Portfele Polaków wg raportu KRD

Aktualizacja: 2020-02-17
Data publikacji: 2018-11-13
Autor: Katarzyna Fodrowska
Ocena: 4.81
(ilość ocen: 26)

Portfel statystycznego Polaka – kondycja finansowa Polaków” to raport stworzony przez Kantar Millward Brown na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. Zawarte w nim zagadnienia stanowią próbę odpowiedzi na pytanie o aktualną sytuację finansową Polaków, koszty życia i problemy z terminowymi płatnościami zobowiązań. Jak oceniają swoje finanse mieszkańcy naszego kraju? Czy żyje im się lepiej niż jeszcze kilka lat temu? Sprawdźmy.

Sytuacja finansowa Polaków — kto odczuł poprawę?

Jak pokazują wyniki badania zleconego przez Krajowy Rejestr Długów, połowa Polaków uważa, że ich sytuacja finansowa w porównaniu z ubiegłym rokiem pozostała bez zmian. 30 proc. zadeklarowało, że żyje im się lepiej, a 20 proc. respondentów, że wiedzie im się gorzej.

Poprawę warunków życia częściej wskazują mężczyźni (35 proc.) niż kobiety (24 proc.). Lepiej niż w poprzednim roku żyje się przede wszystkim osobom młodym. Wśród osób w wieku 18-24 lata aż 61 proc. osób przyznało, że ich sytuacja finansowa jest lepsza niż rok temu. Tak samo uważa 41 proc. badanych w wieku 25-34 lata.

Najmniej zadowoleni ze wzrostu poziomu życia są osoby z wykształceniem podstawowym (21 proc.). Wśród Polaków posiadających wykształcenie zawodowe odsetek ten wynosi 34 proc. Na taką tendencję wskazuje również 30 proc. osób z wykształceniem średnim i 30 proc. z wyższym.

Co ciekawe, poprawę sytuacji finansowej najbardziej odczuły osoby pracujące oraz te, które pracują i uczą się (po 39 proc.). Najbardziej odczuwalny wzrost satysfakcji panuje wśród osób zarabiających od 3000 do 3999 zł (43 proc.). Kolejne miejsca zajmują zarabiający 6000 zł i więcej (40 proc.) oraz ci, których pensja wynosi od 4000 do 5999 zł (28 proc.).

Najlepiej o swoich finansach mówią mieszkańcy Polski centralnej (41 proc.) oraz południowo-zachodniej (41 proc.).

Ogólna ocena sytuacji finansowej Polaków

Realizując badanie, poproszono Polaków i Polki również o to, by ocenili swoją sytuację finansową, bez porównywania do przeszłości. I tak:

 • 68 proc. respondentów określiło ją jako pozytywną. 25 proc. członków tej grupy zadeklarowało, że nie musi ograniczać wydatków, a 40 proc. przyznała, że radzi sobie, ale ogranicza niektóre wydatki;
 • 16 proc. wskazało, że nie stać ich na wszystko i muszą ograniczać wydatki;
 • 9 proc. stwierdziło, że nie wystarcza im nawet na bieżące potrzeby.

Pogorszenie sytuacji bytowej jest najbardziej odczuwalne wśród osób zarabiających nie więcej niż 1999 zł. Taką tendencję wskazuje 41 proc. badanych z tej grupy. Najmniej zadowoleni ze swoich finansów są osoby powyżej 60 lat (34 proc.), z wykształceniem podstawowym (35 proc.), przebywające na emeryturze lub rencie (34 proc.).

Zdecydowanie najlepiej żyje się natomiast osobom w wieku od 25 do 34 (43 proc. wskazań na brak potrzeby ograniczania jakichkolwiek wydatków), posiadającym wyższe wykształcenie (42 proc.) pracującym (34 proc.) lub będącym w innej sytuacji np. prowadzącym działalność gospodarczą (35 proc.). Wysoka satysfakcja z poziom życia dominuje wśród osób o dochodzie powyżej 6 000 złotych (58 proc.).

Osób, których nie stać na wszystko i muszą bardzo ograniczać wydatki oraz tych, którym nie wystarcza nawet na podstawowe potrzeby, jest w naszym kraju aż 25 proc. Najgorzej żyje się Polakom powyżej 60 lat, posiadającym wykształcenie podstawowe, pobierającym świadczenie emerytalne lub rentowe i dochody nie wyższe niż 1999 zł. Niestety, odsetek osób, które przyznały, że „nie wystarcza im nawet na podstawowe potrzeby”, w porównaniu z 2015 rokiem wzrósł ponad dwukrotnie: z 4 do 9 proc..

Czynniki, które wpłynęły na zmianę sytuacji finansowej

Zdaniem respondentów największy wpływ na poprawę ich sytuacji finansowej miały:

 • wzrost dochodów badanego lub całego gospodarstwa domowego – 67 proc,
 • ograniczenie wydatków i oszczędności – 27 proc.,
 • spłata zaległych zobowiązań, takich jak kredyty i pożyczki 15 proc,
 • zmniejszenie wydatków z powodu zmniejszenia kosztów życia w Polsce – 9 proc.,
 • pobieranie świadczenia z programu Rodzina 500+ – 9 proc.,
 • nagły, duży zastrzyk pieniędzy – 6 proc.,
 • inne powody – 1 proc.

Sytuacja finansowa badanych pogorszyła się ich zdaniem przede wszystkim z powodu:

 • wzrostu wydatków spowodowanych wzrostem kosztów życia w Polsce – 61 proc.;
 • spadku dochodów badanego lub całego gospodarstwa domowego – 22 proc.,
 • konieczności naruszenia oszczędności – 22 proc.,
 • dużych, nagłych wydatków – 16 proc.
 • zaciągnięcia nowych zobowiązań takich jak kredyty lub pożyczki – 12 proc.,
 • wzrostu wydatków spowodowanego zwiększeniem konsumpcji – 7 proc.,
 • innych powodów – 4 proc.
 • zaprzestania pobierania świadczenia z programu Rodzina 500+ – 1 proc.,

Wydatki Polaków

47 proc. uczestników badania zadeklarowało, że spodziewa się, wydać w tym roku więcej niż w latach poprzednich. W I edycji badania było to „jedynie” 16 proc.

Większych wydatków podyktowanych wzrostem cen oraz większymi potrzebami spodziewają się przede wszystkim osoby od 25 do 34 roku życia (61 proc.) oraz osoby z wykształceniem średnim (50 proc.) i wyższym (49 proc.). Taka tendencja spowodowana jest przede wszystkim faktem, że osoby w tej grupie wiekowej najczęściej „wychodzą z rodzinnego domu” i rozpoczynają życie na własny rachunek. Najczęściej zakładają też własne rodziny i zostają rodzicami. A to siłą rzeczy generuje dodatkowe, stosunkowo wysokie koszty.

Wyniki badania precyzyjnie pokazują również, że im wyższe zarobki i większa miejscowość – tym odsetek spodziewających się dużych wydatków jest większy. Wzrostu wydatków częściej spodziewają się mieszkańcy Polski południowej (52 proc.), centralnej (49 proc.), wschodniej (50 proc.), niż północno-zachodniej (38 proc.) czy południowo-zachodniej (41 proc.).

Polacy a oszczędności

W 2018 roku aż 42 proc. badanych Polaków będzie szukać sposobów by oszczędzić pieniądze. Co ciekawe, chęć oszczędzania zadeklarowało aż 72 proc osób uczących się i studiujących oraz… 71 proc. bezrobotnych. 15 proc. osób planuje natomiast spłatę zadłużenia. Wyniki raportu pokazują także, że liczba osób, które uważają, że w ciągu najbliższego roku uda im się, spada wraz z wiekiem. W grupie badanych do 24 roku życia wskaźnik ten wynosi 69 proc. Wśród osób po 60 roku życia jest to jedynie 26 proc. Najczęściej zaoszczędzić planują osoby, które zarabiają najwięcej (powyżej 6 000 złotych – 62 proc.), ale także ci, których dochody gospodarstwa domowego wynoszą od 3 000 do 3 999 zł netto (47 proc.)

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo