Pożyczka w czasie epidemii. Jak bezpiecznie pożyczać pieniądze?

Aktualizacja: 2020-04-13
Data publikacji: 2020-04-13
Autor: Katarzyna Jóźwik
Ocena: 5
(ilość ocen: 1)

Szerząca się w Polsce epidemia koronawirusa odbija swoje piętno niemal na wszystkich gałęziach gospodarki. Przymusowa izolacja społeczeństwa w ich mieszkaniach, zakaz działalność różnorodnych firm usługowych oraz ograniczenia dotyczące przemieszczania się rzutują bezpośrednio na sytuację finansową wielu osób. Część z nich usiłuje szukać źródła dodatkowej gotówki. Jednak czy w czasie epidemii jest szansa na otrzymanie korzystnej chwilówki? Jak w tych trudnych realiach bezpiecznie pożyczać pieniądze?

Polacy pożyczają w czasie epidemii?

Czy rodacy, którzy w wielu przypadkach znaleźli się z powodu Covid-19 w bardzo trudnej sytuacji, w ogóle są zainteresowaniu produktami pożyczkowymi i kredytami? Wprawdzie w połowie marca br., kiedy ilość zachorowań w kraju zaczęła poważnie wzrastać, miał miejsce spory spadek zainteresowania Polaków kredytami mieszkaniowymi. Tendencję spadkową można było zaobserwować od 9 marca. Ta powiększała się z każdym kolejnym tygodniem. W okresie 23-29 marca zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi spadło niemal o 7 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem i aż o 22 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Jednak pierwszy tydzień kwietnia zakończył się już wynikiem dodatnim: zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi wzrosło o ponad 17 proc. w porównaniu z wcześniejszym tygodniem.
Nieco inną tendencję zaobserwowano w przypadku kredytów ratalnych. O ile do ok. 22 marca widoczny był wyraźny spadek wniosków o tego rodzaju kredyt, to w okresie 23-29 marca odnotowano ponad 5 proc. wzrost w stosunku do tygodnia poprzedniego. Jednak kolejne dni nie były tak optymistyczne. W pierwszym tygodniu kwietnia ponownie odnotowano spadek liczby wniosków o ok. 2 proc. w porównaniu z tygodniem wzrostowym.
Te zawirowania na polskim rynku pożyczkowym wynikają z wielu kwestii. Z jednej strony NBP w połowie marca obniżył stopę referencyjną z 1,5 do 1 proc., a 9 kwietnia o kolejne 0,5 proc. Jej poziom wpływa na tzw. WIBOR, ten zaś bezpośrednio rzutuje na wysokość oprocentowania pożyczek i kredytów. Mniejsze oprocentowanie to niższe koszty zobowiązań. Z drugiej strony duża grupa Polaków znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Dotyczy to nie tylko kondycji finansowej (epidemia zablokowała wielu osobom możliwość zarobkowania), ale również przyszłości zawodowej (sporo firm będzie zmuszonych do zwolnienia pracowników, a nawet zakończenia prowadzonej działalności). Tym samym stosunkowo korzystne pożyczki zderzają się z brutalną codziennością, z jaką aktualnie mierzy się społeczeństwo.

Banki nie odwracają się od klientów

Mimo pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego, banki i firmy pożyczkowe nie odwracają się od swoich klientów. Ci pierwsi, którzy dotąd obsługiwali najwięcej klientów w swoich stacjonarnych oddziałach, aktualnie oferują swoje produkty wyłącznie zdalnie. Oferty kredytów gotówkowych zostały udostępnione klientom za pośrednictwem ich internetowego dostępu do rachunku bankowego. Część banków umożliwia również zaciągnięcie pożyczki za pośrednictwem infolinii (np. SKOK Stefczyka). Kontakt z klientem i dopełnienie wszelkich formalności przebiega aktualnie w pełni elektronicznie i zdalnie. Przeniesienie oferty do sieci było dla niektórych placówek i ich klientów prawdziwym wyzwaniem. Jednak na chwilę obecną kredyty za pośrednictwem internetu to najbezpieczniejsza forma pozyskania dodatkowej gotówki.

Złoty czas pożyczek online?

Mogłoby się wydawać, że do aktualnie trudnej sytuacji na rynku doskonale przystosowane są pozabankowe firmy pożyczkowe, których standardowym produktem są pożyczki online. Z jednej strony tak jest: wypracowane przez lata procedury pozyskiwania klientów za pośrednictwem sieci nie wymagają obecnie od pożyczkodawców podejmowania dodatkowych inwestycji w zakresie modyfikacji kanału kontaktu z klientem. Z drugiej jednak strony niepewna sytuacja gospodarcza wymaga od firm pożyczkowych szczególnej ostrożności w udzielaniu zobowiązań. Dziś w wielu przypadkach bardzo trudno jest przewidzieć czy klient ubiegający się o pożyczkę za tydzień czy miesiąc będzie nadal w stanie ją spłacić. Mimo to pozabankowe firmy pożyczkowe są otwarte na potrzeby swoich klientów i nadal udostępniają szereg wariantów ekspresowych pożyczek.

Pożyczka internetowa w pełni bezpieczna

Bez wątpienia możliwość pozyskania gotówki bez konieczności wychodzenia w tym celu z domu jest obecnie najbezpieczniejszą formą pożyczania. Wszystkie formalności załatwiane są drogą elektroniczną. Dużym plusem jest również stosunkowo krótki czas oczekiwania na decyzję pożyczkową. I chociaż, ze względu na wywołane epidemią przeorganizowanie pracy biur obsługi klienta firm pożyczkowych, czas oczekiwania na decyzję może być nieco dłuższy niż jeszcze na początku tego roku, to firmy pożyczkowe starają się realizować procesy weryfikacyjne najszybciej jak to możliwe. Na czas otrzymania pożyczki wpływa również aktualne spore zainteresowanie pożyczkami online. Przecież teraz internet jest jedynym bezpiecznym kanałem kontaktu z bankiem czy pozabankową firmą pożyczkową.

Pieniądze wyłącznie przelewem

Aby proces pozyskania pożyczki nie stanowił zagrożenia epidemiologicznego dla pożyczkobiorcy, zalecamy korzystanie wyłącznie z opcji przelewu gotówki na konto bankowe. Czeki Giro, których realizacja wymaga wizyty na poczcie czy dostarczenie gotówki bezpośrednio do domu pożyczkobiorcy nie są obecnie najlepszym pomysłem. Tym bardziej, że niektóre firmy w ochronie o zdrowie klientów i własnych pracowników zrezygnowały z niektórych sposobów dostarczania pieniędzy (np. Provident i pożyczka z dostawą do domu, gdzie wypłata pożyczki i jej spłata w trakcie wizyt pracownika firmy w domu klienta została zastąpiona przelewami bankowymi).
Jeśli w przypadku pożyczki kluczową kwestią jest czas otrzymania gotówki, warto zwrócić uwagę na to czy posiadamy konto w tym samym banku co pożyczkodawca. Kwestia ta bezpośrednio przekłada się na czas księgowania przelewów. Istotne są również godziny sesji Elixir, od których zależy, kiedy zostaną przelane środki z rachunku z jednego banku na rachunek w innym banku.

Pożyczki od sprawdzonych firm

Czas epidemii i rosnącego poczucia niepewności są doskonałą okazją dla oszustów. W sieci roi się od ofert atrakcyjnych pożyczek z niewiadomych źródeł. Bezwzględnie należy wystrzegać się tego rodzaju ofert. Ich celem jest albo wyłudzenie pieniędzy od osób zainteresowanych produktem (np. w formie wpłaty na poczet umowy sporządzonej przez notariusza) albo wyłudzenie danych osobowych. Aby mieć pewność, że wybrana chwilówka jest bezpieczna, musi pochodzić wyłącznie ze sprawdzonej firmy. Skąd mieć pewność, że ta wybrana przez nas jest wiarygodna? Potencjonalny pożyczkobiorca może zweryfikować jej legalność. Wystarczy, że sprawdzi czy ta figuruje w Rejestrze instytucji pożyczkowych KNF. Jednak najlepszą wizytówką każdego pożyczkodawcy są opinie jego dotychczasowych klientów. W erze cyfrowej ich znalezienie w sieci nie jest żadnym problemem. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zwrócić uwagę na to, którą pozycję w rankingu firm pożyczkowych zajmuje interesujący nas pożyczkodawca.

Sprawdzenie warunków to podstawa

Ubiegając się o pożyczkę, nie warto się zbytnio spieszyć. Oczywiście zrozumiałe jest, że dynamicznie rozwijająca się sytuacja w kraju przekłada się na poczucie konieczności szybkiego działania. Jednak w przypadku zobowiązań finansowych należy zachować odpowiednie umiarkowanie. Tym, czego należy bezwzględnie przestrzegać, jest dokładne zapoznanie się z regulaminem i szczegółowymi warunkami pożyczki jeszcze przed podpisaniem samej umowy pożyczkowej. Szczególnie teraz, kiedy pożyczkodawcy – ze względu na zachodzące zmiany na rynku – z dnia na dzień je modyfikują. Tylko dokładana analiza wysokości kosztów całkowitych zobowiązania, terminu jego spłaty i możliwości skorzystania z ewentualnych warunków promocyjnych pozwoli wybrać najlepszy, a tym samym najbezpieczniejszy dla budżetu pożyczkobiorcy wariant pożyczki.

Realna ocena sytuacji

To, czy wybrana pożyczka będzie bezpieczna dla budżetu pożyczkobiorcy, zależy również od właściwego doboru jej wysokości i terminu spłaty. Decyzje dotyczące tych dwóch aspektów powinny być podjęte w ścisłej zależności od rzeczywistej oceny przez pożyczkobiorcę własnej sytuacji. Realna ocena wysokości osiąganych dochodów, ich przyszłości i możliwości spłaty zobowiązania jest obecnie szczególnie ważna. Ze względu na ciągle rozwijającą się epidemię trudno jest przewidzieć jak krajowa gospodarka będzie wyglądała za miesiąc czy dwa. Dlatego też do oceny własnej sytuacji warto podchodzić z odpowiednią pokorą. Z pewnością nie warto teraz decydować się na zobowiązania, których spłata już dziś mogłaby być problematyczna. Nawet mimo aktualnie stabilnej sytuacji zawodowej, pożyczkobiorca musi mieć na uwadze, że istnieje pewne ryzyko utraty pracy czy pogorszenia jego sytuacji finansowej w najbliższej przyszłości. Wysokość pożyczki i forma jej spłaty powinny zostać dobrane w taki sposób, aby ich uregulowanie było możliwe nawet w momencie obniżenia poziomu uzyskiwanych dochodów. Poza tym okres epidemii to nie czas na pożyczanie pieniędzy na zachcianki. W tak niepewnych czasach z pożyczki należy korzystać tylko w szczególnie trudnej sytuacji.

Pożyczki mniej dostępne

Omawiając kwestię pożyczania pieniędzy w czasie epidemii koronawirusa nie sposób pominąć faktu, że aktualnie dostęp do dodatkowej gotówki – tej w ramach pozabankowych pożyczek ekspresowych – może być utrudniony. Wpływają na to zarówno wprowadzone przez rząd zmiany dotyczące drastycznego zmniejszenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego (co stawia firmy pożyczkowe w trudnej sytuacji finansowej), jak też większa ostrożność pożyczkodawców wobec klientów poszukujących wsparcia. Firmy pożyczkowe, których celem jest ograniczenie do minimum ryzyka niewypłacalności swoich klientów, mogą zastosować bardziej rygorystyczne warunki dostępu do oferowanych produktów. Bardzo prawdopodobne jest, że osoby pracujące w branżach szczególnie dotkniętych przez epidemię (np. turystyka, gastronomia, usługi kosmetyczne) będą musiały dodatkowo dokumentować osiągane dochody. Dostęp do pożyczek może zostać ograniczony również dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno-prawne. Wszystko tak naprawdę zależy o indywidualnych regulaminów obowiązujących w poszczególnych firmach pożyczkowych. Warto jednak liczyć się z tym, że pozyskanie dodatkowej gotówki może nie być tak łatwe jak przed epidemią.

Źródło:

  1. BIK, Koronawirus a popyt na kredyty mieszkaniowehttps://media.bik.pl/informacje-prasowe/497372/bik-koronawirus-a-popyt-na-kredyty-mieszkaniowe
  2. BIK, Koronawirus a popyt na kredyty ratalnehttps://media.bik.pl/informacje-prasowe/497370/bik-koronawirus-a-popyt-na-kredyty-ratalne
    1. Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo