Nierejestrowana działalność gospodarcza – dla kogo i od kiedy?

Od kwietnia br. najmniej zarabiający przedsiębiorcy mogą prowadzić niezarejestrowaną działalność gospodarczą. Taka innowacja z pewnością uprości życie wielu z nich. W artykule sprawdzimy jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tego przywileju. Odpowiemy również na najczęściej zadawane przez właścicieli firm pytania.

Prowadzenie nierejestrowanej działalności gospodarczej to nowa inicjatywa rządu, stworzona z myślą o najmniej zarabiających przedsiębiorcach. Głównym jej celem jest wsparcie najmniejszych firm oraz umożliwienie zarobkowania bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów, oraz dopełniania żmudnych formalności. Działalność nierejestrowana nie wymaga posiadania numerów NIP, REGON i konta bankowego. Nie obliguje również do prowadzenia księgowości.

Kiedy nierejestrowana działalność?

Zgodnie z Art. 5 ustawy — prawo przedsiębiorców „nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. …), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, jeśli od czasu do czasu wykonujesz dorywcze prace, udzielasz korepetycji czy sprzedajesz rękodzieło i nie osiągasz z tego tytułu wysokich dochodów, możesz robić to w 100 proc. legalnie. Bez konieczności rejestracji własnej działalności gospodarczej.

Jakie warunki należy spełnić, aby prowadzić firmę bez rejestracji?

Chcesz prowadzić niezarejestrowaną działalność? Pamiętaj o tym, że:

 • prowadzenie niezarejestrowanej działalności jest możliwe wyłącznie dla osób, które przez ostatnie pięć lat nie prowadziły firmy;
 • możesz prowadzić ją wyłącznie do momentu, w którym miesięczny przychód z działalności nie przekroczy 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 1050 zł). Jeśli Twoje przychody przekroczą ten limit, będziesz zobowiązany dokonać tradycyjnej rejestracji firmy w CEIDG w ciągu 7 dni;
 • Twoja działalność nie może wymagać uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji;
 • nie możesz prowadzić działalności w formie spółki cywilnej.

Ważne: kwota 1050 zł dotyczy przychodu, a nie dochodu. Koszty nie mają więc tutaj żadnego znaczenia.

Czy wszystkie czynności mogą być przedmiotem niezarejestrowanej działalności?

Przedmiotem działalności nieewidencjonowanej mogą być wszystkie czynności (usługi, towary), poza:

 • działalnością wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 • wynajmowaniem przez rolników pokoi, sprzedażą posiłków domowych i świadczeniem w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
 • wyrobem wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego;
 • działalnością rolników w zakresie sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych.

Chcę prowadzić nierejestrowaną działalność. Czy muszę płacić ZUS?

Przedsiębiorca, który prowadzi nierejestrowaną działalność gospodarczą, nie ma obowiązków odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czy to oznacza, że nie ma prawa do świadczeń, które zapewniają składki na ubezpieczenie społeczne i chorobowe? Niestety tak. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność bez rejestracji i co za tym idzie, nie odprowadza składek do ZUS-u:

 • nie posiada ubezpieczenie zdrowotnego i nie może korzystać z wynikających z niego świadczeń;
 • nie ma prawa do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego;
 • nie pracuje na swoją emeryturę.

Chcę prowadzić nierejestrowaną działalność. Jakie podatki muszę odprowadzać?

Przychody z nierejestrowanej działalności gospodarczej są przychodami z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu. Podatek (18 proc.) będzie do zapłacenia na koniec roku w zeznaniu PIT, jako niedopłata.

Czy prowadząc nierejestrowana działalność, muszę zarejestrować się jako płatnik podatku VAT?

Osoba prowadząca działalność w takiej formie jest zwolniona z podatku VAT. Warto przy tym pamiętać, że wykonywanie niektórych rodzajów działalności zobowiązuje do rejestracji jako podatnik VAT niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. Są to m.in. usługi jubilerskie, usługi prawnicze czy usługi w zakresie doradztwa. Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność w którymś z powyższych zakresów, musisz dokonać rejestracji jako czynny podatnik VAT.

Działalność nierejestrowana a rejestr sprzedaży

Jeśli prowadzisz nierejestrowaną działalność powinieneś stworzyć uproszczoną ewidencję sprzedaży za każdy dzień oraz rejestr sprzedaży. Taki dokument pozwoli szybko ustalić, czy nie przekroczyłeś progu dochodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowej. Rejestr sprzedaży powinien uwzględniać takie informacje jak:

 • liczba porządkowa,
 • data sprzedaży,
 • wartość sprzedaży,
 • wartość sprzedaży narastająco.

W rejestrze możesz dopisywać również inne informacje jak np. numer dowodu sprzedaży albo informacje o rodzaju transakcji.

Nierejestrowana działalność gospodarcza a wystawianie faktur

Jeśli prowadzisz działalność bez rejestracji, możesz wystawiać faktury. Każda z nich powinna zawierać:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów, lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem.

Nierejestrowana działalność a koszty uzyskania przychodu

Nowe prawo nie reguluje kwestii kosztów uzyskania przychodu w działalności nierejestrowanej. Zdaniem ekspertów należy więc odnieść się tutaj do ogólnych zasad i regulacji. Zgodnie z nimi zaliczenie danego wydatku na poczet kosztów uzyskania przychodu jest możliwe jedynie wtedy, gdy jest on związany z danym przychodem, czyli ma na celu jego osiągnięcie lub zabezpieczenie. Ważne: koszty uzyskania przychodu nie pomniejszają przychodu w trakcie roku. Są one ujmowane dopiero w rocznej deklaracji podatkowej. Wypełniający PIT-36 będzie więc zobowiązany uwzględnić je w następujących polach:

 • poz. 85 – przychód,
 • poz. 86 – koszty,
 • poz. 89 – zaliczki na podatek dochodowy (jeśli były wpłacane).
5/5 - (1 vote)

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze
DODAJ KOMENTARZ DO ARTYKUŁU:

 • A
  Arek
  05.09.2018, 15:28

  Czyli handlujac towarem zakupiomym muszę doliczyc 18%podatku plus marże bo w innym wypadku nic nie zarobie? A ktos kto swiadczy uslugi zarobi wiecej bo odprowadza tylko 18% z uslugi i nie ma kosztow, czyki z 1050zl zarobi 860zł, a ja sprzedajac towar zarobię mniej bo przekroczę limit przychodu.? Czy to jest tak ze powiedzmy przychód bede mial 1000zl brutto nie moge dalej handlowac bo ryzyko jest ze orzekrocze 1050zł i w tym 1000zl zarobilem 300zl brutto bo mialem 30% marze, z tego place 18% po odloczeniu kosztow zakupów z 1000zl?Szkoda bo osobiście wolalbym sprzedawać cos droższego, a nie moge bo sprzedam 3 rzeczy i juz przychod bedzie przekroczony.