PIT 2017 – sprawdź, co możesz odliczyć. Ulgi podatkowe obniżające dochód
4 (80%) 40 głosów

PIT 2017 – sprawdź, co możesz odliczyć. Ulgi podatkowe obniżające dochód

Jeśli w 2017 roku uzyskałeś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, masz obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej. W artykule sprawdzimy, z jakich ulg podatkowych obniżających dochód możesz skorzystać, rozliczając PIT.

W zależności od formy opodatkowania, podatnicy mają obowiązek złożenia rocznego zeznanie podatkowe za 2017 rok do:
31 stycznia 2018 r.:

 • PIT-16A (karta),
 • PIT-19A (duchowni),
 • PIT-28 (ryczałt).

28 lutego 2018 r.:

 • PIT 40A (ZUS za świadczeniobiorcę)

30 kwietnia 2018 r.:

 • PIT-36 (działalność),
 • PIT-36L (liniowy),
 • PIT-38 (giełda),
 • PIT-39 (nieruchomości).

Rozliczając zeznanie podatkowe, warto pamiętać o tym, że ustawa o PIT przewiduje szereg ulg oraz odliczeń, z których możesz skorzystać. Pamiętaj jednak, że aby z nich skorzystać, należy posiadać określoną dokumentację oraz spełnić warunki uprawniające do odliczeń. W zależności od rodzaju ulgi może ona obniżyć kwotę dochodu lub należnego do zapłaty podatku. Poniżej przedstawiamy ulgi podatkowe, obniżające dochód. W kolejnym artykule omówimy te, pozwalające obniżyć należny do zapłaty podatek.

PIT 2017 – ulgi i odliczenia od dochodu

Darowizny na cele kościelne

Od dochodu można odliczyć darowizny przeznaczone na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych oraz na cele kultu religijnego. W przypadku tych ostatnich całkowita wartość wszystkich odliczanych przez podatnika darowizn nie może być wyższa niż kwoty 6% jego do-chodu. Limit nie uwzględnia darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów.

W jaki sposób dokonać odliczenia?

Aby odliczyć od dochodu wskazane wyżej darowizny, wypełnij PIT-36, PIT-28 lub PIT-37 oraz załącznik PIT/O. Pamiętaj, aby w zeznaniu uwzględnić nie tylko kwotę darowizny i kwotę odliczenia, ale również informacje, które umożliwią identyfikację obdarowanej instytucji. Może to być np. jej nazwa i adres. Aby odliczenie było możliwe, musisz także posiadać dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanej organizacji. Jeśli dokonałeś darowizny o charakterze niepieniężnym, musisz posiadać dowód z danymi: darczyńcy, wartością darowizny oraz oświadczeniem o jej przyjęciu.

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać:

 • osoby chore,
 • osoby niepełnosprawne,
 • podatnicy posiadający na swoim utrzymaniu osoby niepełnosprawne (m.in. ich dzieci rodzice, czy rodzeństwo).

Ulga umożliwia odliczenie od dochodu wydatków przeznaczonych na cele rehabilitacyjne oraz tych, związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Mogą to być np. koszty adaptacji i wyposażenia mieszkania, przystosowania pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności czy pobytu na turnusie rehabilitacyjnym;

W jaki sposób dokonać odliczenia?

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, składający zeznania roczne PIT-36, PIT-37, PIT-28. Co ważne, osoby, wypełniające deklarację PIT-36L lub PIT-16, nie mogą odliczyć od dochodu wydatków na rehabilitację, chyba że posiadają również inne źródła przychodów, rozliczane na zasadach ogólnych (PIT-36 i PIT-37) albo rozliczane przy wykorzystaniu ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

Ulga internetowa

Od wysokości dochodu można odliczyć również wydatki na internet. Mogą być to koszty użytkowania bezprzewodowego internetu we własnym domu, telefonie komórkowym czy urządzeniu przenośnym. Co ważne, nawet jeśli używasz internetu nie we własnym, lecz w wynajętym lub udostępnionym nieodpłatnie lokalu, wciąż możesz skorzystać z ulgi internetowej.

W jaki sposób dokonać odliczenia?

Wydatek na internet można odliczać maksymalnie do 760 zł rocznie i jedynie przez dwa kolejno następujące po sobie lata. Aby dokonać odliczenia, należy wskazać ulgę w załączniku PIT/O oraz mieć dowody poniesienia wydatku w roku, za który rozliczana jest ulga. Dowody te powinny wskazywać dane identyfikacyjne odbiorcy oraz sprzedającego usługę, jej rodzaj oraz kwotę zapłaty.

IKZE

Podatnicy mogą odliczyć od dochodu również kwotę wpłaconą na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

W jaki sposób dokonać odliczenia?

Jeśli wypełniasz deklarację PIT-37, PIT-36, PIT-28, możesz odliczyć maksymalnie 5115,60 zł. Odliczenia dokonasz w załączniku PIT/O na podstawie dowodu potwierdzającego wpłatę składek.

Ulga dla honorowych krwiodawców

Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi honorowi dawcy krwi mogą dokonać odliczenia w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty oraz litrów oddanej krwi lub jej składników. Rekompensata przysługuje dawcy:
1) rzadkiej grupy — w wysokości
a) za 1 litr pobranej krwi – 130 zł,
b) za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych – 1 zł;
2) który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi, lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych, lub osocza w wysokości:
a) za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia – 200 zł,
b) za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – 350 zł,
c) za zabieg uodpornienia dawcy, o którym mowa w lit. a i b:
– pierwszy – 50 zł,
– każdy kolejny – 25 zł,
d) za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia – 1 zł,
e) za składniki krwi pobierane metodą aferezy – 130 zł (za cały zabieg).

Jak dokonać odliczenia?

Odliczenia dokonasz, wypełniając załącznik PIT/O. Z ulgi mogą skorzystać osoby, rozliczające deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-28. Aby skorzystać z ulgi, należy posiadać zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Darowizny na cele pożytku publicznego

Z ulgi mogą skorzystać jedynie osoby, które w trakcie 2017 roku przekazały darowiznę w formie pieniężnej lub niepieniężnej:

 • na ściśle określone cele organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego,
 • lub równoważnym organizacjom z państw członkowskich Unii Europejskiej, lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Aby odliczenie darowizny było możliwe, organizacja powinna działać w sferze pożytku publicznego, nie musi mieć jednak statusu organizacji pożytku publicznego.

Jak dokonać odliczenia?

Aby dokonać odliczenia, należy wypełnić PIT-36, PIT-28 lub PIT-37 oraz załącznik PIT/O. Pamiętaj, aby w zeznaniu uwzględnić nie tylko kwotę darowizny i kwotę odliczenia, ale również informacje, które umożliwią identyfikację obdarowanej instytucji. Może to być np. jej nazwa i adres.

Chcesz wiedzieć, jakie ulgi podatkowe pozwolą Ci obniżyć wysokość podatku należnego do zapłaty? Zajrzyj do artykułu.

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.