PIT 2017 – Ulgi podatkowe obniżające wysokość podatku
4 (80%) 25 głosów

PIT 2017 – Ulgi podatkowe obniżające wysokość podatku

Jeśli w 2017 roku uzyskałeś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, masz obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej. W poprzednim artykule omówiliśmy ulgi podatkowe, odliczane od kwoty dochodu. W tym sprawdzimy, jakie ulgi można odliczyć od podatku.

Osoby rozliczające roczne zeznanie podatkowe PIT mogą skorzystać z ulg podatkowych, odliczanych od kwoty dochodu. Należą do nich m.in.:

 • ulga z tytułu darowizn kościelne i organizacje społeczne,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga internetowa,
 • ulga wynikająca z wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
 • ulga dla honorowych krwiodawców.

Oprócz nich mogą skorzystać także z ulg odliczanych od podatku.

PIT 2017 – ulgi i odliczenia od podatku

Składki zdrowotne

Jeśli samodzielnie odprowadzasz własne składki na ubezpieczenie zdrowotne lub składki na ubezpieczenie zdrowotne swoich współpracowników, możesz odliczyć ich sumę od podatku. Warto dodać tutaj, że podatnik ma możliwość odliczenia składek także wtedy, gdy w trakcie roku podatkowego potrącał je inny podmiot będący ich płatnikiem.

Jak dokonać odliczenia?

Odliczenia mogą dokonać wyłącznie przedsiębiorcy, wypełniający deklarację PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L. Kwota składki zdrowotnej, o którą zmniejsza się podatek, nie może być wyższa niż 7,75% podstawy jej wymiaru. Podstawą odliczenia jest w tym przypadku RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość.

Ulga prorodzinna
Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać:

 • rodzice,
 • rodzic samotnie wychowujący dziecko,
 • opiekunowie prawni, jeśli dziecko z nimi zamieszkiwało,
 • osoby sprawujące opiekę poprzez wypełnianie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądowego bądź zawartej ze starostą umowy.

Co ważne, ulga dotyczy rodziców i opiekunów prawnych dzieci, które:

 • są małoletnie,
 • mają nie więcej niż 25 lat, jeśli wciąż się uczą lub są pełnoletnie i pozostają na utrzymaniu podatnika w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego, lub w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej, które:

A. otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
B. nie ukończyło 25. roku życia, kontynuuje naukę w szkołach oraz poza dochodami z renty rodzinnej nie uzyskało w roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu w łącznej wysokości przekraczającej 3 089 zł (556,02 zł: 18 proc.).

Wysokość ulgi zależy od liczby wychowywanych dzieci oraz długości okresu (liczonego w miesiącach, a czasem w dniach), w jakim dzieci pozostawały pod ich opieką. I tak:

 • osoby wychowujące w danym roku jedno dziecko mogą odliczyć kwotę 1112,04 zł (po 92,67 zł miesięcznie);
 • osoby wychowujące w danym roku dwoje dzieci mogą odliczyć kwotę 2224,08 zł (po 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko);
 • osoby wychowujące w danym roku troje dzieci mogą odliczyć kwotę 4224,12 zł (za trzecie dziecko 2000,04 zł — po 166,67 zł miesięcznie);
 • osoby wychowujące w danym roku czworo dzieci mogą odliczyć kwotę 6924,12 zł (za czwarte dziecko 2700 zł — po 225,00 zł miesięcznie);
 • w przypadku każdego kolejnego dziecka dodatkowa ulga wynosi 2700 zł (po 225,00 zł miesięcznie).

Jeśli prawo do ulgi przysługuje jedynie przez kilka miesięcy (np. z powodu zmiany władzy rodzicielskiej), należy odliczyć kwotę ulgi proporcjonalnie – w stosunku do miesięcy, gdy prawo to przysługiwało. Podobnie, jeśli do zmiany opieki doszło w trakcie miesiąca. W takim przypadku należy podzielić miesięczny limit przez 30 dni i odliczyć kwotę za każdy dzień sprawowania opieki.

Czy możliwość skorzystania z ulgi zależy od dochodów?

Możliwość skorzystania z ulgi zależy od dochodów jedynie w przypadku rodziców jednego dziecka. Ulga przysługuje osobie, której dochody w roku korzystania z ulgi prorodzinnej nie przekroczyły 112 000 zł. Jeżeli ulgę wykorzystują oboje rodzice – limit wynosi po 56.000 zł na każdego z nich. W przypadku posiadania dwojga lub więcej dzieci skorzystanie z ulgi jest możliwe bez względu na wysokość dochodów.

Jak dokonać odliczenia?

Odliczenie należy się jedynie podatnikom, którzy uzyskiwali w roku podatkowym 2017 dochody opodatkowane według skali podatkowej (PIT-36 lub PIT-37). Odliczenia dokonasz na formularzu PIT/O.

Ulga abolicyjna

Z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać osoby, które osiągnęły zarobki w krajach, w stosunku do których obowiązuje zasada proporcjonalnego odliczenia podatku. Ulgą objęte są przychody z tytułu:

 • zagranicznych umów o pracę;
 • zagranicznej firmy lub z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych,
  działalności wykonywanej osobiście;
 • z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Jak dokonać obliczenia?

Aby dokonać odliczenia, wypełnij załącznik PIT/O, razem z PIT-28 – poprzez wypełnienie załącznika PIT-ZG i PIT/O. Podstawą naliczenia ulgi jest dokument z zagranicy, będący odpowiednikiem PIT-11.

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook