RRSO, WIBOR i LIBOR. Słownik najpopularniejszych pojęć finansowych. Część I
Ocena: 4.5
(ilość ocen: 2)

RRSO, WIBOR i LIBOR. Słownik najpopularniejszych pojęć finansowych. Część I

RRSO, WIBOR, LIBOR — nie wszystkie pojęcia bankowe są w pełni zrozumiałe dla zwykłego „zjadacza chleba”. W artykule omówimy najpopularniejsze, przekładając ich definicje na przystępny, prosty język. W pierwszej części skupimy się przede wszystkim na określeniach związanych z kredytami i pożyczkami.

Analizując umowę kredytu lub pożyczki, nie trudno pogubić się w gąszczu skomplikowanych pojęć, obco brzmiących zwrotów oraz określeń, które statystycznemu Kowalskiemu zupełnie nic nie mówią. Dziś przełożymy je na nieco bardziej przystępny język.

Słownik najpopularniejszych pojęć finansowych — kredyty i pożyczki

Bankowość elektroniczna to usługa, która zapewni Ci możliwość wykonywania operacji bankowych (np. przelewów) za pośrednictwem internetu lub łącza telefonicznego.

Biura Informacji Gospodarczej to instytucje, gromadzące, przechowujące i udostępniające dane o nierzetelnych dłużnikach. Niektóre gromadzą również dane na temat rzetelnych płatników.
Obecnie w Polsce działa 6 Biur Informacji Gospodarczej:

  • Krajowy Rejestr Długów BIG,
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
  • BIG InfoMonitor,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT),
  • Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Jeśli wierzyciel umieści Twoje dane w rejestrach BIG-u, możesz mieć realne problemy z zaciągnięciem kredytu lub pożyczki, podpisaniem umowy z dostawcą internetu czy operatorem telefonii komórkowej.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) – instytucja, która gromadzi i udostępnia informacje o kredytobiorcach i spłacanych przez nich kredytach. Wbrew obiegowej opinii BIK nie jest rejestrem dłużników. Aż 90 proc. zawartych w jego rejestrach informacji to dane pozytywne.
Zgromadzone w BIK-u informacje pochodzą od banków oraz współpracujących z nim pozabankowych instytucji pożyczkowych.

Całkowity koszt kredytu to ogół kosztów, jakie poniesie kredytobiorca w związku z umową o kredyt konsumencki.

Czek Giro — powszechnie znany od wielu lat środek płatniczy. System płatności Giro bazuje na pocztowym systemie wypłaty środków. Jeśli sięgniesz po szybką pożyczkę pozabankową i wybierzesz taką formę wypłaty, będziesz mógł odebrać gotówkę w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego.

Formularz Informacyjny – formularz dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2014, poz. 1497 z późn. zm.). Taki dokument zawiera szczegółowe warunki kredytu (pożyczki) i powinien być przekazany pożyczkobiorcy przed udzieleniem finansowania.

Harmonogram spłat — dokument przekazywany osobie spłacającej pożyczkę (lub kredyt) przez instytucję finansową. Harmonogram spłat zawiera wykaz rat pozostających do uregulowania wraz z wymaganą datą spłaty danej raty.

Konsolidacja zadłużenia umożliwia zastąpienie kilku rat aktualnie spłacanych kredytów i pożyczek jedną niższą. Sięgając po kredyt konsolidacyjny, możesz więc obniżyć wysokość miesięcznych zobowiązań finansowych i uniknąć ryzyka opóźnień w spłacie.

Kredyt bankowy to produkt finansowy, którego bank udziela osobie fizycznej lub prawnej. Udzielając kredytu, instytucja oddaje kredytobiorcy ustaloną kwotę pieniężną na określony cel. Kredytobiorca zobowiązuje się natomiast do zwrotu tej kwoty wraz z odsetkami w określonym umową terminie. W przeciwieństwie do pożyczki, kredytu może udzielić wyłącznie bank. W zależności od celu finansowania możemy wyróżnić:

  • kredyty konsumpcyjne, służące sfinansowaniu bieżących potrzeb;
  • kredyty samochodowe przeznaczone na zakup pojazdu mechanicznego;
  • kredyty hipoteczne i mieszkaniowe, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na zakup lub budowę nieruchomości;
  • kredyty konsolidacyjne, służące skonsolidowaniu aktualnie posiadanych zobowiązań finansowych.

Kredyt konsumencki to kredyt udzielany konsumentowi przez kredytodawcę, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Kredyt konsumencki może zostać udzielony na cele prywatne, czyli niezwiązane z działalnością gospodarczą i zawodową. Prawa i obowiązki obu stron umowy kredytu konsumenckiego reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Co ważne, mianem kredytu konsumenckiego określa się nie tylko kredyt bankowy, ale również pożyczkę pozabankową.

LIBOR (London Inter Bank Offer Rate) – indeks, określający stopę, wg której banki pożyczają pieniądze miedzy sobą. Wartość LIBOR stanowi podstawę oprocentowania kredytów denominowanych w obcych walutach.

Marża banku — zysk banku, wynikający z udzielenia kredytu. Zazwyczaj stanowi element oprocentowania i jest wyrażana procentowo.

Monit — listowne, telefoniczne, SMS-owe, lub e-mailowe wezwanie do uregulowania zaległej raty kredytu, lub pożyczki.

Odsetki to koszt, jaki będziemy musieli ponieść za korzystanie z pieniędzy instytucji finansowej po zaciągnięciu kredytu lub pożyczki.

Pożyczka pozabankowa — to pożyczka udzielana przez instytucję inną niż bank. Podlega ona regulacjom kodeksu cywilnego oraz ustawie o kredycie konsumenckim.

Prowizja — jeden z elementów, decydujących o koszcie pożyczki lub kredytu. Prowizja stanowi zazwyczaj opłatę za udzielenie finansowania.

Przelew ekspresowy BlueCash — rozwiązanie służące do realizacji natychmiastowych przelewów międzybankowych. Jeśli wykonasz przelew BlueCash, odbiorca może otrzymać środki nawet w ciągu kilku minut. Także w sobotę i niedzielę.

Raty malejące — forma spłaty kredytu, najczęściej hipotecznego lub mieszkaniowego. Wybierając kredyt z ratą malejącą, przez początkowy okres spłaty będziesz płacił zdecydowanie wyższą ratę niż przez kolejne miesiące (lata). Kredyt z malejącą ratą umożliwia obniżenie całkowitego kosztu pożyczenia pieniędzy (podstawa naliczania odsetek sukcesywnie maleje). Wymaga jednak większej niż w przypadku kredytu z ratą równą zdolności kredytowej.

Raty równe — forma spłaty kredytu, najczęściej hipotecznego lub mieszkaniowego. Wybierając kredyt z ratą równą, przez cały okres spłaty będziesz płacił raty tej samej wysokości. W początkowym okresie wysokość odsetkowej części raty znacząco góruje nad jej częścią kapitałową.

RRSO — rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu lub pożyczki. To właśnie wartość RRSO w precyzyjny sposób pokazuje, ile w rzeczywistości zapłacisz za pożyczone pieniądze. RRSO zawiera w sobie nie tylko koszt odsetek, ale również prowizji, ubezpieczenia oraz wszystkich innych opłat dodatkowych.

Termin spłaty kredytu/pożyczki — określony przez instytucję termin, do którego pożyczkodawca winien spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Spłata zobowiązania po przekroczeniu terminu spłaty może skutkować naliczeniem odsetek karnych oraz rozpoczęciem procedury windykacyjnej.

Wakacje kredytowe to okresowa przerwa w spłacie rat pożyczki lub kredytu. Skorzystanie z wakacji kredytowych jest możliwe na wniosek kredytobiorcy, najczęściej w przypadku przejściowych kłopotów finansowych, spowodowanych np. utratą pracy lub niespodziewanymi wydatkami.

WIBOR — wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Ten parametr ma znaczący wpływ na wysokość oprocentowania kredytów dla osób fizycznych.

Zdolność kredytowa — zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w określonym przez instytucję finansową terminie. Mając wyższą zdolność kredytową, będziesz mógł pożyczyć od banku więcej pieniędzy.

Polecane oferty

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

Najlepsze firmy pożyczkowe

1.
Ocena: 3.89
(ilość ocen: 604)
2.
Ocena: 3.55
(ilość ocen: 326)
3.
Ocena: 4.05
(ilość ocen: 733)
4.
Ocena: 4.08
(ilość ocen: 1180)
5.
Ocena: 3.93
(ilość ocen: 446)