Rządowy program Czyste powietrze – dla kogo i jak uzyskać?
5 (100%) 1 głosów

Rządowy program Czyste powietrze – dla kogo i jak uzyskać?

Głównym celem rządowego projektu Czyste powietrze jest… wytoczenie wojny smogowi i zanieczyszczeniom powietrza. Beneficjentami programu są właściciele domów jednorodzinnych oraz osoby dopiero planujące budowę domu. Ile pieniędzy można otrzymać i jakie powinno być ich przeznaczenie? W jaki sposób można złożyć wniosek o dofinansowanie? Podpowiadamy.

Program Czyste powietrze to odpowiedź Ministerstwa Środowiska na coraz gorszy stan powietrza w naszym kraju. Rzeczywiście, w ostatnich miesiącach poziom smogu znacząco przekraczał dopuszczalne normy. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy było głównie spalanie odpadów i słabej jakości opału oraz używanie przestarzałych instalacji piecowych. Zgodnie z informacjami, udostępnionymi przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii, piece na paliwa obecne w polskich domach jednorodzinnych to w większości wiekowe urządzenia.

Średni wiek kotła przekracza 13 lat, a pieca kaflowego – niemal 40. Ponad 60 proc. kotłów to urządzenia dziesięcioletnie lub starsze, w których da się spalić niemal wszystko. W odpowiedzi na takie realia rząd postanowił pomóc Polakom, oferując dofinansowania na termomodernizację oraz finansowanie źródeł ciepła.

Ile pieniędzy można zyskać i na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Biorąc udział w programie Czyste powietrze, można otrzymać nawet 53 000 zł. Pieniądze można przeznaczyć na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Realizacja programu potrwa dziesięć lat, a jego całkowity budżet wyniesie 103 mld zł – 63,3 mld zł w formie dotacji oraz 39,7 mld zł w formie pożyczek zwrotnych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz osoby, które dopiero planują budowę domu.

Warunki otrzymania dofinansowania

Wysokość dotacji jest zależna od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Ma to doprowadzić do zmniejszenia ubóstwa energetycznego w Polsce. Osoby zainteresowane programem mogą liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Ich minimalna wartość wynosi 7000 zł. Kwotę, stanowiącą 90% kosztu inwestycji mogą otrzymać gospodarstwa o najniższych dochodach, w których na jedną osobę przypada nie więcej niż 600 zł. W przypadku rodzin, w których kwota ta wynosi co najmniej 1600 zł na osobę, dofinansowanie wyniesie 32%.

Co z różnicą pomiędzy kosztem modernizacji a kwotą dofinansowania? Czy brakującą sumę należy uiścić ze środków własnych?

Pozostały koszt inwestycji możesz pokryć gotówką lub zaciągnąć pożyczkę na preferencyjnych warunkach.

Gdzie znaleźć wniosek i jak go złożyć?

Wniosek znajdziesz na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wypełniony złożysz w Banku Ochrony Środowiska lub w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem.
Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2027 r. o godz. 24.00.

Dodatkowe dokumenty

Oprócz wniosku należy przedstawić również:

  • dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej;
  • kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy;
  • pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego (jeśli dotyczy);
  • dokumentację fotograficzną odzwierciedlająca stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku;
  • branżową dokumentację projektową wykonaną przez uprawnionego projektanta/audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna — jeśli zostały wykonane;
  • oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.

Do wypłaty dofinansowania potrzebne będą:

  • protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia;
  • dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, wykaz umów z wykonawcami (jeśli zostały zawarte);
  • dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia;
  • dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie dowodów księgowych (dokument dołącza się w przypadku wniosku o wypłatę na rachunek beneficjenta).

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Jeśli chcesz zadać pytanie, wyjaśnić wątpliwości lub poruszyć jakąkolwiek kwestię związaną z programem Czyste powietrze, zadzwoń na EKOlinię – specjalną infolinię Banku Ochrony Środowiska. Dodatkowych informacji szukaj również w swojej gminie.

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.