TSUE: Wcześniejsza spłata kredytu oznacza proporcjonalny zwrot wszystkich kosztów

Aktualizacja: 2020-02-18
Data publikacji: 2019-09-26
Autor: Emila Biernaciak
Ocena: 4.67
(ilość ocen: 18)

Prezes UOKiK wraz z Rzecznikiem Finansowym już od 2015 roku reprezentują pogląd, że wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego powinna wiązać się ze zwrotem wszystkich pobranych kosztów, obniżonych proporcjonalnie do czasu korzystania z kapitału. 11 września 2019 roku podobną wykładnię przyjął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zwrot kosztów przy wcześniejszej spłacie? Tak, ale nie wszystkich

Zgodnie z art. 49, Ustawy o kredycie konsumenckim (a takim są zarówno kredyty bankowe, jak i pozabankowe chwilówki), w przypadku uregulowania zobowiązania przed terminem zapisanym w umowie, całkowity koszt kredytu powinien zostać obniżony proporcjonalnie do czasu, o który skrócono umowę. Oznacza to, że pożyczkobiorca ma prawo ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów, nawet jeśli zostały one opłacone “z góry”.

Instytucje finansowe, w tym banki i firmy pożyczkowe, powyższy zapis interpretowały na niekorzyść konsumentów, uznając, że umorzeniu powinny podlegać jedynie odsetki. Pozostałe opłaty, takie jak koszty administracyjne, przygotowawcze, prowizje czy składki na ubezpieczenie, bywały w całości zatrzymywane przez udzielającego kredytu. Co więcej zdarzało się, że pożyczkodawca ustalał dodatkowe procedury, przez które wcześniejsza spłata chwilówki mogła wiązać się z dodatkowymi opłatami.

W opinii UOKiK oraz Rzecznika Finansowego, zatrzymywanie części opłat stanowiło naruszenie prawa. W efekcie sprawa trafiła na wokandę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. We wrześniu 2019 roku zapadł wyrok, który potwierdził stanowisko polskich organów. A zatem, jeśli skorzystamy z opcji wcześniejszej spłaty pożyczki, zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe mają obowiązek oddać nam wszystkie naliczone opłaty, proporcjonalnie obniżone. Bez znaczenia jest to, kiedy opłaty zostały pobrane oraz to, czy były powiązane z okresem trwania kredytu.

Zapadły pierwsze decyzje UOKiK po wyroku trybunału

UOKiK, 21 instytucjom sektora pozabankowego postawił już zarzuty niewłaściwego rozliczania się z klientami. W przypadku 8 innych wciąż toczy się postępowanie wyjaśniające. Jak można zakładać, kolejne sprawy będą inicjowane na bieżąco, gdyż proceder ten był powszechny.

Opierając się o nową interpretację, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał pierwszą decyzję w sprawie bezprawnego zatrzymywania opłat. Zgodnie z jej treścią, spółka Aasa Polska ma obowiązek zaprzestać obciążania swoich klientów pełną kwotą opłaty przygotowawczej, jeśli Ci wcześniej spłacili pożyczkę. Oprócz tego, firma powinna poinformować wszystkie osoby, które po 16 maja 2016 roku w całości nadpłaciły swój dług, o możliwości złożenia reklamacji i ubiegania się o zwrot części opłaty przygotowawczej. Aasa, w takiej sytuacji będzie miała 30 dni na oddanie nienależnie pobranych pieniędzy.

Pożyczkodawcy sceptyczni wobec orzeczenia TSUE

Od dłuższego czasu panowała istotna niejasność w interpretacji przepisów i dopiero orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 r w sprawie C 383/18 pozwoliło rozwiać te wątpliwości. Sytuacja dotyczy dużej części rynku kredytów konsumenckich. ” – podkreśla biuro prasowe spółki Aasa.

Przedstawiciele firmy zapewniają jednocześnie, że najnowsza decyzja regulatora daje im jasne wskazówki, co do kroków jakie należy podjąć. Obecnie spółka opracowuje nowe procedury, które wesprą Klientów firmy i pomogą im w korzystaniu z przysługujących im praw.

Do tematu, mniej entuzjastycznie podchodzą inne firmy pożyczkowe i reprezentanci branży. Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Agnieszka Wachnicka, zwraca uwagę, że orzeczenie TSUE jest wiążące wyłącznie w sprawie, której konkretnie dotyczy. Według niej, rynek potrzebuje czasu by ustosunkować się do decyzji Trybunału i dokonać oceny potencjalnych skutków.

Równie ostrożnie do sprawę komentuje firma IPF Digital (właściciel Hapipożyczki). Pożyczkodawca zauważa, że wyrok TSUE i jego uzasadnienie wciąż są przedmiotem szczegółowych analiz prawnych. Firma przygląda się decyzji w kontekście przepisów o kredycie konsumenckim. Wciąż jednak za wcześnie na rozstrzygnięcia, jak cała sytuacja wpłynie na sektor finansowy.

Nie otrzymałeś należnego Ci zwrotu? Złóż reklamację!

Pomimo wątpliwości w branży, UOKiK zachęca konsumentów, do składania reklamacji w sprawie nienależnie pobranych opłat. Jeśli zatem po wcześniejszym spłaceniu pożyczki lub kredytu, instytucja finansowa nie oddała Ci stosowanie przeliczonych kosztów, możesz złożyć reklamację, powołując się na orzeczenie TSUE (sygnatura sprawy: C-383/18). Jeśli pożyczkodawca nie uwzględni reklamacji, masz prawo skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Możesz również dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Najnowsze aktualności

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo