Nowe stawki ZUS w 2018 roku – sprawdź, co się zmieniło
4 (80.49%) 41 głosów

Nowe stawki ZUS w 2018 roku – sprawdź, co się zmieniło

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają obowiązek comiesięcznego odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W artykule sprawdzimy, jakie kwoty zapłacą przedsiębiorcy w 2018 roku. Podpowiemy również, na podstawie jakich parametrów ustala się wysokość stawek oraz jakie przywileje gwarantuje podatnikom ich opłacanie.

Extra Portfel logo
ExtraPortfel
3.4 (68.02%) 499 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Vivus.pl logo
Vivus
3.6 (72.48%) 1082 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Ferratum logo
Ferratum Bank
3 (59.55%) 357 głosów
Kwota pożyczki

100 - 2000 zł

Czas na spłatę

15 - 30 dni

Konieczność comiesięcznego odprowadzania składek do ZUS-u to zmora większości przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wizja obowiązkowej „daniny” dręczy również osoby, które dopiero rozważają założenie własnej firmy.

Co, jeśli nie zarobię nawet na ZUS? Co, jeśli w pierwszych miesiącach prowadzenia firmy zamiast zysków będę notował straty? Te i podobne pytania często zadają sobie osoby, planujące własny biznes. Jedno jest pewne. Zarabiasz czy nie – świadczenia do ZUS-u odprowadzić trzeba.

24 miesiące na preferencyjnych warunkach

 Przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności, przedsiębiorcy mogą płacić niższe składki ZUS. Po upływie tego okresu ich wysokość wzrasta. Co ważne, jeśli chcesz przedłużyć preferencyjny okres niższego ZUS-u, nie zakładaj działalności w pierwszym dniu miesiąca. Dlaczego?

Prawo do preferencyjnej składki obowiązuje bowiem  od pierwszego dnia pierwszego pełnego miesiąca prowadzenia firmy. W praktyce oznacza to, że jeśli założyłeś firmę 1 lutego 2018 r., niższy ZUS zapłacisz od lutego 2018 r. do stycznia 2020 r. Pierwszy „duży ZUS” zapłacisz za luty 2020 r. Jeśli założyłeś firmę 02 lutego 2018 r., niższy ZUS zapłacisz za 24 pełne miesiące, czyli od od marca 2018 do lutego 2020 r. Wyższa kwota zacznie obowiązywać dopiero od marca 2020 r. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi, zaoszczędzisz nawet kilkaset złotych.

Ile zapłacą przedsiębiorcy?

 Wysokość poszczególnych składek zależy od podstawy ich naliczania. Ta z kolei jest zależna przede wszystkim od dwóch czynników

 • przeciętnego wynagrodzenia za prace,
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2018 roku wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4443 zł, natomiast kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę – 2100 zł brutto (czyli ok. 1530 zł netto). Jak to wpływa na wysokość składek?

Składki na ubezpieczenie społeczne

 Podstawę wymiaru preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Jeśli w 2018 roku jest to 2100 zł, podstawą naliczania składek będzie 630 zł (2100 x 30 proc.). W praktyce oznacza to, że jeśli wysokość minimalnego wynagrodzenia zwiększy się, podąży za nią również podstawa naliczania składek, a co za tym idzie również same składki.

Preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne w 2018 roku kształtują się następująco:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc. wymiaru) – 122, 98 zł
 • składna na ubezpieczenie rentowe (8 proc. wymiaru) – 50,40 zł
 • składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45 proc. wymiaru) – 15,44 zł
 • składna na ubezpieczenie wypadkowe (1,8 proc. – standardowa wysokość wymiaru) – 11,34 zł

Razem – 31,77 proc. wymiaru – 200,16 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne są obowiązkowe. Każdy przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musi więc je uiszczać.

Po upływie 24 miesięcy wysokość składek ulega zwiększeniu. Podobnie jak podstawa ich naliczania. W tym przypadku podstawą naliczania „daniny” jest kwota, stanowiąca  prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę (w 2018 r. – 4443 zł), a dokładnie 60 proc. tego wynagrodzenia. W bieżącym roku podstawą naliczania składek dla przedsiębiorców, prowadzących działalność dłużej niż 24 miesiące jest kwota 2665,80 zł (4443 zł × 60 proc. = 2665,80 zł).

Standardowej wysokości składki na ubezpieczenie społeczne w 2018 roku kształtują się następująco:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc. wymiaru) – 529,36 zł;
 • składna na ubezpieczenie rentowe (8 proc. wymiaru) – 213,26 zł;
 • składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45 proc. wymiaru) – 62,67 zł;
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe (1,8 proc. – standardowa wysokość wymiaru) – 47,98 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne razem wynoszą – 31,77 proc. wymiaru, czyli 846,91 zł. Przedsiębiorcy, nie objęci preferencyjną stawką ZUS są zobowiązani także do regulowania składek na Fundusz Pracy. Ich wysokość wynosi 2,45 proc. wymiaru, czyli 65,31 zł.

 Składka zdrowotna

 Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców w IV kwartale roku. Podstawą jej wymiaru jest 75% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego. W IV kwartale 2017 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorców wyniosło  4739,91 zł. Podstawą naliczania składki będzie więc kwota 3554,93 zł (75 proc. x 4739,91 zł). Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy jej naliczania, czyli 319,94 zł (3554,93 zł × 9 proc.). Odliczeniu od podatku podlega składka zdrowotna w wysokości 275,51 zł (3554,93 zł × 7,75 proc.). Co ważne, kwota składki zdrowotnej pozostaje taka sama dla przedsiębiorcy płacącego preferencyjne oraz standardowe składki.

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, musi obowiązkowo wpłacać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe,  zdrowotne oraz wypadkowe. Jedynie przy ubezpieczeniu chorobowym (nie zdrowotnym) ma pewną dowolność. W wypadku gdy osoba taka zawiesiła swoją działalność wtedy nie musi opłacać składek wypadkowych i chorobowych.

 Co gwarantują składki?

 Wielu podatników zastanawia się, co gwarantują im comiesięczne (całkiem niemałe) składki. Regulując składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wprowadzi Cię do systemu ubezpieczeń społecznych.

Z tytułu długotrwałej niezdolności osoby opłacające składki na ubezpieczenie społeczne mogą liczyć na:

 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę szkoleniowa.

Z tytułu podeszłego wieku ubezpieczonym, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego emerytalno-rentowego i spełniają warunki określone w ustawie (wiek i staż ubezpieczeniowy), przysługują:

 • emerytura,
 • dodatek pielęgnacyjny do emerytury i renty.

Z tytułu śmierci żywiciela rodziny ubezpieczonemu przysługują:

 • renta rodzinna,
 • dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej.

Z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

 • jednorazowe odszkodowanie,
 • świadczenia z tytułu choroby, długotrwałej niezdolności do pracy i śmierci żywiciela,
 • świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych,
 • zwrot kosztów poniesionych na zakup przedmiotów ortopedycznych.

Opłacanie składki zdrowotnej uprawnia do korzystania nieodpłatnie z publicznej służby zdrowia

Planowane zmiany w wysokości składek

 Od dłuższego czasu słyszy się, że rząd planuje wprowadzenie istotnych zmian, polegających na odmiennym sposobie naliczania składek. Zgodnie z zamierzeniami Ministerstwa Rozwoju, ich wysokość miałaby zależeć od kwoty przychodu. Przedsiębiorcy, zarabiający najmniej byliby obciążeni najniższymi składkami. Zarabiający najwięcej płaciliby proporcjonalnie wyższe kwoty.

Właściciel firmy, zakwalifikowanej jako Mała Działalność Gospodarcza (działalność, w ramach której miesięczny przychód nie przekracza 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę) zapłacą składki niższe niż dotychczas. Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi obecnie 2000 zł. Nowym prawem zostaną objęci więc przedsiębiorcy, generujący przychody nie wyższe niż 5000 zł miesięcznie. Jeśli przychody nie przekraczają 2,5 tys. zł będzie płacił tych połączonych składek nie więcej niż 800 zł.

Co z przedsiębiorcami, którzy zarabiają więcej?

 Dla przychodu powyżej tego limitu, składki ZUS będą liczone tak jak dotychczas, a więc naliczane będą w stałej kwocie, niezależnej od przychodu. Warto wspomnieć także o kolejnych zmianach, które mają na celu ułatwienie życia (zwłaszcza początkującym) przedsiębiorcom. Mowa tu o:

 • wprowadzeniu tzw. działalność nierejestrowanej. Jeśli podatnik prowadzi niewielką działalność, np. okazjonalnie świadczy usługi lub dorywczo zajmuje się handlem, a jego przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych;
 • wprowadzeniu ulgi w składkach ZUS dla nowych firm. Przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają przygodę z własnym biznesem będą zwolnieni ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych będzie mógł dokonać nie w ciągu 7 dni, ale w ciągu 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności. Przedsiębiorcy objęci z ulgą będą jednak zobowiązani uiszczać składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Dodano:

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook