Oceń

Ubezpieczenie NNW — kiedy się przyda?

Ubezpieczenie NNW to polisa, chroniąca kierowcę oraz pasażerów przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. W artykule wyjaśnimy, kiedy najbardziej się przyda. Podpowiemy również, na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych. Wykupując taką polisę, obejmiesz ochroną najcenniejsze dobra, jakimi są życie i zdrowie człowieka. Sięgając po NNW, skutecznie uchronisz nie tylko siebie, ale również swoich bliskich przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. W przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie. Co ważne, NNW chroni wyłącznie osoby i nie obejmuje zniszczonego w wypadku mienia.

Zakres NNW

Szczegółowy zakres NNW zależy przede wszystkim od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. W większości przypadków ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu spowodowany:

 • zdarzeniami, powstałymi na skutek ruchu pojazdu:
  A. przy wsiadaniu bądź wysiadaniu z pojazdu,
  B. podczas przebywania w aucie w trakcie zatrzymania bądź postoju pojazdu,
  C. podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
  D. podczas załadowywania bądź rozładowywania przyczepy, zespolonej bezpośrednio z pojazdem
 • w razie następstw chorób, takich jak zawał serca czy udar,
 • w razie następstw nieszczęśliwych wypadków spowodowanych uprawianiem sportu,
 • w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. w razie częściowego lub całkowitego inwalidztwa,
 • w razie pobytu w szpitalu.

Niektóre polisy mogą obejmować także:

 • wypłatę odszkodowania z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów,
 • wypłatę świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • zwrot kosztów transportu zwłok i pogrzebu,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • diety szpitalne,
 • refundacje kosztów leczenia poza granicami kraju.

W przypadku NNW komunikacyjnego, ochroną objęty jest nie tylko kierowca, ale również pasażerowie pojazdu.

Ile kosztuje NNW?

Koszt polisy NNW zależy przede wszystkim od sumy ubezpieczenia, czyli górnej granicy wypłacanej przez ubezpieczyciela kwoty. W praktyce oznacza to, że wyższa suma ubezpieczenia, przekłada się na wyższą składkę i… wyższe odszkodowanie. Najczęściej zdarza się, że 1 proc. uszczerbku na zdrowiu przekłada się na 1 proc. sumy ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczysz się na 20 000 zł, za każdy 1 proc. uszczerbku na zdrowiu otrzymasz 200 zł. W takim przypadku wysokość składki nie powinna być wyższa niż kilkadziesiąt złotych rocznie. Oprócz sumy ubezpieczenia na cenę polisy wpływają również takie czynniki jak wiek ubezpieczonego, stan zdrowia oraz wykonywany zawód. Jeśli ubezpieczyciel uzna, że należysz do grupy podwyższonego ryzyka (np. z uwagi na dojrzały wiek czy choroby przewlekłe), z pewnością podwyższy kwotę składki. Co ważne, świadczenia wypłacane w ramach NNW można sumować. Jeśli posiadasz kilka polis NNW, w razie zaistnienia uszczerbku na zdrowiu, otrzymasz odszkodowanie z każdej z nich.

Dlaczego warto wykupić NNW?

Nie ulega wątpliwości, że polisę NNW posiadać warto. Choć nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkich zdarzeń losowych, dzięki NNW skutecznie zminimalizujesz ich negatywne skutki. Jakie są główne powody, przemawiające za zawarciem umowy z ubezpieczycielem? Kupując dostosowane do swoich potrzeb ubezpieczenie NNW możesz liczyć na:

 • ochronę ubezpieczeniową nawet w sytuacji, jeśli to Ty spowodujesz kolizję;
 • niezależność świadczenia z tytułu NNW od tego, które przysługują z polisy OC sprawcy;
 • ochronę ubezpieczeniową pasażerów pojazdu oraz najbliższych ubezpieczonego;
 • ochronę ubezpieczeniową w szczególnych przypadkach. np. podczas uprawiania sportów ekstremalnych na wakacjach;
 • możliwość dostosowania parametrów polisy do własnych oczekiwań.

Ważne wyłączenia odpowiedzialności

Zanim wybierzesz ubezpieczenie NNW, dokładnie przeanalizuj Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zwróć uwagę nie tylko na zakres polisy oraz zasady wypłacania odszkodowań, ale również na wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. Należą do nich sytuacje powstałe na skutek:

 • spożycia alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających,
 • prób popełnienia przestępstwa,
 • prowadzenia pojazdów mechanicznych bez stosownych uprawnień,
 • niewłaściwego leczenia chorób lub niestosowanie się do zaleceń lekarskich,
 • uprawiania dyscyplin, wyłączonych z zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczeń również w sytuacji, jeśli „zapomnisz” poinformować go o swojej chorobie, lub spowodowałeś uszczerbek na zdrowiu umyślnie i świadomie.

NNW w najbardziej znanych towarzystwach ubezpieczeniowych

W kolejnej części artykułu sprawdzimy, jakie warunki NNW oferują klientom najbardziej znani ubezpieczyciele.

NNW W PZU

Wykupując ubezpieczenie w PZU, możesz liczyć na wypłatę odszkodowania w razie uszkodzenia ciała lub śmierci oraz zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji. Ochroną objęty jest nie tylko kierowca, ale również pasażerowie. Jeśli sięgniesz po polisę w PZU, otrzymasz odszkodowanie w przypadku zaistnienia wypadków, które wydarzyły się podczas jazdy albo:

 • wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
 • załadowywania lub rozładowywania pojazdu,
 • zatrzymywania lub postoju pojazdu,
 • naprawy na miejscu zdarzenia,
 • otwierania lub zamykania drzwi, lub bramy garażu, lub posesji,
 • tankowania na stacji paliw.

PZU wypłaci świadczenie:

 • jeśli kierowca lub pasażerowie doznali całkowitego, lub częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. poważne złamanie nogi, uszkodzenie wzroku, śmierć);
 • za leczenie uciążliwe – jeżeli w związku z wypadkiem kierowca lub pasażer pojazdu przeszedł operację chirurgiczną, lub przebywał w szpitalu co najmniej 5 dni, a nie stwierdzono u niego trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • jako zasiłek dzienny za pobyt w szpitalu (dotyczy osób, które pracują zawodowo).

Zwróci także koszty:

 • leczenia, w tym rehabilitacji,
 • transportu zwłok,
 • przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,
 • zakupu zaleconych przez lekarza przedmiotów ortopedycznych (np. kul, szyn) i środków pomocniczych (np. bandaży elastycznych, opasek uciskowych).

NNW w towarzystwie ubezpieczeniowym Allianz

Ubezpieczenie NNW w towarzystwie ubezpieczeniowym Allianz ochroni Cię przez 12 miesięcy, 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą. Kupując NNW w Allianzie, otrzymasz do 200 000 zł świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu — przy sumie ubezpieczenia 100 000 zł.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem:

 • w związku z ruchem pojazdu,
 • podczas wsiadania i wysiadania z samochodu,
 • bezpośrednio przy załadunku i wyładunku samochodu,
 • podczas zatrzymania pojazdu, jego postoju lub naprawy.

Ubezpieczenie NNW w Allianzie przewiduje wypłatę następujących świadczeń:

 • w przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu – procentu sumy ubezpieczenia, odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • w przypadku uszczerbku na zdrowiu wynoszącego przynajmniej 90% – świadczenia w wysokości równej podwójnej wysokości sumy ubezpieczenia (np. przy maksymalnej sumie ubezpieczenia 100 000 wysokość świadczenia będzie wynosić 200 000 zł),
 • w razie śmierci ubezpieczonego – 50 proc/ sumy ubezpieczenia (np. przy sumie ubezpieczenia 50 000 wysokość świadczenia będzie wynosić 25 000 zł).

NNW w AXA DIRECT.

Polisa NNW w AXA Direct gwarantuje wypłatę świadczenie finansowego w przypadku urazu ciała lub śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego.
Zawierając umowę z AXA:

 • otrzymasz środki do życia na wypadek niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym;
 • zabezpieczysz finansowo rodzinę na wypadek śmierci w wypadku komunikacyjnym;
 • możesz liczyć na najwyższe na rynku sumy ubezpieczenia, przy atrakcyjnych cenach (już od 49 zł/rok) oraz szybką i pewną wypłatę świadczenia;
 • zapewnisz sobie oraz pasażerom ochronę nie tylko podczas korzystania, ale także podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. Na terenie Polski i Europy.

Jak deklaruje ubezpieczyciel, AXA wypłaca świadczenie NNW na podstawie dokumentacji medycznej już w trakcie leczenia, a zwoływanie specjalnej komisji lekarskiej nie jest wymagane.

Z pożyczek Vivus skorzystało już kilka milionów osób w Polsce jak i za granicą. Jeśli jeszcze nie wziąłeś swojej pierwszej chwilówki – Vivus będzie chyba najlepszym rozwiązaniem.

Pierwsza darmowa pożyczka do 3000 zł. Jedna z najczęściej wybieranych pożyczek przez użytkowników naszego portalu. Ceniony szczególnie za bezproblemowość i szybkość.

Na nieprzewidziane wydatki Wonga przygotowała ofertę pożyczki do 1500 zł na 30 dni za 10 zł dla nowych klientów lub pożyczkę do 15 tys. zł na 3 lata.

Filarum.pl to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm na rynku. Wiarygodna i godna polecenia. Dla nowych klientów pierwsza pożyczka do 1000 zł za darmo.

Komentarze:

Dodaj opinię

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w naszym serwisie.

facebook