Przegląd rynku pożyczek pozabankowych – wrzesień 2019

Aktualizacja: 2020-02-18
Data publikacji: 2019-10-30
Autor: Marta Kazimierska
Ocena: 4.57
(ilość ocen: 7)

Więcej zaciągniętych zobowiązań, ale na mniejsze kwoty niż w analogicznym okresie w 2018 roku. Tak pokrótce można opisać sytuację na polskim rynku pożyczek pozabankowych we wrześniu b.r. Na obecną chwilę należy uznać, że zainteresowanie pożyczkami wśród konsumentów utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Czego zwiastunem może być natomiast obniżenie wartości zaciąganych zobowiązań? Czy będzie to stała tendencja? Zapraszamy do artykułu.

Wrzesień 2019 – więcej pożyczek na mniejsze kwoty

Zakończenie trzeciego kwartału 2019 roku na rynku pożyczek pozabankowych przyniosło ze sobą wyraźne ukierunkowanie na obniżenie wartości udzielanych zobowiązań przy jednoczesnym wzroście ich ilości. Z tej prawidłowości można wysnuć wniosek, że dotychczas zmiany regulacji prawnych nie wpłynęły negatywnie  na zainteresowanie produktami typu chwilówki czy pożyczki na raty. Dodatnia dynamika pożyczek niskokwotowych pozwala jednak przypuszczać, że w związku z wyższymi płacami oraz rozbudową programów socjalnych, konsumenci będą zainteresowani niższymi kwotami dodatkowego finansowania. Jakie zmiany na rynku pożyczek przyniósł zatem wrzesień 2019?

Rynek pożyczkowy we wrześniu – ujęcie wartościowe i liczbowe

Firmy pożyczkowe raportujące swoją sprzedaż do Biura Informacji Kredytowej udzieliły we wrześniu finansowania na łączną kwotę 531 mln zł. Choć suma ta wydaje się być zawrotną w odniesieniu do 30 dni, jako okresu, w którym udzielono pożyczek o tej wartości, to trzeba pamiętać o utrzymującej się tendencji spadkowej w tym obszarze. Wspomniana kwota rozłożyła się się we wrześniu na 219,1 tys. zobowiązań w ujęciu liczbowym. W newsletterze BIK znalazła się także średnia wartość pożyczki udzielonej w ostatnim miesiącu trzeciego kwartału i wyniosła 2424 zł. Dodatkowo, podsumowanie pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 roku można zamknąć łączną kwotą 5,197 mld zł pożyczoną w ramach 2046,5 tys. zobowiązań. Liczby te dają obraz skali, na jaką Polacy korzystają z oferty  przygotowanej dla nich przez firmy pożyczkowe.

Pozostając przy podsumowaniu pierwszych trzech kwartałów 2019 roku, trzeba zauważyć, że aż 40% wartości wszystkich udzielonych pożyczek, stanowiły te opiewające na kwotę powyżej 5000 zł. Jednocześnie, w ujęciu liczbowym ich udział w ilości udzielonych zobowiązań to 11%. Niezmiennie najpopularniejszymi produktami pożyczkowymi były chwilówki, których wartość nie przekroczyła 1000 zł. Zobowiązania tego typu stanowiły od stycznia do września tego roku 38% wszystkich pożyczek. Oczywiście, ich udział w ogólnej wartości udzielonego finansowania nie był imponujący i utrzymał się na poziomie 9%.

Wszystkie przedstawione powyżej dane mogą być trudne do samodzielnego zestawienia. Celem usystematyzowania podanych wartości, przygotowaliśmy tabelę, w której ujęliśmy zaraportowane dane z rynku pożyczkowego zarówno we wrześniu oraz w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku:

Wyróżnik Liczba w tys. szt. Wartość w mld zł
09.2019 01-09.2019 09.2019 01-09.2019
Pożyczki pozabankowe 219,1 2046,5 0,531 5,197

*Opracowanie Chwilowo.pl na podstawie Newsletter BIK Październik  2019

Na progu czwartego kwartału, w którym można się spodziewać wzrostu ilości i wartości podejmowanych przez konsumentów zobowiązań finansowych, zainteresowanie pożyczkami utrzymuje się na względnie stałym poziomie ze spadkami w ujęciu wartościowym.

Porównanie rok do roku i miesiąc do miesiąca

Wrzesień 2019 w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, zakończył się ze spadkiem w ogólnej wartości udzielonych zobowiązań przez pozabankowe firmy pożyczkowe na poziomie -4,7%. Wspominaliśmy już o tendencji spadkowej w tym ujęciu, ale w związku ze wzrostami w ilości udzielonych pożyczek, we wrześniu tego roku zanotowano o 5,9% więcej zaciągniętych zobowiązań niż w dziewiątym miesiącu zeszłego roku. Duży spadek, jak podano w newsletterze BIK, dotyczył natomiast wartości średniej udzielonej pożyczki w ostatnim miesiącu trzeciego kwartału i zatrzymał się na poziomie -10% względem września 2018 roku.

Podsumowanie pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 oraz 2019 roku w kategorii ilości udzielonych pożyczek pozabankowych, wypada z korzyścią dla roku bieżącego. Wzrost jest niewielki, bo wynosi jedynie 0,5%, ale ujmując tę wartość w odniesieniu do ogólnej liczby zaciągniętych zobowiązań, otrzymany wynik nie wydaje się już tak skromny. Gorzej w tym porównaniu wypadła łączna wartość udzielonego finansowania w okresie styczeń – wrzesień 2019. W odniesieniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, zanotowano w tym ujęciu spadek na poziomie -2,1%. Zdaje się to potwierdzać wcześniejszą tezę o sukcesywnych wzrostach w ilości zaciąganych zobowiązań przy jednoczesnym spadku ich wartości tak jednostkowej, jak i ogólnej.

Mogłoby się wydawać, że wrzesień jest tym miesiącem w roku, który generuje szereg dodatkowych wydatków związanych m.in. z wyprawkami szkolnymi. Okazuje się jednak, że w porównaniu do sierpnia, zanotowano sprzedaż o 3,5% pożyczek niższą w ujęciu liczbowym. Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań również spadła, gdyż we wrześniu 2019 udzielono finansowania o 5,2% niższego w niż w miesiącu poprzedzającym. Być może konsumenci o wydatkach wrześniowych pomyśleli już w sierpniu i stąd takie spadki w porównaniu miesiąc do miesiąca.

Zestawienie obrazujące sprzedaż pożyczek pozabankowych w tym roku i w analogicznych okresach roku ubiegłego, przedstawia poniższa tabela:

Wyróżnik Ujęcie liczbowe Ujęcie wartościowe
09.2019/
09.2018
09.2019/
08.2019
01-09.2019/
01-09.2018
09.2019/
09.2018
09.2019/
08.2019
01-09.2019/
01-09.2018
Pożyczki pozabankowe +5,9% -3,5% +0,5% -4,7% -5,2% -2,1%

*Opracowanie Chwilowo.pl na podstawie Newsletter BIK Październik 2019

Największą dynamikę dodatnią w liczbie udzielonych pożyczek w okresie styczeń – wrzesień 2019 zanotowały zobowiązania mieszczące się w przedziale kwotowym od 2000 do 3000 zł. Był to wzrost rzędu +6,0%. Nieco niższa, ale również dodatnia dynamika dotyczyła sprzedaży pożyczek o najmniejszej wartości, a więc tych nieprzekraczających 1000 zł i wyniosła +5,3%. W ujęciu wartościowym, również zobowiązania do 1 tys. oraz te z zakresu od 2 do 3 tys. zł mogły pochwalić się dynamika dodatnią. Było to odpowiednio +4,9% oraz +6,8%.

Pożyczki mieszczące się w zakresie kwot od 3000 zł do 5000 zł to te produkty, którym została przypisana dynamika ujemna zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. Okazuje się bowiem, że w kategorii liczbowej był to spadek rzędu -6,4%, natomiast w ujęciu wartości to aż -7,2%.

Poniższy wykres przedstawia relację wartości pożyczek w stosunku do rocznej dynamiki pożyczek uruchomionych. Oczywiście są to dane przekazane jedynie od tych firm pożyczkowych, które współpracują w tym zakresie z Biurem Informacji Kredytowej:

Dynamika sprzedaży pożyczek pozabankowych.

Źródło: Newsletter BIK o rynku pożyczkowym – Październik 2019

Dlaczego wartości udzielanych pożyczek spadają?

Wszystkie przedstawione powyżej dane wyraźnie wskazują na nowy trend w sprzedaży pożyczek pozabankowych. Choć zainteresowanie tymi produktami nie maleje, a wręcz rośnie wśród pożyczkodawców, to są oni obecnie skłonni do wnioskowania o dodatkowe finansowanie w coraz niższych kwotach. Taka tendencja ma zapewne swoje przyczyny w kilku nakładających się na siebie aspektach społecznych i gospodarczych. Z jednej strony można wysnuć wniosek, że zobowiązania finansowe zaciąga coraz więcej więcej osób, ale robią to w ostrożny sposób, szacując swoje możliwości w spłacie.

Aspektem wartym rozważenia w kontekście spadającej wartości pożyczek pozabankowych, może być również kwestia skłonności pożyczkodawców do udzielania chwilówek lub pożyczek ratalnych w kwotach wyższych niż np. 3000 zł. Nie należy bowiem wykluczać, że to nie potencjalni pożyczkobiorcy wnioskują o coraz niższe kwoty zobowiązań, ale być może same firmy pożyczkowe bardziej restrykcyjnie podchodzą do udzielania finansowań o wyższej wartości.

Znamienny jest również fakt wzrostu zainteresowania pożyczkami poniżej 1 tys. zł oraz tymi mieszczącymi się w przedziale od 2 do 3000 zł.  “Odpowiedzialnymi” za te wzrosty mogą być darmowe chwilówki, a więc pożyczki, które udzielane są najczęściej w drobnych kwotach. Produkty te w przypadku terminowej spłaty zobowiązania nie generują żadnych dodatkowych opłat, a więc są niezwykle atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnych pożyczkobiorców. Być może obniżenie ogólnej wartości udzielanych pożyczek ma związek ze wzrostem popularności bezkosztowego pożyczania.

Co przyniesie ostatni kwartał 2019 roku?

Naturalnym jest przypuszczenie, że w związku ze standardowym zwiększaniem się konsumpcjonizmu w ostatnich trzech miesiącach roku, również tym razem rynek pożyczek pozabankowych będzie mógł liczyć na wzrost sprzedaży. Wydłużający się sukcesywnie okres świąteczny sprawia, że konsumenci są skłonni do wydawania coraz większych sum na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy roku. Sklepy kuszą promocjami, a pomimo wzrastających wynagrodzeń oraz rozszerzenia programów socjalnych, środków może nie wystarczyć na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Wówczas z pomocą mogą przyjść właśnie szybkie pożyczki.

Z drugiej jednak strony, ostatnie miesiące przyniosły kilka niespodzianek i w dobie oczekiwania na konsekwencje wprowadzenia nowych prawnych regulacji dotykających rynku pożyczek pozabankowych, ciężko przewidywać najbliższe trendy w branży. Wniosek jest jednak z pewnością jeden – zainteresowanie produktami pożyczkowymi utrzymuje się na względnie stałym poziomie i nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała się szybko zmienić.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo