Przegląd rynku pożyczek pozabankowych – maj 2019

Aktualizacja: 2019-07-15
Data publikacji: 2019-07-02
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 4.87
(ilość ocen: 23)

Maj 2019 r. przyniósł ze sobą spore zmiany w sektorze pożyczek pozabankowych, zarówno w ujęciu liczbowym jak i wartościowym. Porównując dane z majem 2018 roku można zaobserwować dość znaczne spadki nie tylko w ilości udzielanych chwilówek oraz pożyczek ratalnych, ale także ogólne obniżenie ich wartości. Jak kształtuje się obecnie sytuacja na rynku pożyczek pozabankowych? Co może mieć na aktualną kondycję sektora?

Maj 2019 – sprzedaż w firmach pożyczkowych na “minusie”

Każdego roku z usług sektora pozabankowych pożyczek korzysta łącznie około 3 mln Polaków. Dodatkowo rynek ten przynosi do budżetu państwa dochód o wartości 2,2 mld złotych w skali roku. Pomimo tego, zarówno zestawienie porównawcze sprzedaży produktów pozabankowych tylko z maja b.r. w stosunku do maja 2018 r. oraz rozszerzenie tego porównania do pierwszych pięciu miesięcy roku 2019 oraz 2018, wypada właściwie we wszystkich ujęciach na niekorzyść dla sektora pożyczek pozabankowych.

Obecna sytuacja – ujęcie liczbowe i wartościowe

W maju 2019 roku firmy pożyczkowe udzieliły 222,2 tys. pożyczek na łączną kwotę w wysokości 551 mln zł. Średnia wartość pożyczki udzielonej w maju b.r. to natomiast 2480 zł. Finansowanie te obejmowało zarówno krótkoterminowe chwilówki oraz pożyczki ratalne, których spłata może zostać rozłożona nawet na kilka lat. W raporcie Biura Informacji Kredytowej znajdziemy także dane w szerszym ujęciu skupiającym się na okresie styczeń-maj 2019. Okazuje się, że w wyszczególnionych miesiącach udzielono 1109,9 tys. pożyczek na łączną kwotę 2,846 mld zł.

Skupiając się na danych zebranych ze wspomnianego wyżej okresu, możemy zauważyć, że aż 42% wartości wszystkich pożyczek stanowią zobowiązania finansowe opiewające na kwoty powyżej 5 tys. zł. Ich udział procentowy w sprzedaży to 11%. Pożyczki do kwoty 1 tys. zł dominowały natomiast w liczbowym ujęciu i stanowiły 39% wszystkich udzielonych pożyczek. Ich udział w ogólnej sprzedaży rynku wyniósł 9%.

Porównaj wszystkie chwilówki:

darmowe i bez BIK. Znajdź najlepszą ofertę dla siebie.

Zestawienie powyższych danych obrazuje poniższa tabela:
ilość udzielanych i wartość pożyczek - styczeń-maj 2019

Choć wskazane wartości wydają się być wysokie w skali analizowanego okresu czasu, to okazuje się, że rynek pożyczek pozabankowych zanotował dość znaczące spadki w stosunku rok do roku.

Porównanie rok do roku i miesiąc do miesiąca

W stosunku do maja 2018 roku polski rynek pożyczkowy udzielił w maju b.r. o 12% mniej pożyczek w ujęciu wartościowym oraz o 8,5% mniej w ujęciu liczbowym. Okazuje się, że tendencja spadkowa w tym sektorze wciąż się pogłębia, gdyż skupiając się na pierwszych pięciu miesiącach 2018 oraz 2019 roku można zauważyć zmniejszenie się ilości sprzedanych produktów przez rynek pożyczkowy o 3,2% oraz wartości łącznej o 3,3%.

Porównanie wyników udzielonych pożyczek miesiąc do miesiąca jedynie potwierdza wskazany wyżej trend. W maju 2019 r. pożyczkobiorcy zaciągnęli o 6,4% mniej zobowiązań w ujęciu wartościowym oraz o 2,6% w ujęciu liczbowym niż w kwietniu tego roku.

Ważnym wskaźnikiem obrazującym sytuację w pozabankowym sektorze pożyczkowym jest również dynamika zmian. Okazuje się, że wskaźnik ten zatrzymał się na plusie dla pożyczek niskokwotowych, czyli tych poniżej 1 tys. zł, a wzrost wyniósł 5,1%. Dodatkowo pożyczkodawcy udzielili więcej (o 0,7%) pożyczek opiewających na kwoty powyżej 5 tys. zł. Najbardziej drastyczny spadek w ujęciu dynamicznym zanotowały zobowiązania mieszczące się w przedziale od 1,5 tys. zł do 2 tys. i wyniósł -12%. Dane dotyczące dynamiki odnoszą się do okresu styczeń-maj 2019 r. i dla lepszego zobrazowania tendencji zamieściliśmy je w poniższej tabeli:

ilość udzielanych i wartość pożyczek - rok do roku

Sytuację sukcesywnych spadków sprzedaży w pozabankowym sektorze pożyczkowym na przestrzeni ostatnich lat skrupulatnie przedstawia poniższy wykres (źródło: Newsletter BIK o rynku pożyczkowym – Czerwiec 2019):

dynamika udzielanych pożyczek - bik.pl źródło: bik.pl

Wyraźne obniżenie zainteresowania pożyczkami pozabankowymi zaczyna się wg powyższych danych w kwietniu 2018 roku i z nielicznymi wzrostami w międzyczasie, trwa do dziś.

Możliwe przyczyny spadków na rynku pożyczek

Przedstawione tendencje w sprzedaży pożyczkowych produktów pozabankowych muszą mieć konkretne podłoże. Można upatrywać go w polepszeniu się warunków życia Polaków, którzy zarabiają więcej i przy odpowiednim gospodarowaniu wydatkami, nie muszą uciekać się tak, jak dotychczas do pożyczania pieniędzy, aby dotrwać do końca miesiąca. Mogą temu jednak przeczyć wciąż popularne pożyczki niskokwotowe do 1 tys. zł. Niemniej, być może chętniej wybieramy obecnie dodatkowo płatne zajęcia zamiast uciekać się do zaciągania kolejnych zobowiązań finansowych.

Nie bez konsekwencji dla zainteresowania pożyczkami pozabankowymi z pewnością pozostaje fakt wciąż wzrastających wydatków państwa na cele polityki socjalnej. Dodatkowe kwoty pojawiające się co miesiąc w budżecie domowym, bezsprzecznie poprawiają sytuację materialną beneficjentów programów rządowych i być może powstrzymują ich przed standardowymi, jak dotąd szybkimi pożyczkami w instytucjach pozabankowych.

Co czeka branżę pożyczkową?

Gorącym tematem ostatnich tygodni jest przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ostateczna wersja ustawy antylichwiarskiej. Konsekwencją wprowadzenia zapisów w niej zawartych ma być obniżenie wartości możliwych pozaodsetkowych kosztów pożyczki z dotychczasowych 55% do maksymalnie 20%. Takie posunięcie mogłoby doprowadzić do upadku wielu instytucji pożyczkowych i przyczynić się do rozkwitu czarnego rynku niebezpiecznych pożyczek prywatnych, nad którymi nie ma należytej kontroli. W związku z powyższym można przypuszczać, że Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP) przygotuje skuteczne rozwiązanie pozwalające na dalsze, sprawne funkcjonowanie sektora pożyczek pozabankowych. Już pojawiają się zresztą pierwsze pomysły w tym zakresie.

Polacy uznają pozabankowe pożyczki za potrzebne

Optymizmem, co do przyszłości rynku pożyczkowego może napawać fakt, iż w odniesieniu do badania przeprowadzonego na zlecenie pracowni IBRIS, ponad 60% Polaków uznaje dostęp do szybkich pożyczek pozabankowych za potrzebny. Rodacy zapewne doceniają możliwość posiadania alternatywnego rozwiązania, szczególnie w dobie zaostrzających się procedur weryfikacyjnych podczas przyznawania kredytów gotówkowych w bankach. Przypuszczalnie więc o przyszłość polskiego rynku pożyczek pozabankowych można być spokojnym.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

  Sponsorujemy

  Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

  Nasze wyróżnienia

  Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

  Nasi partnerzy

  Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo