Odsetki za niespłaconą chwilówkę pożyczkę w 2019 – ile i jak obliczyć?

Aktualizacja: 2020-02-18
Data publikacji: 2019-10-02
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 4.57
(ilość ocen: 7)

Wraz z pojawieniem się na rynku szybkich, krótkoterminowych pożyczek pozabankowych, na potencjalnych pożyczkobiorców padł blady strach związany z ogromnymi kosztami tych zobowiązań, szczególnie w przypadku ich nieterminowej spłaty. Choć dziś kwestia odsetek za opóźnienie w spłacie pożyczki posiada szczegółowe, prawne uregulowanie, to wysokość i sposób obliczania karnych kosztów niespłaconych zobowiązań dla wielu pożyczkobiorców nadal pozostają niejasne. Poniżej rozwiewamy wątpliwości i odpowiadamy na pytanie ile wynoszą odsetki za niespłaconą pożyczkę w 2019 roku?

Czym są odsetki ustawowe?

Każdy wierzyciel udzielający swojemu klientowi pożyczki w określonej kwocie, liczy na jej terminową spłatę. Zdarza się jednak tak, że w umowie pożyczkowej zabraknie informacji dotyczącej wysokości kosztów, które poniesie pożyczkodawca w przypadku opóźnienia lub zaniechania spłaty zobowiązania. Ze względu na tę okoliczność, w polskim prawie powstało pojęcie odsetek ustawowych. Do najczęściej spotykanych i egzekwowanych odsetek ustawowych należą odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie wierzytelności. Ich definicję oraz wysokość określa artykuł 481 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Powyższe regulacje mogą wprowadzać pewną dozę konsternacji u pożyczkobiorców, gdyż wskazują na swobodę wierzycieli w ustalaniu wysokości odsetek za opóźnienie. W rzeczywistości ich wartość uzależniona jest od wymiaru przekroczenia terminu spłaty oraz od wysokości zaciągniętego zobowiązania.

Dodatkowo to, jak wysokie będą maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie, również zostało uregulowane prawnie. Powołanie tych przepisów było konieczne, aby chronić interesy pożyczkobiorców i ukrócać nieuczciwe praktyki stosowane przez niektóre firmy pożyczkowe, polegające na nieograniczonym wręcz windowaniu kosztów za opóźnienie w spłacie chwilówki czy pożyczki na raty.

Należy jednak zwrócić uwagę na swoistą bezwzględność egzekwowania odsetek za opóźnienie. Jak wskazują bowiem przepisy, wierzyciel ma prawo żądać zapłaty odsetek, czy to tych określonych w umowie czy ustawowych, bez względu na okoliczności, jakie wpłynęły na fakt powstania opóźnienia w spłacie zobowiązania. Nawet jeżeli pożyczkobiorca nie miał bezpośredniego wpływu na nieterminowe uregulowanie zobowiązania, to wierzyciel w każdej sytuacji ma prawo żądać spłaty należności.

Odsetki za niespłaconą chwilówkę czy pożyczkę mogą być więc bardzo dotkliwe, a pożyczkodawca nie musi uznawać tłumaczeń wierzyciela o braku jego winy w zaistniałej sytuacji. Jest to kolejny argument przemawiający za dokładnym przeanalizowaniem każdej decyzji o przyjęciu finansowego zobowiązania i rzetelnego oszacowania swoich możliwości w tym względzie.

Odsetki za opóźnienie w 2019 roku

Wspominaliśmy wcześniej o odsetkach ustawowych, które określają wysokość kosztów, jakie z tytułu opóźnienia w spłacie może ponieść pożyczkobiorca. Dodatkową wartością są także maksymalne odsetki ustawowe i to właśnie te dwa wskaźniki trzeba brać pod uwagę mówiąc o wysokości odsetek za opóźnienie w danym roku. Jaką wartość przyjęły prawnie uregulowane koszty niespłaconych zobowiązań w 2019 roku? Otóż:

  • Stawka odsetek ustawowych za opóźnienie – 7%
  • Stawka maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie – 14%

Co oznaczają powyższe wartości procentowe? Dokładnie to, że jeżeli w umowie pożyczkowej, którą podpisałeś nie określono stawki odsetek za opóźnienie w spłacie, to w przypadku nieterminowości regulowania długu, zostaniesz obciążony odsetkami ustawowymi w wysokości 7%. Jeżeli natomiast pożyczkodawca umieścił w porozumieniu stawkę odsetek za opóźnienie, to nie może być ona wyższa niż 14%.

Ważne, aby wiedzieć, że żaden pożyczkodawca nie może z własnej inicjatywy czy na podstawie wewnętrznych regulaminów firmy, ustalić wysokości odsetek za niespłaconą chwilówkę lub pożyczkę na poziomie wyższym niż dwukrotność stawki odsetek ustawowych wskazanej w przepisach Kodeksu cywilnego. Pamiętaj też, że wierzyciele rozpoczynają naliczanie odsetek za opóźnienie już pierwszego dnia po przekroczeniu terminu spłaty wskazanego w umowie. Za moment zaprzestania naliczania tych odsetek uznaje się dzień całkowitej spłaty powstałego zadłużenia.

Jak obliczyć odsetki za niespłaconą chwilówkę?

Wiesz już, że stawka odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie w 2019 roku wynosi 7%. Z czego ta wartość wynika? Jak wskazywał drugi paragraf art. 481 Kodeksu cywilnego, jest to suma aktualnej stopy referencyjnej NBP oraz wartości 5,5 punktów punktów procentowych. Nie trudno więc wywnioskować, że obecnie stopa referencyjna wynosi 1,5%. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie obliczysz więc wg wzoru:

1,5% (stopa referencyjna NBP) + 5,5% = 7%

Co jednak w sytuacji, w której chciałbyś obliczyć, jaką kwotę wygenerowały do tej pory odsetki naliczane w wyniku zwlekania ze spłatą Twojego zobowiązania? Możesz oczywiście skorzystać z opcji, jakie oferuje kalkulator odsetek dostępny na wielu portalach internetowych. Jeżeli jednak chciałbyś samodzielnie poznać wartości, na podstawie których obliczana jest kwota, jaką będziesz musiał spłacić w wyniku przekroczenia terminu uregulowania zobowiązania, poniżej znajdziesz wzór na odsetki ustawowe:

wzór na odsetki ustawowe

Opracowanie: chwilowo.pl

Jak możesz zauważyć, samodzielne obliczenie kwoty, jaką będziesz musiał spłacić w konkretnym dniu przekroczenia terminu wymaganego uregulowania chwilówki czy pożyczki na raty nie jest specjalnie skomplikowane. Wystarczy, że iloczyn kwoty zaległości, liczby dni zwłoki oraz stopy odsetek podzielisz przez 365. Przyjrzyjmy się zatem temu działaniu na przykładzie.

Załóżmy, że pożyczyłeś kwotę 8 000 zł, ale ze spłatą pożyczki zalegasz już 28 dni. Wierzyciel natomiast przyjął maksymalną stawkę odsetek za opóźnienie, czyli 14%. Podstawiając wszystkie wartości do wzoru, otrzymamy następujące wyliczenia:

8 000 x 14% = 1 120
1 120 x 28 = 31 360
31 360 / 365 = 85,92 zł

Kwota odsetek za opóźnienie w spłacie wynosi więc w tym przypadku 85,92 zł. Pamiętaj jednak, że nie są to jedyne koszty i konsekwencje, którymi może Cię obarczyć pożyczkodawca.

Pozaodsetkowe konsekwencje niespłaconej pożyczki

Choć koszty zalegania ze spłatą pozabankowych zobowiązań finansowych są obecnie uregulowane prawnie, to pożyczkodawcy nadal pozostają w posiadaniu szeregu środków, które skutecznie mogą uprzykrzyć życie niesolidnemu klientowi. Konsekwencje niespłaconej chwilówki to bowiem nie tylko rosnące zobowiązania finansowe, ale także kłopoty na drodze windykacyjnej, a nawet sądowej.

W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań, oprócz odsetek za opóźnienie zostaniesz zapewne obciążony kosztami wysyłanych do Ciebie monitów i ponagleń. W przypadku przekazania długu do firmy windykacyjnej będziesz musiał się natomiast liczyć z intensywnymi działaniami jej pracowników, nie tylko na drodze telefonicznej, ale także osobistej. Wejście natomiast na drogę sądową, to już szereg konsekwencji nie tylko dla Twojej kieszeni, ale także wizerunku.

Jeżeli odsetki za niespłaconą chwilówkę czy pożyczkę Cię nie odstraszają od nieterminowego regulowania zobowiązań, to być może uczynią to wpisy do baz dłużników. Umieszczenie takich informacji np. w rejestrze KRD czy ERIF, może skutecznie utrudnić Ci otrzymanie innego zobowiązania, podpisanie umowy abonamentowej czy możliwość dokonania zakupów ratalnych.

Odsetki za niespłaconą chwilówkę – jak ich uniknąć?

Odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się prosta – spłacać zobowiązania finansowe w terminie. Zdarzają się jednak sytuacje, których nie da się przewidzieć i wówczas warto wiedzieć, z jakich rozwiązań można skorzystać. W przypadku naliczania odsetek, kluczowym będzie oczywiście czas. Jeżeli zareagujesz w porę, być może unikniesz konieczności ich pokrycia. W jaki sposób?

Niektórzy pożyczkodawcy oferują możliwość przedłużenia terminu spłaty o 7, 14, a nawet 30 dni. Oczywiście, wiąże się to zwykle z dodatkowymi kosztami, jednak pozwala ustrzec się nie tylko płatności odsetkowych, ale także wpisów do baz dłużników. Zanim więc podpiszesz umowę, zapytaj przedstawiciela firmy pożyczkowej o to, czy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji, będziesz mógł skorzystać z opcji przedłużenia terminu spłaty pożyczki.

Najlepszym sposobem na uniknięcie płacenia odsetek za opóźnienie jest jednak przede wszystkim dokładne oszacowanie swoich możliwości w spłacie zobowiązania. Jeżeli już na etapie podejmowania decyzji, masz wątpliwości, czy uda Ci się spłacić pożyczkę w terminie, zastanów się nad opłacalnością tego rozwiązania.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo