Stopy procentowe w Polsce 2019 – co musisz o nich wiedzieć?

Aktualizacja: 2020-02-18
Data publikacji: 2019-11-12
Autor: Emila Biernaciak
Ocena: 4.6
(ilość ocen: 5)

Zapewne przynajmniej raz w życiu spotkałeś się z określeniem “stopy procentowe”. Mają one ogromny wpływ na rynki kapitałowe i gospodarkę, a przez to również na nasze codzienne życie. Czy wiesz, jaki to wpływ? I ile wynoszą stopy procentowe w Polsce 2019?

Co to jest stopa procentowa?

Stopy procentowe NBP w Polsce.Stopy procentowe (a konkretnie stopy procentowe NBP) to narzędzie, którym narodowy bank centralny (w Polsce jest to NBP), steruje ilością pieniądza znajdującego się na polskim rynku. Stopa procentowa określa cenę pieniądza, po której go kupujemy (w postaci kredytów) lub sprzedajemy (w postaci depozytów, czyli np. lokat).

Za pomocą stóp procentowych, w zależności od sytuacji na rynku krajowym, można ograniczać wysokość inflacji (podnosząc stopy procentowe) lub ożywiać gospodarkę (redukując wysokość stóp procentowych).

Służą do tego tzw. podstawowe stopy procentowe, wśród których znajduje się:

  • stopa referencyjna,
  • stopa lombardowa,
  • stopa depozytowa,
  • stopa redyskonta weksli.

Przeciętnego Kowalskiego najbardziej powinna interesować wysokość stopy referencyjnej, gdyż to od niej zależy wiele kwestii istotnych w codziennym życiu.

Stopy procentowe a kredyt konsumencki

Skorzystałeś z chwilówki? A może masz zaciągnięty kredyt? Powinieneś więc wiedzieć, że stopy procentowe w Polsce decydują m.in. o tym, ile banki i firmy pożyczkowe mogą zarobić na odsetkach od kapitału, a także na odsetkach za opóźnienie. W jaki sposób?

Zgodnie z art. 5 ust. 6 Ustawy o kredycie konsumenckim, referencyjna stopa procentowa stanowi punkt odniesienia dla oprocentowania kredytów konsumenckich (a do takich należy zarówno kredyt bankowy, jak i chwilówka). Na podstawie stopy referencyjnej Kodeks cywilny określa:

  • odsetki ustawowe, które są równe sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych,
  • odsetki maksymalne wynikające z czynności prawnej, które nie mogą wynieść więcej niż dwukrotność odsetek ustawowych.

Kodeks cywilny podobnie oblicza odsetki za opóźnienie. Ustawowe odsetki za opóźnienie są równe sumie referencyjnej stopy procentowej i 5,5 punktów procentowych. Ich maksymalna wysokość nie może natomiast wynieść więcej niż dwukrotność ustawowych odsetek za opóźnienie.

Odsetki za pożyczenie kapitału czy za opóźnienie w spłacie, które musisz płacić w banku czy firmie pożyczkowej, są zatem wprost uzależnione od stóp procentowych.

Kto ustala stopy procentowe w Polsce?

Rada Polityki Pieniężnej ustala stopy procentowe w Polsce.Stopy procentowe w Polsce, zgodnie z ustawą o NBP, ustala Rada Polityki Pieniężnej. Liczy ona dziesięciu członków, wybieranych na 6-letnią kadencję. Przewodniczącym RPP jest prezes Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem rady jest przede wszystkim dbanie o stabilność polskiej waluty, dzięki kontrolowaniu inflacji. Jeśli to możliwe, swoimi decyzjami może również wspierać wzrost gospodarczy. Jak już pisaliśmy, pokłosiem tych dwóch celów jest spadek lub wzrost stóp procentowych.

Wysokość stóp procentowych jest zwykle ustalana podczas comiesięcznych spotkań RPP. Na podjęcie decyzji ma wpływ wiele czynników, m.in. rodzima sytuacja gospodarcza, wysokość stóp procentowych w innych krajach oraz oczywiście, inflacja.

Stopy procentowe w Polsce 2019 – ile wynoszą?

Posiedzenia RPP, ustalające wysokość stóp procentowych zawsze budzą ogromne emocje. Wszystko dlatego, że stopy procentowe w Polsce w 2019 roku wynoszą dokładnie tyle samo, co w 2015 roku! Przez prawie pięć lat, Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na żadne zmiany. Ile zatem wynoszą podstawowe stopy procentowe w Polsce w 2019 roku?

Aktualna stopa procentowa kredytów (tzn. stopa referencyjna) wynosi 1,5%. Lombardowa stopa procentowa wynosi 2,5% (zawsze jest ona nieco wyższa niż stopa referencyjna). Stopa depozytowa i stopa redyskonta weksli wynoszą odpowiednio 0,5% i 1,75%. Jak twierdzą specjaliści, są to rekordowo niskie stopy procentowe. Dla porównania, w lutym 1998 roku stopa referencyjna wynosiła 24%. Z kolei czasie kryzysu w latach 2007-2009, wahała się od 5,75 do 3,5%.

Według Adama Glapińskiego, prezesa NBP i RPP, aktualne stopy procentowe mogą utrzymać się aż do 2022 roku. Mniej optymistyczni eksperci zakładają, że wzrost stóp procentowych nie powinien nastąpić aż do 2020 roku. Na takie prognozy ma przede wszystkim wpływ umiarkowany wzrost cen oraz rozwój gospodarki.

Od kilku lat RPP prowadzi łagodną politykę monetarną, utrzymując stopy procentowe w Polsce na stałym, wyjątkowo niskim poziomie. Z jednej strony oznacza to stosunkowo tanie, łatwe do otrzymania kredyty. Z drugiej strony społeczeństwo niebezpiecznie się zadłuża, co nigdy jest korzystne. Dodatkowo, korzystanie z lokat już od długiego czasu przestało być opłacalnym sposobem na zarabianie. Wyższe stopy procentowe to jednak tylko kwestia czasu. Inflacja zaczęła wzrastać, a to sygnał, że zmiany nadejdą w niedalekiej przyszłości.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo