Odsetki ustawowe za opóźnienie w 2019

Aktualizacja: 2020-02-17
Data publikacji: 2019-02-12
Autor: Artur Więckowski
Ocena: 4.71
(ilość ocen: 42)

Każde zobowiązanie okresowe – kredyt, chwilówka czy umowa o świadczenie usług – związane jest z opłatami ustawowymi należnymi jednej lub drugiej stronie. W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez pożyczkobiorcę, prawo przewiduj pewną formą rekompensaty pieniężnej dla wierzyciela. Za każdą nieterminowość w spłacie dłużnik obarczony będzie koniecznością uiszczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. Ich maksymalna wysokość regulowana jest odpowiednią ustawą. W artykule sprawdzimy, jak koszty nieterminowości będą kształtowały się w 2019 roku i w jaki sposób mogą zostać naliczone.

Odsetki ustawowe za opóźnienie – kiedy trzeba je zapłacić?

Konieczność zapłacenia odsetek za opóźnienie zapisana jest w Kodeksie Cywilnym. Szczegółowo tę kwestię reguluje art. 481 par. 1 tegoż kodeksu. Mówi on, że wierzyciel może żądać odsetek za zwłokę w każdej sytuacji, w której taka zwłoka nastąpi. Dotyczy to każdego, bez wyjątku, świadczenia pieniężnego – nie ma znaczenia, czy będzie to usługa telekomunikacyjna (np. abonament telefoniczny), opłata czynszowa lub za media, niespłacony kredyt czy chwilówka online. Przepis ten będzie miał zastosowanie również, jeśli pożyczymy pieniądze od rodziny lub znajomych.

Podpisując umowę o tę ostatnią, powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy w umowie pożyczki znajduje się zapis o naliczeniu odsetek za opóźnienie – pożyczkodawca ma obowiązek poinformować swojego klienta zarówno o ich wysokości, jak i trybie naliczenia. Zwróćmy  uwagę na to, że kara za opóźnienie w spłacie w takim samym stopniu dotyczy również darmowej chwilówki. Mimo że RRSO takiej chwilówki wynosi 0%, to obowiązuje ono tylko wtedy, jeśli z płatności wywiążemy się na czas. Po upływie terminu płatności, pożyczkodawca nie tylko będzie miał prawo naliczyć standardowe opłaty pożyczkowe, ale również zażądać odsetek ustawowych za opóźnienie w pełnym wymiarze.

Trzeba również pamiętać, że odsetki mogą zostać naliczone nawet w przypadku opóźnienia, które nie wynikło z oczywistej winy dłużnika. Przed koniecznością ich zapłaty nie uchroni nas więc fakt, że omyłkowo wysłaliśmy przelew ze spłatą pożyczki na złe konto (a następnie czekaliśmy na zwrot pieniędzy) lub z powodu krótkotrwałej awarii bankowej nie mieliśmy szansy na spłatę zobowiązania w terminie. Krótko mówiąc, prawo wierzyciela do naliczenia odsetek za opóźnienie jest prawem niezbywalnym, które nie może być mu odebrane urzędowo.

Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w 2019 roku?

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie nie jest ustalana rokrocznie, ale określana ustawą obowiązującą do czasu, gdy nie zostanie ona uchylona przez nowy dokument. Ustawodawca w określaniu odsetek za opóźnienie bierze pod uwagę przede wszystkim koniunkturę oraz stan inflacji i związane z nimi stopy procentowe NBP.

Obecnie, obowiązuje w Polsce stawka określona w ustawie z dnia 9 października 2015 roku, o zmianie ustawy w terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Weszła ona w życie 1 stycznia 2016 roku. W związku z tym dokumentem, stawką obowiązującą jest obecnie 7% kwoty należności w skali roku. Stawka ta ma zastosowanie automatycznie w przypadku, gdy wierzyciel wcześniej nie określi konkretnej wysokości odsetek. Jednocześnie określone zostały również maksymalne odsetki za opóźnienie, wynoszące 14% rocznie.

Ważną kwestią dotyczącą odsetek za opóźnienie jest fakt, że są one naliczane już od pierwszego dnia po terminie płatności i wyliczane są proporcjonalnie do liczby dni po upływie terminu płatności. Wspomniana wysokość 14% kwoty długu będzie należna wtedy, gdy z płatnością będziemy zalegać 365 dni. Licząc samodzielnie, wystarczy pomnożyć kwotę należności przez stawkę procentową odsetek maksymalnych oraz liczbę dni opóźnienia, a otrzymany wynik podzielić przez 365 dni.

Umorzenie odsetek ustawowych za opóźnienie

We wcześniejszym akapicie wspomniane zostało to, że prawo wierzyciela do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie jest niezbywalne i nie może zostać mu odebrane ze względu na okoliczności. Nie oznacza to jednak, że jest to obligatoryjne – wierzyciel może bowiem sam zrezygnować z pobrania takiej opłaty i umorzyć powstałą kwotę z tytułu odsetek za opóźnienie. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy umorzenie odsetek wygeneruje większe prawdopodobieństwo spłaty reszty zobowiązania przez dłużnika, jeśli ten wykaże dobrą wolę i poczyni już jakieś kroki, by oddać należność.

Sposobem na uniknięcie naliczenia dodatkowych opłat za nieterminowość w przypadku pożyczek online, bardzo często wskazywanym przez pożyczkodawców, jest przedłużenie terminu spłaty lub refinansowanie pożyczki. Za opłatą można zyskać dodatkowe kilkanaście lub kilkadziesiąt dni na spłatę, w świetle prawa nie przekraczając terminu płatności. Duża część pożyczkodawców może zaproponować również możliwość rozłożenia chwilówki na raty.

Kapitałowe odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe za opóźnienie nie są jedynymi kosztami, które mogą zostać naliczone z tytułu udzielenia pożyczki. Ustawodawca nadał również pożyczkodawcy prawo do naliczenia odsetek kapitałowych, czyli wynagrodzenia za udzielenia komuś możliwości do korzystania z pożyczonego kapitału. Wysokość odsetek kapitałowych również określana jest przez wspomnianą ustawę z 2015 roku i aktualnie wynosi 3,5% powiększonych o stopę referencyjną NBP. Nie mogą jednak przekroczyć tzw. maksymalnych odsetek ustawowych wynoszących w 10% kwoty należności rocznie. Pożyczkodawca może jednak ustalić je na poziomie niższym lub całkiem z nich zrezygnować. Przed zdecydowaniem się na konkretną ofertę, warto więc zapoznać się z ich wysokością, wykorzystują np. ranking chwilówek czy też stronę internetową samego pożyczkodawcy. Wskaże on także inne możliwe opłaty: prowizję, opłatę przygotowawczą lub administracyjną.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo