stworzyć go samodzielnie. Ważne, by zawierał on wszystkie niezbędne elementy arkusza ORD-IN.
Wypełniony dokument możesz:

 • dostarczyć do Krajowej Informacji Skarbowej samodzielnie,
 • wysłać pocztą,
 • złożyć przez portal ePUAP. Aby tego dokonać potrzebny Ci będzie profil zaufany (eGo) lub certyfikat kwalifikowany.

Jakie informacje należy zawrzeć we wniosku o wydanie interpretacji?

Wypełniając wniosek, będziesz zobowiązany wskazać:

 • rodzaj sprawy;
 • nazwę organu, do którego kierujesz wniosek;
 • swoje dane osobowe — imię i nazwisko, numer PESEL lub NIP, numer dokumentu tożsamości i jego status, adres do doręczeń;
 • dokładny i konkretny opis zdarzenia, które już się wydarzyło (stanu faktycznego) lub zdarzenia, które dopiero planujesz (zdarzenia przyszłego). Jeśli opis stanu faktycznego jest tak długi, że nie zmieści się w przygotowanym do tego celu miejscu we wniosku, skorzystaj z załącznika ORD-IN/A;
 • pytanie, na które chcesz uzyskać odpowiedź;
 • twoje jednoznaczne stanowisko w sprawie.

Konieczne jest również oświadczenie, że sprawa, którą opiszesz, nie jest w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.

Ile kosztuje wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej?

Za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będziesz musiał zapłacić 40 zł. Jeśli przedstawisz wiele stanów faktycznych albo zdarzeń przyszłych, zapłać za opis każdego z nich.

Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku o wydanie interpretacji. Należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

Ile będę musiał czekać na wydanie interpretacji?

Okres oczekiwania na wydanie interpretacji wynosi do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Interpretację dostaniesz pocztą na adres, który wskażesz we wniosku. Jeśli w ciągu 3 miesięcy nie dostaniesz dokumentu, oznacza to, że… twoje stanowisko — które przedstawiłeś we wniosku, jest prawidłowe.

Jeśli nie zgadasz się z otrzymaną interpretacją

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną interpretacją podatkową, możesz złożyć skargę do wojewódzkie-go sądu administracyjnego. Na taki „ruch” będziesz miał 30 dni kalendarzowych.

Konsekwencje wydania interpretacji indywidualnej

Zastosowanie się do interpretacji podatkowej przyniesie podatnikowi wymierne korzyści. Jeśli skutki podatkowe miały miejsce przed wydaniem interpretacji, wobec podatnika nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Już rozpoczęte zostaną natomiast umorzone. W takich okolicznościach nie zostaną również naliczone odsetki za zwłokę.

Jeśli skutki zdarzenia, będącego przedmiotem zapytania miały miejsce przed doręczaniem interpretacji, przedsiębiorca nie będzie zwolniony z zapłaty podatku. Nawet jeśli zastosuje się do stanowiska Dyrektora Informacji Skarbowej. Jeśli skutki podatkowe miały miejsce po otrzymaniu interpretacji, oprócz wskazanych wyżej profitów podatnik zyska również zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku.

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.