Świadczenie urlopowe i dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS 2018
4.7 (93.33%) 3 głosów

Świadczenie urlopowe i dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS 2018

Osoby, które wybierają się na urlop wypoczynkowy mogą wnioskować o wypłatę dofinansowania z ZFŚS. Jeśli zakład pracy nie utworzył ZFŚS, dofinansowanie może zastąpić świadczenie urlopowe. W artykule sprawdzimy, kto może skorzystać z takiej formy wsparcia. Podpowiemy również, jak wnioskować o pieniądze na wakacje.

Extra Portfel logo
ExtraPortfel
3.4 (67.98%) 516 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Vivus.pl logo
Vivus
3.6 (72.34%) 1092 głosów
Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Ferratum logo
Ferratum Bank
3 (59.4%) 365 głosów
Kwota pożyczki

100 - 2000 zł

Czas na spłatę

15 - 30 dni

Świadczenie urlopowe i dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS to popularne formy wsparcia, oferowane przez pracodawców.

Dofinansowanie w ramach ZFŚS w 2018 roku

Dofinansowanie wypoczynku pracownika w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to jedno ze świadczeń socjalnych oferowanych przez współczesnych pracodawców. Zwane potocznie “wczasami pod gruszą” jest wypłacane przez pracodawcę raz w roku i pozwala pozyskać dodatkowe środki przeznaczone na sfinansowanie wakacyjnego wyjazdu. Środki z dofinansowania można przeznaczyć zarówno na sfinansowanie wypoczynku zorganizowanego przez podmioty zewnętrzne (np. wczasy czy kolonie), jak i zorganizowanego samodzielnie.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania może skorzystać pracownik, który przebywa na urlopie wypoczynkowym. Kluczowym kryterium przyznawania dodatkowych środków powinna być jego sytuacja materialna, życiowa i rodzinna. Mówiąc w dużym skrócie, zdecydowanie większe szanse na otrzymanie dofinansowania z ZFŚS będzie miała osoba o średnich dochodach, posiadająca dwoje lub troje dzieci niż ta sama stanu wolnego, piastująca stanowisko z wysoką pensją. Ważne: pracodawca nie może uzależniać przyznania dofinansowania lub jego wysokości od stanowiska pracownika, jego kwalifikacji i stażu pracy. Takie przesłanki wynikają z interpretacji wyroków Sądu Najwyższego. Wysokość świadczenia, terminy i sposoby wypłaty środków powinien określać regulamin funduszu, ustalany przez pracodawcę w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub z wybranym przez zespół pracownikiem (w przypadku braku związków zawodowych). Pieniądze mogą zostać przesłane na konto pracownika zarówno przed rozpoczęciem urlopu, jak i po jego zakończeniu (zwłaszcza, jeśli zapisy regulaminu przewidują konieczność przedstawienia dowodów poniesionych kosztów). Ważne: choć prawo nie określa, ile dni urlopu powinien wykorzystać pracownik, aby otrzymać dofinansowanie, w większości regulaminów pracodawcy umieszczają zapis o minimalnej długości, wynoszącej 14 dni.

Wniosek o dofinansowanie

Przyznanie świadczenia ze środków ZFŚS wymaga złożenia wniosku przez osobę uprawnioną do korzystania z tych świadczeń. Jeżeli osoba uprawniona nie złoży takiego wniosku, pracodawca nie ma obowiązku wypłaty świadczenia. Wymagane informacje oraz zasady i terminy składania wniosków powinien określać regulamin. Ważne: dofinansowanie wypoczynku otrzymane w ramach ZFŚS podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W praktyce oznacza to, że będzie ono potraktowane jako przychód pracownika i będzie wymagać pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, w której wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń (zarówno rzeczowych, jak i pieniężnych) sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych nie przekracza kwoty 1000 zł rocznie. W takim przypadku środki te będą zwolnione z opodatkowania. Jeszcze w ubiegłym roku wolna od podatku była kwota 380 zł rocznie. Jej znaczne podwyższenie jest efektem ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Co, jeśli zakład pracy nie utworzył Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Pracownik, który chce pozyskać dodatkowe środki, jednak nie może sięgnąć do kieszeni ZFŚS, może otrzymać świadczenie urlopowe. Środki w ramach takiego świadczenia mogą wypłacać pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) i nie zdecydowali się na założenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Warunki wypłacania tego świadczenia określa Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Należą do nich:

 • zatrudnienie na podstawie stosunku pracy u uprawnionego pracodawcy,
 • korzystanie z urlopu trwającego co najmniej 14 dni kalendarzowych.

W przeciwieństwie do dopłaty z ZFŚS świadczenie urlopowe pracodawca ma obowiązek wypłacić każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego. Wypłata świadczenia następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Ile pieniędzy można uzyskać w ramach świadczenia urlopowego?

Wysokość świadczenia urlopowego nie może być wyższa od kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Kwota świadczenia zależy również od wymiaru czasu pracy. Pracownik zatrudniony na pół etatu otrzyma połowę podstawowej stawki, a ten, który pracuje na 3/4 etatu – 75 proc. Maksymalne kwoty świadczenia urlopowego w 2018 r. wynoszą:

Dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach:

 • na cały etat – 1 185,66 zł,
 • na 3/4 etatu – 889,25 zł,
 • na 1/2 etatu – 592,83 zł,
 • na 1/4 etatu – 296,42 zł.

Dla pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze:

 • na cały etat – 1 580,89 zł,
 • na 3/4 etatu – 1 185,67 zł,
 • na 1/2 etatu – 790,45 zł,
 • na 1/4 etatu – 395,22 zł.

Dla pracownika młodocianego:

 • w I roku nauki – 158,09 zł,
 • w II roku nauki – 189,71 zł,
 • w III roku nauki – 221,31 zł.

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook