Przegląd rynku pożyczek pozabankowych – sierpień 2019

Aktualizacja: 2020-02-18
Data publikacji: 2019-09-26
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 4.59
(ilość ocen: 17)

Niższa sprzedaż wartościowa i ilościowa pożyczek w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku, ale wzrastająca dynamika udzielonych zobowiązań na przestrzeni pierwszych ośmiu miesięcy 2019 roku. Takie zmiany na rynku pożyczek pozabankowych przyniósł ze sobą sierpień. Ile dokładnie pożyczek i jakiej wartości udzielono i czy można zaobserwować już pierwsze skutki nowych regulacji w branży? Zapraszamy do artykułu.

Sierpień 2019 – mniej pożyczek  i spadek wartości zobowiązań

W związku z radykalnymi zmianami, jakie wprowadza nowelizacja ustawy antylichwiarskiej, wszyscy zainteresowani kondycją rynku pożyczek pozabankowych w Polsce wypatrują pierwszych skutków tych modyfikacji prawnych. Czy spadki w ilości i wartości udzielonych pożyczek względem zeszłego roku to właśnie pokłosie nowelizacji? Na tym etapie ciężko o jednoznaczną odpowiedź, niemniej branża pożyczkowa w sierpniu 2019 zaliczyła spore spadki względem nie tylko analogicznego okresu w 2018 roku, ale także w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Rynek pożyczkowy w sierpniu – ujęcie ilościowe i liczbowe

Drugi miesiąc wakacji zaowocował na polskim rynku pożyczkowym udzieleniem 231,5 tys. pożyczek w ujęciu liczbowym, na łączną kwotę rzędu 576 mln zł. Mogłoby się wydawać, że wartości te są spore, ale jak się okazuje – sporo niższe niż na przykład w lipcu 2019. Średnia wysokość udzielonego zobowiązania w sierpniu tego roku wyniosła 2489 zł. Oczywiście mówimy tu jedynie o produktach typu chwilówki oraz pozabankowe pożyczki ratalne. W newsletterze BIK znajdziemy także dane liczbowe i wartościowe dotyczące pierwszych ośmiu miesięcy 2019 roku. Jak podało Biuro Informacji Kredytowej firmy pożyczkowe, które raportują do tej instytucji, od stycznia do sierpnia tego roku udzieliły 1834,5 tys. zobowiązań na łączną kwotę 4,685 mld zł.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2019 roku największy udział procentowy w wartości przyznanych pożyczek miały te zobowiązania, których wartość przekraczała 5000 zł. Takie zobowiązania stanowiły 40% kwoty wszystkich pożyczek, a ich ilość w sprzedaży sierpniowej to 11%. W tym ujęciu prym wiodły pożyczki do kwoty 1000 zł stanowiąc 38% wszystkich sprzedanych zobowiązań. Ich udział w ogólnej wartości zaciągniętych w sierpniu pożyczek był natomiast niewielki i wyniósł 9%.

Wszystkie zgromadzone powyżej dane łatwo odczytać  z zamieszczonej poniżej tabeli, obrazującej wyniki sprzedaży na rynku pożyczek pozabankowych w sierpniu tego roku:

Wyróżnik Liczba w tys. szt. Wartość w mld zł
08.2019 01-08.2019 08.2019 01-08.2019
Pożyczki pozabankowe 231,5 1834,5 0,576 4,685

*Opracowanie Chwilowo.pl na podstawie Newsletter BIK Wrzesień 2019

Choć, jak widać w powyższym zestawieniu sierpień nie przyniósł spektakularnych wyników sprzedażowych, to zainteresowanie pożyczkowymi produktami pozabankowymi na przestrzeni ostatnich ośmiu miesięcy ma się całkiem dobrze i wciąż wzrasta.

Porównanie rok do roku i miesiąc do miesiąca

Wspominaliśmy o tym, że sierpień 2019 przyniósł spadki sprzedażowe nie tylko w stosunku do sierpnia w zeszłym roku, ale także lipca 2019. Okazuje się bowiem, że w ósmym miesiącu tego roku udzielono o 1,9% mniej pożyczek niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wartość zaciągniętych zobowiązań w tym porównaniu spadła natomiast aż o 10,6%. Niższa w zestawieniu rok do roku okazała się także średnia wysokość pożyczki pozabankowej, gdyż względem sierpnia 2018 straciła na wartości 8,9%.

Ostrożną nadzieją może napawać jedynie fakt minimalnego wzrostu w ilości udzielonych pożyczek w okresie styczeń-sierpień 2019 w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym. W pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku udzielono bowiem o 0,1% więcej pożyczek niż miało to miejsce w 2018 r. Niestety, w kwestii wartości zaciągniętych zobowiązań sprawa nie przedstawia się już po myśli pożyczkodawców, gdyż tu nastąpił spadek o 1,7%.

Lipiec 2019 był tym momentem w roku, który mógł zwiastować polepszenie się sytuacji w branży pożyczkowej. Sierpień zweryfikował jednak te nadzieje i przyniósł ze sobą spadek ilości udzielonych pożyczek o 7,6% oraz ich łącznej wartości o 9,4%. Można więc zauważyć, że po chwilowym piku sprzedażowym w lipcu, dynamika sprzedaży ponownie przyjęła tendencję spadkową i aż do okresu przedświątecznego zapewne nic się w tej kwestii nie zmieni.

Powyższe dane zaprezentowane przez BIK, zebraliśmy w tabeli celem lepszego zobrazowania aktualnych trendów sprzedażowych w branży pożyczkowej:

Trendy sprzedażowe w branży pożyczkowej

*Opracowanie Chwilowo.pl na podstawie Newsletter BIK Wrzesień 2019

Niezmiennie największą popularnością wśród polskich pożyczkobiorców cieszą się zobowiązania opiewające na kwoty do 1000 zł oraz te mieszczące się w przedziale 2-3000 zł. W okresie od stycznia do sierpnia 2019 dynamika dla tych pożyczek była dodatnia i wynosiła odpowiednio +5,4% i 4,7%. Zdecydowanie mniej chętnie wybierane były pożyczki z przedziału 1-1500 zł, 3-5000 zł oraz te powyżej 5000 zł. Dynamika dla zobowiązań o tych wartościach była w pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku zdecydowanie ujemna i wyniosła odpowiednio: -7,4%, -6,8% oraz -2,2%.

Sytuację na polskim rynku pożyczek pozabankowych bardzo dobrze obrazuje poniższy wykres. Jak widać, poza nielicznymi “odbiciami”, tendencja sprzedaży od dłuższego czasu jest wyraźnie spadkowa:

Sprzedaż pożyczek pozabankowych w sierpniu 2019 roku.

Źródło: Newsletter BIK o rynku pożyczkowym – Wrzesień 2019

Dlaczego sierpień nie utrzymał sprzedaży z lipca?

Odpowiedzi na powyższe pytanie może być wiele. Pierwsza z nich są zapewne utrwalone przez lata zachowania pożyczkowe Polaków. Jak wskazują liczne badania i ankiety prowadzone wśród różnych grup wiekowych, wakacje to czas, w którym pożyczamy pieniądze nie tylko na podróże, ale przede wszystkim na inwestycje budowlane czy remontowe. Czas, który powinniśmy przeznaczać na odpoczynek zostaje nierzadko zastąpiony okresem wytężonej pracy, na którą nie mamy czasu w ciągu roku ze względu na wypełnianie obowiązków zawodowych.

Może być więc tak, że to w lipcu pożyczamy pieniądze, planujemy prace remontowe czy wyjazdy i pozyskane środki wykorzystujemy dopiero w drugiej połowie wakacji. Stąd zdecydowanie mniejsze zainteresowanie pożyczkami w sierpniu niż w lipcu.

Nie bez znaczenia w tym roku będzie również fakt rozszerzenia programów socjalnych takich, jak 500+. Świadczenie to będzie bowiem  od teraz wypłacone na każde dziecko, bez właściwe żadnych limitów. Ci, którzy w porę złożyli wniosek, nie muszą zapewne rozważań dodatkowego finansowania domowego budżetu z tytułu pożyczek, a przynajmniej nie w takim stopniu, jak robili to w latach poprzednich.

Co dalej z branżą pożyczkową?

Nie bez znaczenia dla spadków sprzedaży pożyczek pozabankowych w sierpniu 2019 pozostaje z pewnością obecna słaba kondycja i trudna sytuacja w branży pożyczkowej. Podyktowana jest ona oczywiście widmem zmian legislacyjnych, które utrudniają firmom pożyczkowym dostęp do alternatywnych źródeł finansowania, ale także kryzysem na rynku obligacji korporacyjnych. Sytuacja polskich pożyczkodawców jest więc w dalszym ciągu niepewna i obecnie nie pozwala jednoznaczne wyrokowanie w sprawie dalszego funkcjonowania pożyczkowych podmiotów pozabankowych.

Jedno jest pewne – zarządy, jak również pracownicy polskich firm pożyczkowych nadal mogą porównywać swoją sytuację do przysłowiowego “siedzenia na bombie” i próbować oszacować straty, jakie przyniesie im nowelizacja ustawy antylichwiarskiej. To, delikatnie ujmując, niekomfortowe położenie dotyczy nie tylko najmniejszych instytucji pożyczkowych, ale, jak się okazuje, również dużych graczy w branży, którzy już teraz notują znaczące spadki sprzedażowe. Niestety, jedyne, co możemy obecnie zrobić, to czekać na kolejne doniesienia z rynku pożyczek pozabankowych.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo