Nowe przepisy komornicze w 2019 roku. Co się zmieni?

Aktualizacja: 2020-02-17
Data publikacji: 2018-10-03
Autor: Katarzyna Fodrowska
Ocena: 4.89
(ilość ocen: 47)

Nie ma chyba funkcjonariusza publicznego, który budziłby tak duży strach, jak komornik. Jego działalność w wielu przypadkach wiąże się bowiem z utratą cennych przedmiotów i sporym stresem. Osoby aktualnie posiadające zobowiązania w instytucjach finansowych może zainteresować nowa ustawa o komornikach sądowych i egzekucji komorniczej oraz ustawa o kosztach komorniczych. Obie z nich zaczną funkcjonować już w styczniu 2019 roku i wprowadzą spore zmiany. Czego dotyczą nowe przepisy komornicze?

Nowe przepisy komornicze – zmiany w egzekucji

Jednym z obszarów, w których zostały wprowadzone największe zmiany, jest sposób prowadzenia egzekucji. Nowe przepisy komornicze 2019 dotkną obszarów, takich jak:

 • Zajęcie przedmiotowe. Dotychczas komornik mógł zająć każdą rzecz, która w jego mniemaniu pozostawała we władaniu dłużnika. Nie w jego gestii leżało potwierdzenie swoich spostrzeżeń (np. sprawdzenia faktury), a do zajęcia wystarczyło to, że dany przedmiot znajdował się w domu, w którym mieszkał dłużnik. Od stycznia 2019 roku, komornik nie będzie mógł zająć dobra, jeżeli przedstawi mu się dokument potwierdzający własność osoby trzeciej. Wyeliminuje to problemy związane z sytuacją, w której dłużnik mieszka u rodziny lub w wynajmowanym mieszkaniu. Ograniczy również stosowanie instytucji zwolnienia spod egzekucji, która jest trudna i czasochłonna.
 • Zaskarżanie czynności komornika. Uproszczone i skrócone zostaną procedury wniesienia skargi na komornika. Po zmianach dłużnik musi otrzymać od komornika specjalny formularz, który w razie konieczności będzie mógł wykorzystać. Nie będzie więc obaw o to, że samodzielnie napisana skarg zostanie odrzucona przez sąd z powodu błędów formalnych.
 • Nagrywanie terenowych czynności komornika. Komornik, który prowadzi egzekucję poza swoim biurem, będzie miał obowiązek ją nagrywać. W ten sposób, w razie złożenia skargi, będzie można z łatwości udowodnić prawdziwy bieg wydarzeń.
 • Otworzenie mieszkania dłużnika tylko z policją. Komornik nie będzie mógł już samodzielnie wejść do mieszkania zajmowanego przez dłużnika. Od tej pory może to zrobić wyłącznie w asyście policji i w obecności dłużnika. Policjanci asystujący przymusowemu otwarciu lokalu muszą także pozostać obecni podczas przeszukania.
 • Rozszerzenie listy przedmiotów zwolnionych z zajęcia. Od stycznia 2019 roku dobra należące do dłużnika, które umożliwiają mu normalne codzienne funkcjonowanie, nie będą mogły zostać zajęte. Nie będą to jak do tej pory, tylko przedmioty osobiste, ale również takie rzeczy jak pralka, lodówka, kuchenka, czy odkurzacz.

Komornik nie może przekraczać swoich uprawnień

Ogromna liczba skarg na komorników skłoniła ministerstwo sprawiedliwości do tego, by wprowadzić ściślejszą kontrolę nad tym urzędem. Na mocy nowych przepisów komorniczych w 2019 roku, bezpośredni nadzór nad komornikami zyskuje Minister Sprawiedliwości. Będzie on mógł:

 • wszczynać postępowanie administracyjne wobec konkretnego komornika;
 • odwołać komornika, który podczas egzekucji postąpił wbrew prawu;
 • zawiesić komornika w czynnościach.

Podobne uprawnienia, poprzez bezpośredni wniosek do Ministra Sprawiedliwości, zyskają również prezesi sądów rejonowych, w obrębie których działa komornik. Mogą to zrobić na podstawie skargi na komornika, własnych obserwacji lub na podstawie kontroli – przeprowadzanej doraźnie lub cyklicznie co dwa lata.

Ile zapłacimy za czynności komornicze?

Zmianą najistotniejszą, a dotyczącą kosztów egzekucji komorniczej, jest wprowadzenie nowych zasad ich naliczana. Do tej pory były one wyznaczana procentowo od średniego wynagrodzenia (czyli rosły z roku na rok). Od stycznia zostaną one ustalone kwoto i będą to kwoty stałe. Najniższa opłata komornicza będzie wynosić 150 złotych, zaś najwyższa – 50 000 złotych. Procentowe opłaty egzekucyjne zatrzymają się natomiast na pułapie 3 oraz 5% i będą uzależnione od czasu, w którym zadłużenie zostanie spłacone. Jeśli dłużnik odda pieniądze przed upływem 30 dni od momentu dostarczenia mu zawiadomienia o egzekucji, zapłaci tylko 3%.

Dłużnikowi zostanie także dana możliwość wnioskowania o zmniejszenie kosztów, jeżeli w znacznym stopniu będą one ograniczać jego zdolność finansową. Sąd, na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę dowodów, może obniżyć należne opłaty do jednej trzeciej ustalonej ustawowo kwoty.

Kto może zostać komornikiem w 2019 roku?

Ograniczeniom będzie podlegać również samo stanowisko komornika. Od stycznia funkcje komornicze będzie mogła pełnić osoba w wieku 28-65 lat. Dodatkowo nałożony zostanie także obowiązek składania obszernych oświadczeń dotyczących majątku osobistego oraz zakaz pracy zarobkowej niezwiązanej z działalnością naukowo-dydaktyczną.

Ograniczona zostanie również liczba spraw, którymi będzie mógł zająć się pojedynczy komornik. Nie może on przyjąć nowej sprawy od wierzyciela, jeżeli zalega ze swoimi sprawami od przynajmniej 6 miesięcy lub wykracza poza wyznaczony limit. Nowa ustawa ustala ten limit na 5000 spraw rocznie. To dalej bardzo dużo, bo około 13 spraw dziennie, nawet jeśli liczyć weekendy i święta. Bardziej restrykcyjny limit dosięgnie komorników, którzy w ostatnim roku wykonali tylko 35% skutecznych egzekucji i wyniesie 2500 spraw rocznie.

Nowe przepisy komornicze – na plus?

Wydźwięk zmian niewątpliwie sprawi, iż dłużnicy znajdą się w zdecydowanie lepszej sytuacji niż dotychczas. Z pewnością najwięcej z nich zwróci uwagę na znacznie niższe koszty postępowania komorniczego, a więc i większą łatwość spłacenia zadłużenia. Na plus nowym ustawom trzeba zapisać również to, że zostanie roztoczona większa kontrola nad wykonywaniem funkcji komorniczych. Zmniejszy to prawdopodobieństwo zaniedbań i nadużyć, które do tej pory nie były wcale takie rzadkie i poniekąd wynikały z luk prawnych.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

 • artur
  says:

  Brawo.Nareszcie rząd zobaczyl czlowieka .

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo