Pożyczki na kształcenie, czyli wsparcie od Ministerstwa Rozwoju

Aktualizacja: 2019-11-25
Data publikacji: 2019-07-10
Autor: Emila Biernaciak
Ocena: 4.85
(ilość ocen: 20)

Nie bez powodu mówi się, że inwestycja w siebie jest najlepszą inwestycją. W dzisiejszych czasach, tylko dzięki ciągłemu rozwojowi jesteśmy w stanie nadążyć za przeobrażeniami, jakie nieustannie zachodzą w otaczającym nas świecie. Wiedza bywa jednak dobrem, na które nie każdego jest stać. Aby podnieść swoje kwalifikacje możemy niekiedy potrzebować dodatkowej pomocy, jaką są pożyczki na kształcenie.

Czym są pożyczki na kształcenie?

Pożyczki na kształcenie są rodzajem finansowania celowego, co oznacza, że środki z pożyczki mogą być wykorzystane wyłącznie, jak nazwa wskazuje, na szeroko pojęte kształcenie i rozwój. Ich zadaniem jest zatem ułatwienie beneficjentom zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, które pozwolą im na rozwój osobisty lub zawodowy. Mogą więc pomóc m.in. w walce z wykluczeniem cyfrowym, w znalezieniu nowej lub lepszej pracy, czy też w zmianie zawodu.

Zobowiązanie, podobnie jak w przypadku klasycznej pożyczki, jest zwrotne i musi zostać spłacone zgodnie z obowiązującym harmonogramem, najczęściej w miesięcznych ratach.

Na tego rodzaju wsparcie przeznaczane są specjalne fundusze rządowe. Przykładem może być program “Pożyczki na kształcenie” realizowany przez Ministerstwo Rozwoju w ramach europejskiego programu wspierającego kształcenie ustawiczne.

pożyczki na kształcenie - Ministerstwo Rozwoju

źródło: inwestujwrozwoj.pl

Kto może skorzystać z pożyczki na kształcenie?

By skorzystać z rządowych pożyczek na kształcenie trzeba spełnić kilka warunków. W pierwszej kolejności, należy być osobą pełnoletnią, która zamieszkuje na terenie kraju. Z racji tego, że pożyczka na kształcenie jest zwrotna, oprócz tego, kluczowe jest posiadanie dochodów umożliwiających spłatę zobowiązania lub przedstawienie zabezpieczenia pożyczki, np:

 • poręczenia cywilnego;
 • weksla in blanco z deklaracją wekslową lub deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym;
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji;
 • blokady środków na rachunku bankowym (pożyczkodawca otrzymuje prawo do środków na rachunku, lokacie, umożliwiających pełną spłatę zobowiązania);
 • hipoteki (o wartości maksymalnie do 150% wartości pożyczki).

Nie ma natomiast znaczenia wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy status zawodowy ubiegającego się o pożyczkę. Może zatem ją uzyskać na przykład osoba zatrudniona (na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych form zatrudnienia), osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoba przebywająca na urlopie wychowawczym czy nawet osoba bezrobotna.

Pożyczki na kształcenie – na jakich warunkach?

Środki z pożyczki na kształcenie można przeznaczyć na różnego rodzaju formy kształcenia, oferowane w kraju i zagranicą, takie jak studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty, trwające nie dłużej niż 24 miesiące. Wyłączeniu podlegają tylko studia I, II i III stopnia (licencjackie, magisterskie, doktoranckie).

Otrzymane wsparcie może w całości finansować koszt kursu, szkolenia czy studiów podyplomowych, nie może jednak zostać spożytkowane na opłacanie kosztów dojazdów czy noclegów.

Minimalna kwota finansowania wynosi 600 zł, natomiast maksymalna – 100 000 zł. Spłata długu, w zależności od sytuacji finansowej pożyczkobiorcy, może rozpocząć już w następnym miesiącu po rozpoczęciu kształcenia (dla osób pracujących i samozatrudnionych) lub trzy miesiące po zakończeniu kształcenia (dla osób bezrobotnych), jednak nie później niż 12 miesięcy od wypłaty pożyczki. Minimalny termin spłaty wynosi 12 miesięcy, pożyczka nie może być jednak spłacana dłużej niż 36 miesięcy.

Czym pożyczka na kształcenie różni się od tradycyjnej pożyczki? Z racji rządowego wsparcia, pożyczka na kształcenie jest przykładem darmowej pożyczki – pożyczkobiorca nie zostanie obciążony odsetkami, prowizją czy opłatą administracyjną. Druga różnica polega na tym, że pożyczka na kształcenie może zostać częściowo umorzona.

Umorzenie części pożyczki

Program finansujący pożyczki na kształcenie przewiduje opcję odstąpienia od pobrania ostatnich rat pożyczki, w kwocie odpowiadającej od 20 do 25% procent całego zobowiązania. By skorzystać z 20% zwolnienia konieczne jest:

 • ukończenie kursu w przewidzianym terminie;
 • złożenie wniosku o umorzenie części zobowiązania, wraz dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia, nie później niż 3 miesiące od zaistnienia tego faktu.

Dodatkowe 5% zwolnienia przysługuje osobom, które:

 • posiadają średnie dochody z ostatnich 3 miesięcy (dla zatrudnionych) lub 12 miesięcy (dla samozatrudnionych) nie wyższe niż średnie wynagrodzenie w Polsce, z roku poprzedniego. Dla przykładu, w 2018 roku średnie wynagrodzenie w gospodarce wynosiło 4585,03 zł;
 • podejmą zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia szkolenia – dotyczy to osób, które były bezrobotne w trakcie podejmowania kursu.

Pożyczka na kształcenie – jak wnioskować?

Wniosek o pożyczkę na kształcenie można złożyć wyłącznie online, na stronie właściwego programu rządowego. W tym celu konieczne będzie założenie konta i podanie informacji, takich jak:

 • dane osobowe,
 • adres zameldowania i zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • numer dowodu osobistego,
 • wykształcenie,
 • stan cywilny,
 • informacje dotyczące sytuacji mieszkaniowej i osobistej.

Niezbędne będzie również określenie dochodów (źródła i wysokości), wydatków, zobowiązań i posiadanego majątku. Wszystkie informacje dotyczące sytuacji finansowej należy poświadczyć skanami dokumentów (np. decyzją o przyznaniu renty, zaświadczeniem o zatrudnieniu czy deklaracją PIT). Na weryfikację wniosku pożyczkodawca będzie miał maksymalnie 21 dni kalendarzowych.

Uwaga! Wnioski nie są jednak przyjmowane w trybie ciągłym – zwykle ustalane są określone terminy przyjmowania wniosków w danym roku. Informacje o aktualnych naborach znajdują się na stronie: inwestujwrozwoj.pl.

Co zamiast pożyczki na kształcenie?

Pożyczka na kształcenie dla wielu osób może być jedyną szansą na podniesienie posiadanych kwalifikacji lub zdobycie nowych, umożliwiających zmianę lub otrzymanie pracy. Niestety, nie każdy jest w stanie sprostać kryteriom dofinansowania. Nie każdemu mogą być również odpowiadać ograniczenia związane czy to z terminem spłaty (maksymalnie 36 miesięcy), czy czasem weryfikacji wniosków (nawet 21 dni kalendarzowych).

A co jeśli potrzebujesz pożyczki na kształcenie na już? Alternatywą mogą być np. chwilówki na raty. Rozwiązanie to może być prostsze i wygodniejsze, niż finansowanie z rządowych funduszy.

Po pierwsze, wnioski o tradycyjną pożyczkę można składać przez cały czas, a decyzja o przyznaniu środków i wypłata pieniędzy następuje nawet po kilku, kilkunastu minutach. Łatwiejsze jest także samo składanie wniosku i dokumentowanie sytuacji finansowej. Formularz pożyczkowy wymaga podania jedynie kilku najważniejszych informacji, a ich weryfikacja, dzięki aplikacjom typu Instantor, jest prosta i przebiega w ciągu kilku minut. Wiele firm nie wymaga przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów, np. zaświadczenia o dochodach.

Dla pożyczkodawcy nie ma również znaczenia cel finansowania – środki możesz więc przeznaczyć zarówno na sfinansowanie kursu, jak i pokrycie kosztów dojazdu.

Firmy pożyczkowe elastyczniej podchodzą także do spłaty zobowiązania. Pożyczkobiorca może zatem zarówno skorzystać z krótszego niż 12 miesięcy, minimalnego okresu spłaty, jak i spłacić zobowiązanie w czasie dłuższym niż 36 miesięcy (dla przykładu w Wonga pożyczka może zostać rozłożona na 60 miesięcy).

A co z kosztami? Choć w istocie, pożyczki na raty od firm pożyczkowych zwykle wiążą się z jakimiś opłatami, to jednak coraz częściej można znaleźć całkowicie darmowe pożyczki, które umożliwią sfinansowanie kursu na podobnych warunkach, co w przypadku rządowego wsparcia na kształcenie. Warto zatem przeanalizować oba rozwiązania i wybrać to, które będzie dla Ciebie najkorzystniejsze.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo