Nowa ustawa o BIG. Co się zmienia?

Aktualizacja: 2019-11-22
Data publikacji: 2017-12-14
Autor: Agnieszka Fodrowska
Ocena: 4.29
(ilość ocen: 52)

13 listopada 2017 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Wprowadzone zmiany na nowo regulując działalność Biur Informacji Gospodarczych. Czego one dotyczą z punktu widzenia konsumenta?

Wpis do BIG już po 30 dniach

Pierwszą zasadniczą zmianą jest skrócenie czasu, po jakim konsument może być zgłoszony jako dłużnik do BIG. Jeszcze do niedawna do dokonania wpisu było konieczne 60-dniowe opóźnienie w spłacie zobowiązania. Dziś okres ten wynosi już tylko 30 dni. Oznacza to, że już zaledwie miesięczne opóźnienie w spłacie pożyczki czy uregulowaniu faktury za media wystarczy do tego, aby wierzyciel zgłosił nas do rejestru dłużników.

Co ważne, bez zmian pozostają kwoty zadłużeń uprawniające do dokonania wpisu. W przypadku konsumentów (osób fizycznych) wynosi ona 200 zł. W przypadku firm kwota zobowiązania musi wynieść min. 500 zł.

Wydłużenie czasu na weryfikację

Ważną zmianą jest również wydłużenie czasu przez jaki jest ważna zgoda konsumenta na weryfikację jego danych w BIG-ach. Tego rodzaju zgodę wyrażamy chociażby podczas podpisywania umowy na abonament telefoniczny, starając się o raty czy pożyczkę. Dotychczas ważność tego rodzaju upoważnienia wynosiła miesiąc. Nowelizacja ustawy wydłuża ten okres do 60 dni.

Wyłącznie długi do 10 lat

Ważnym zapisem znowelizowanej ustawy jest również ten dotyczący możliwości przedawniania długów konsumentów, które nie trwają dłużej niż 10 lat. I chociaż podobny zapis figurował w poprzedniej wersji ustawy, to w znowelizowanej wersji został dokładnie określony termin, od którego te 10 lat jest liczone. Okres ten musi być liczony od dnia wymagalności długu, uzyskania prawomocnego wyroku lub zawartej ugody. Oznacza to, że wszystkie wpisy o zadłużeniach dłuższych niż dekada staną się przedawnione. Jednak co istotne powyższy zapis dotyczy wyłącznie wpisów dokonanych po 13 listopada 2017 r. Wszystkie wprowadzone do BIG przed tą datą będą przechowywane i udostępniane bez względu na czas ich trwania.

Sprzeciw dłużnika

Przed dokonaniem wpisu do BIG wierzyciel ma obowiązek poinformowania o swoim zamiarze dłużnika z odpowiednim wyprzedzeniem (30 dni). Najczęściej informacja ta ma formę wezwania do zapłaty. Znowelizowana ustawa nakłada na wierzycieli obowiązek do zawarcia na przesyłanym wyzwaniu informacji o możliwości złożenia przez dłużnika sprzeciwu wobec wpisu. Tego rodzaju sprzeciw może być złożony zarówno do wierzyciela, jak też do samego Biura Informacji Gospodarczej. Jednak ustawa nie określa dokładniej formy samego sprzeciwu. Zawarty jest w niej jedynie zapis, że dłużnik zgłaszający sprzeciw ma obowiązek bezwzględnego udokumentowania zgłaszanego sprzeciwu.

Informacja listownie czy e-mailowo?

Znowelizowana ustawa reguluje również sposób informowania dłużnika o zamiarze wpisania go do BIG. W poprzedniej wersji dokumentu w grę wchodził wyłącznie list polecony wysłany na 30 dni przed planowanym wpisem. Od połowy listopada jest możliwość przesłania wezwania do zapłaty za pośrednictwem e-maila. Zapis ten dotyczy jednak wyłącznie firm, a sama możliwość przesyłania wezwań tym kanałem musi być zapisana w zawartej między nimi umowie. Tym samym jedyną drogą przekazania konsumentowi wezwania do zapłaty z informacją o możliwości zgłoszenia zadłużenia do BIG pozostaje nadal list polecony. Należy jednak pamiętać, że mimo braku jego odbioru przez adresata, sam fakt wysłania go przez wierzyciela uprawnia go do dokonania wpisu.

Jeden wniosek, kilka raportów

Ważną zmianą wprowadzoną przez listopadową nowelizację jest również możliwość pozyskania z BIG-ów informacji o danym podmiocie za pośrednictwem jednego wniosku. Oznacza to, że wystarczy złożyć wniosek np. w BIG, żeby uzyskać dane nie tylko z BIG, ale również z KRD, BIK itp. Ważne jednak jest, że składając tzw. jednolity wniosek dane mogą pozyskać:

  • firma o firmie
  • konsument o firmie
  • firma o sobie

Jednak za pośrednictwem jednolitego wniosku niemożliwe jest pozyskanie informacji przez firmy o konsumencie, przez konsumenta o drugim konsumencie ani przez konsumenta o sobie samym. Najważniejsza jest ta ostatnia informacja, gdyż chcąc sprawdzić samego siebie (np. przed wnioskowaniem o pożyczkę), nadal trzeba składać wnioski w poszczególnych rejestrach.

Informacje w BIG są bardzo cenne

Dane gromadzone w biurach informacji gospodarczej są bardzo istotne w procesie pozyskiwania pożyczek, zakupów ratalnych czy ofert abonamentowych. Figurowanie na liście dłużników może skutecznie odciąć możliwość skorzystania z powyższych produktów. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę, że dane w nich gromadzone mogą mieć również pozytywny wpływ na wiarygodność płatniczą konkretnej osoby.

Część biur informacji gospodarczych gromadzi nie tylko negatywne wpisy nt. konsumentów, ale również informacje pozytywne. Wszystkie terminowe opłaty budują pozytywną historię kredytową, która może stanowić mocny argument przy ubieganiu się o chwilówki, pożyczki na raty czy kredyty gotówkowe. Warto o tym pamiętać i nie traktować BIG-ów jako zła koniecznego. Zawarte w nich dane mogą bowiem często bardzo nam pomóc.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo