Odmowa udzielenia kredytu i pożyczki – teraz poznasz przyczynę!

Aktualizacja: 2020-02-15
Data publikacji: 2019-05-16
Autor: Agnieszka Fodrowska
Ocena: 4.96
(ilość ocen: 26)

Od 4 maja, czyli od wejścia w życie przepisów ustawy z 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 (RODO), banki i firmy pożyczkowe mają nowe obowiązki wobec swoich klientów. Najważniejszym z nich jest konieczność poinformowania klienta o przyczynie odmowy udzielenia pożyczki lub kredytu oraz konkretne wskazanie czynnika lub istotnych czynników, które tę odmowę spowodowały. Nie może to więc być tylko lakoniczne stwierdzenie „niewystarczająca zdolność kredytowa”. Dzięki nowym przepisom dowiemy się, czy zawiniła zbyt duża suma innych zobowiązań kredytowych, praca na umowę zlecenie, zaległości w BIK, czy zbyt małe zarobki w stosunku do pożądanej kwoty pożyczki.

Jak było do tej pory?

Do tej pory pożyczkodawca, zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku, miał obowiązek podać przyczynę odmowy udzielenia pożyczki tylko, jeśli ta odmowa wynikała z negatywnych informacji znalezionych w bazie informacji kredytowej lub rejestrach dłużników. Mówi o tym art. 10., w którym znajdziemy zapis, że:

„jeżeli kredytodawca odmówi konsumentowi udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy, kredytodawca niezwłocznie przekazuje konsumentowi bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano”.

Chodzi tutaj przede wszystkim o bazy BIK, KRD, ERIF lub BIG Infomonitor, ale także bazy „wewnętrzne” pożyczkodawców, takie jak platforma GetSCORE. Założeniem prawodawcy było uświadomienie wnioskodawcy o takich wpisach i danie mu szansy na to, by mógł poprawić te negatywne, skorygować błędy lub usunąć ewentualne, nieprawdziwe informacje.

Niestety taki obowiązek nie ciążył na pożyczkodawcy w przypadku, gdy przeszkodą w udzieleniu pożyczki była niewystarczająca zdolność kredytowa. W takim wypadku odmowa mogła zostać pozostawiona bez wyjaśnienia. Oczywiście, pożyczkobiorca mógł poprosić o wyjaśnienia, ale – zgodnie z powszechną praktyką i banków, i firm pożyczkowych – szczegółów nie otrzymał.

Jak RODO wpłynie na banki i firmy pożyczkowe?

Zgodnie z obowiązującymi od 4 maja przepisami, czyli ustawą dostosowującą polskie prawo do RODO i modyfikującą między innymi prawo bankowe, firmy pożyczkowe i banki mają obowiązek udzielić szczegółowej odpowiedzi na pytanie, dlaczego kredyt lub pożyczka nie zostały przyznane. Mają obowiązek również wskazać, jakie miesięczne dochody i wydatki wzięli pod uwagę przy wyliczeniu zdolności kredytowej (np. policzyli dochody z umowy o pracę, ale nie wliczyli już świadczeń społecznych). Pamiętajmy jednak, że nie zrobią tego automatycznie, ale tylko na wyraźne życzenie klienta. Co ważne, jest to bezpłatne i żadna instytucja finansowa nie ma prawa żądać dodatkowych opłat za tę czynność. Z kosztami musi się liczyć wyłącznie przedsiębiorca.

Wniesienie zapytania przysługuje również temu wnioskodawcy, który kredyt lub pożyczkę otrzymał. Jest to prawo szczególnie przydatne w relacjach z bankami – dzięki temu istnieje możliwość dowiedzenia się, dlaczego kredyt oferowany jest na takich, a nie innych warunkach.

W obu sytuacjach możliwe są dwa tryby postępowania:

  • jeśli decyzję podjął człowiek – przysługuje wtedy standardowe prawo do żądania wyjaśnień;
  • jeśli decyzja została podjęta automatycznie – oprócz prawa do otrzymania wyjaśnień, można także wnieść o ponowne rozpatrzenie wniosku, tym razem z udziałem człowieka, np. analityka bankowego; ten przepis największe zastosowanie ma w przypadku szybkich pożyczek online, rozpatrywanych automatycznie w ciągu kilku minut.

Niedotrzymanie tych procedur przez bank lub firmę pożyczkową może zostać zaskarżone do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (za naruszenie przepisów RODO) lub do Rzecznika Finansowego.

Co może być przyczyną odmowy udzielenia pożyczki?

Wśród najczęstszych przyczyn odrzucenia wniosku o pożyczkę możemy znaleźć zarówno przyczyny formalne (np. błędnie wypełniony wniosek lub niedopełnienie formalności związanych z potwierdzeniem tożsamości), jak i związane stricte z wydolnością finansową. W tym przypadku możemy się spodziewać:

  • zbyt niskich zarobków, zwłaszcza jeśli wnioskujemy o wysoką pożyczkę lub kredyt, a także dużą kwotę chwilówki;
  • brak dochodów;
  • ustawienie parametrów pożyczki na raty w taki sposób, że miesięczna rata jest zbyt wysoka lub okres spłaty jest bardzo długi, a pożyczkodawca lub bank nie jest pewny, że przez ten czas utrzymamy pracę;
  • niestabilne zatrudnienie;
  • krótki staż pracy;
  • inne kredyty lub pożyczki, których suma jest znaczna;
  • zła sytuacja socjo-ekonomiczna: brak mieszkania, dużo osób na utrzymaniu, duże stałe wydatki miesięczne, częste zmiany niezbyt dobrze płatnej pracy itp.

Z większością przedstawionych przyczyn odmowy możemy spotkać się w bankach. Pożyczkodawcy pozabankowi mają bardziej liberalne podejście do swoich klientów i mogą przyznać pożyczkę pomimo tego, że wnioskodawca nie ma regularnych dochodów lub długiego stażu pracy. Warto jednak pamiętać, że każda instytucja pożyczkowa może stosować własne wytyczne.

Zmiana przepisów prawa bankowego ma prowadzić do większej świadomości finansowej klientów instytucji finansowych i zapobiegać nadmiernemu zadłużaniu się. Przełoży się to także na rzetelniejszą analizę wniosków kredytowych i pożyczkowych.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo