PCC od pożyczki 2019 – co trzeba wiedzieć?

Aktualizacja: 2020-02-18
Data publikacji: 2019-11-04
Autor: Emila Biernaciak
Ocena: 4.17
(ilość ocen: 6)

Przy zaciąganiu pożyczki od rodziny czy pożyczki prywatnej konieczne bywa uiszczenie podatku PCC od pożyczki. W 2019 roku weszły zmiany, dotyczące jego wysokości oraz dostępnych zwolnień. Ile wynosi PCC od pożyczki 2019? Które pożyczki są z niego zwolnione?

Co to jest podatek PCC?

Podatek PCC to inaczej podatek od czynności cywilnoprawnych. Uiszcza się go po dokonaniu niektórych transakcji w obrocie gospodarczym. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkiem tym objęte są :

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy (np. samochodu),
 • umowy darowizny (związane z przejęciem długów lub zobowiązań),
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku lub zniesienie współwłasności (w części związanej ze spłatami lub dopłatami),
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

W przypadku większości pożyczek istnieje zatem obowiązek uiszczenia tzw. PCC od pożyczki.

PCC od pożyczki 2019 – ile wynosi?

Na podstawie ustawy z 23 października 2018 roku, od 1 stycznia 2019 roku, PCC od pożyczki 2019 wynosi 0,5% wartości pożyczki, bez względu na podmioty będące stronami umowy. Do 2018 roku stawka ta była uzależniona od członków transakcji i wynosiła odpowiednio:

 • 2% podstawy opodatkowania dla większości podmiotów będących stronami pożyczki,
 • 0,5% podstawy opodatkowania dla pożyczki udzielonej przez wspólnika spółki osobowej, na rzecz tej spółki.

Tego rodzaju uproszczenie ma zachęcić podatników do wywiązywania z obowiązku podatkowego i zapewnić większe wpływy do budżetu państwa..

Kto płaci PCC od pożyczki w 2019 roku?

Zasady, kto płaci PCC od pożyczki w 2019W 2019 roku w polskim prawie nie zaszły zmiany co do płatnika podatku od pożyczki, co oznacza, że z zasady rzeczy jest nim pożyczkobiorca. Dotyczy to w szczególności chwilówki udzielonej przez osobę prywatną (nieprowadzącą działalności gospodarczej) oraz pożyczki od rodziny, nie objętej zwolnieniem.

Osoba biorąca pożyczkę ma obowiązek uiścić stosowną opłatę w ciągu 14 dni od zawarcia umowy (w przypadku pojedynczej transakcji) lub terminie do 7 dnia następnego miesiąca (dla min. 3 transakcji).

Deklarację PCC-3 można złożyć online, w wersji elektronicznej, na stronie Ministerstwa Finansów, bądź w wersji papierowej, w Urzędzie Skarbowym wynikającym z miejsca zamieszkania. Co ważne, od stycznia 2019 roku funkcjonuje dodatkowy, zbiorczy formularz podatkowy PCC-4, którym można zgłosić trzy lub więcej czynności cywilnoprawnych.

PCC od pożyczki 2019 – kiedy jesteśmy zwolnieni z opłat?

PCC od pożyczkiZnacząca zmiana weszła również w kwestii zwolnienia z podatku PCC od pożyczki. W 2019 roku tego typu zwolnienie przysługuje wszystkim pożyczkom, do kwoty 1000 zł. Oznacza to, że podatku nie będzie trzeba zatem płacić m.in. w przypadku pożyczki społecznościowej czy pożyczki od rodziny będącej w II lub III grupie podatkowej, o ile jej suma nie przekroczy kwoty granicznej.

Przed zmianami wprowadzonymi w 2019 roku, w przypadku pożyczek od osoby obcej lub dalszej rodziny, podatek nie był wymagany jeśli:

 • w ciągu 3 ostatnich lat kalendarzowych, zsumowana kwota pożyczek otrzymanych od wielu podmiotów nie przekraczała 25 000 zł,
 • w ciągu 3 ostatnich lat kalendarzowych, zsumowana kwota pożyczek otrzymanych od jednego podmiotu nie przekraczała 5 000 zł.

Oprócz tego, PCC od pożyczki 2019 nie obejmuje zobowiązań udzielanych przez firmy pożyczkowe (tu wszystkie należności reguluje pożyczkodawca), a także:

 • pożyczek udzielonych przez wspólnika spółki kapitałowej na rzecz tej spółki,
 • pożyczek pracowniczych, z funduszy lub kas zakładowych, ZFŚS, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, funduszy związków zawodowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Podatek od pożyczki w rodzinie

W 2019 roku, zmianom nie uległy również ulgi fiskalne dotyczące pożyczek od najbliższej rodziny, zaliczającej się do tzw. pierwszej grupy podatkowej. Należą do niej:

 • małżonek,
 • zstępni (np. syn, córka),
 • wstępni (np. rodzice),
 • rodzeństwo,
 • pasierb,
 • ojczym,
 • macocha,
 • teściowie,
 • zięć i synowa.

Pożyczka od najbliższej rodziny, wchodzącej w skład I grupy podatkowej, podlega bezwzględnemu zwolnieniu z podatku, jeśli suma pożyczek od jednej osoby nie przekroczy 9637 zł, w ciągu 5 lat.

Powyżej tej kwoty zwolnienie nadal jest możliwe, o ile w ciągu 14 dni złożymy w Urzędzie Skarbowym deklarację PCC-3 oraz udokumentujemy otrzymanie pożyczki (np. potwierdzeniem przelewu na konto). Co istotne, rozwiązanie to nie obejmuje jednak pożyczek od teściów.

Co mi grozi, jeśli nie zapłacę PCC od pożyczki?

Na pożyczkobiorcy, któremu nie przysługuje zwolnienie, ciąży obowiązek uiszczenia podatku w terminie określonym w przepisach. W przypadku zaniedbania tej powinności przez płatnika, Urząd Skarbowy może zażądać nawet 20% od kwoty pożyczki. Fiskus może naliczyć wyższy podatek w dwóch sytuacjach:

 • jeśli w toku postępowania skarbowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego fiskus wykryje niezapłacony PCC od pożyczki;
 • jeśli podatnik, który skorzystał ze zwolnienia podatkowego, nie zgłosi i nie udokumentuje pożyczki od najbliżej rodziny, w kwocie powyżej 9637 zł.

Zaciąganie pożyczek zawsze będzie wiązało się z opłatami. Zaciągając pożyczkę pozabankową będziemy musieli liczyć się z odsetkami i kosztami pozaodsetkowymi (m.in. prowizją). Z kolei korzystając z pożyczki prywatnej lub pożyczki od rodziny możemy zostać obciążeni podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ustawodawca wprowadził jednak zmiany, dzięki którym PCC od pożyczki w 2019 nie będzie już obciążeniem dla portfeli podatników.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo